วันเวลาปัจจุบัน 18 ม.ค. 2020, 20:07  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 2204 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: ตำนานพระปริตร : เ จ็ ด ตำ น า น

เมื่อ: 15 ม.ค. 2020, 08:57 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 173


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม   หัวข้อ: ตำนานพระปริตร (พุทธมนต์ ๑๒ ตำนาน)

เมื่อ: 15 ม.ค. 2020, 08:57 

ตอบกลับ: 16
แสดง: 318


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: พระธาตุประจำปีเกิด...ที่ควรไปสักการะในครั้งหนึ่งของชีวิต

เมื่อ: 09 ม.ค. 2020, 18:06 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 6491


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: วัดและศาสนสถาน   หัวข้อ: สักการะ “พระธาตุประจำปีเกิด”

เมื่อ: 09 ม.ค. 2020, 18:06 

ตอบกลับ: 20
แสดง: 123


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)   หัวข้อ: สมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญา (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

เมื่อ: 13 ธ.ค. 2019, 20:46 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 3003


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ประวัติและปฏิปทาของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

เมื่อ: 13 ธ.ค. 2019, 20:26 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 7883


:b8: :b8: :b8: :b2:
ขอน้อมถวายความอาลัยต่อการละสังขารขององค์หลวงปู่ทองเจ้าค่า

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การเดินจงกรม (ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:35 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1888


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: บันไดแห่งการพ้นทุกข์ (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:35 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3193


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: “มิจฉาสมาธิ” เป็นอย่างไร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:34 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 4122


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "ตัวจริงของจิต" (ท่านพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:33 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 937


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ดวงจิตผู้รู้อยู่ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:32 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 627


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: กิเลสทั้งหลายของมนุษย์เรานี้เกิดจากจิตแต่ผู้เดียว

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:32 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 1728


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: กรรมฐาน “ธรรมะเปิดโลก” (หลวงพ่อคง จตฺตมโล)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:32 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 12822


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: ล้างอารมณ์ตรงสู่นิพพาน (หลวงพ่อจรัญ ทักขญาโณ)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:31 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1472


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: เพียรเพื่อพ้น (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)

เมื่อ: 05 ธ.ค. 2019, 12:31 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 413


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 147 [ พบ 2204 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร