วันเวลาปัจจุบัน 06 มิ.ย. 2020, 19:13  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2273 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ปริศนาธรรม ๑๕ ข้อที่เป็นเหตุทำให้ “กุมารกัสสปะ” ได้บรรลุธรรม

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2020, 18:20 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 187


ปริศนาธรรม ๑๕ ข้อ (วัมมิกสูตร) ที่เป็นเหตุทำให้ “กุมารกัสสปะ” ได้บรรลุธรรม ***** ในพระบาลีปรากฏพระเถระ ที่มีนามว่า “กัสสปะ” อยู่หลายองค์ จึงต้องมีการกำหนดชื่อให้แตกต่างกัน คือ ๑. พระมหากัสสปะ ท่านเป็นพระมหาเถระที่ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ มีอาวุโสมาก จึงเรียกกันว่า มหากัสสปะ ๒. พระอุรุเวลกัสสปะ ท่า...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลก

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2020, 17:42 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 4343


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ธัมมเมกขสถูป : อนุสรณ์สถานแห่งการแสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2020, 16:32 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 11520


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ธัมมราชิกสถูป : อนุสรณ์สถานแห่งการแสดง “อนัตตลักขณสูตร”

เมื่อ: 03 มิ.ย. 2020, 16:29 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 4423


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: วาจาสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงฝากไว้ (ท่าน ป.อ.ปยุตฺโต)

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2020, 13:42 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2618


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: อนัตตลักขณสูตร พระสูตรที่แสดงถึงอนัตตา (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2020, 13:41 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 956


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: อาทิตตปริยายสูตร สรรพสิ่งร้อนเป็นไฟ (เสฐียรพงษ์ วรรณปก)

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2020, 13:41 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 958


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: อนุปุพพิกถา คืออะไร ?

 หัวข้อกระทู้: Re: อนุปุพพิกถา คืออะไร ?
เมื่อ: 02 มิ.ย. 2020, 13:40 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 6378


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พุทธศาสนาประจำชาติอิตาลีแล้ว (ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์)

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2020, 13:37 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 5556


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ความสำคัญแห่งคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา (มมร.)

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2020, 13:36 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3403


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: สาญจี พระสถูปที่บรรจุพระธาตุแห่งพระอัครสาวก

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2020, 13:36 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 5208


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ถามเหตุไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพร้อมกัน ๒ องค์ (มิลินทปัญหา)

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2020, 13:33 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 5550


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: บารมี ๑๐ ทัศ (วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ)

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2020, 13:33 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 4523


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พุทธบัญญัติการถือครองผ้าเกิน ๓ ผืน (ผ้าอาบน้ำฝน)

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2020, 13:33 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1158


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: “ลุมพินีวัน” อนุสรณ์สถานแห่งการประสูติ

เมื่อ: 02 มิ.ย. 2020, 13:32 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 4712


:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 152 [ พบ 2273 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร