วันเวลาปัจจุบัน 08 ธ.ค. 2019, 13:29  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2198 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การเดินจงกรม (ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:35 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1800


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: บันไดแห่งการพ้นทุกข์ (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:35 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3117


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: “มิจฉาสมาธิ” เป็นอย่างไร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:34 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 4028


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "ตัวจริงของจิต" (ท่านพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:33 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 869


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:32 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 543


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: กิเลสทั้งหลายของมนุษย์เรานี้เกิดจากจิตแต่ผู้เดียว

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:32 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 1691


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: กรรมฐาน “ธรรมะเปิดโลก” (หลวงพ่อคง จตฺตมโล)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:32 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 12703


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ล้างอารมณ์ตรงสู่นิพพาน (หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:31 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1366


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เพียรเพื่อพ้น (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:31 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 377


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: พุทโธ (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:31 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 382


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ถ้าไม่มีตัวตน..มันก็สุขเท่านั้นล่ะ (หลวงปู่เพียร วิริโย)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:30 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1117


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: โผฎฐัพพารมณ์ และธรรมารมณ์

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:30 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 1933


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: หลวงตาเล่าเรื่อง “ท่านพ่อลี” สอนสมาธิสมเด็จฯ (อ้วน ติสฺโส)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:29 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 5142


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
ท่านพ่อลีสุดยอดดีแท้

:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: อาการ ๓ ที่ทำให้อินทรีย์ ๕ แก่กล้า(หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:28 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1236


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ถ้ายังไม่มีสมาธิที่แน่วแน่และชำนาญ ควรเจริญสติก่อน

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:28 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1966


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 147 [ พบ 2198 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร