วันเวลาปัจจุบัน 03 มี.ค. 2024, 06:23  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 700 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: ธรรมชำระความโกรธ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

 หัวข้อกระทู้: Re: ...ธรรมชำระความโกรธ...
เมื่อ: 11 พ.ย. 2009, 10:43 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 5000


เคยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่า ฆ่าอะไรจึงจะไม่บาปและมีความสุขด้วยนะ
พระองค์ตรัสว่า " โกธัง ฆัตตะวา สุขัง เสติ"
ฆ่าความโกรธได้มีความสุข

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ................ tongue

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: ป ว ด ห ลั ง

 หัวข้อกระทู้: Re: ป ว ด ห ลั ง
เมื่อ: 02 พ.ย. 2009, 05:31 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 3311


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ........... tongue

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ฤกษ์ดี มงคลดี

 หัวข้อกระทู้: Re: ฤกษ์ดี มงคลดี
เมื่อ: 27 ต.ค. 2009, 12:33 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1798


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ท่านได้สอนเรื่องนี้ว่า
วัน เวลา ฤกษ์ยาม ไม่เคยทำร้ายใคร
วันดี ฤกษ์ดี ก็ยังมีคนตาย
วันไม่ดี ฤกษ์ไม่ดีก็ยังมีคนเกิด
มนุษย์เราประพฤติดี ทำดีเวลาใด
ห้วงนั้น เวลานั้น เป็นมงคล

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ.............. tongue

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: อะไรเป็นหัวใจของพุทธศ าสนา?โดยท่านพุทธทาส

เมื่อ: 26 ต.ค. 2009, 11:19 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1251


อะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนา?....โดยท่านพุทธทาส คงจะมีคนตอบว่า อริยสัจ ๔ บ้าง หรือเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาบ้าง หรือบางคนก็อ้างหลักว่า ไม่ทำชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม(ให้เต็ม) ทำจิตให้บริสุทธิ์ นี้คือหัวใจของพุทธศาสนา อย่างนี้ก็ถูกเหมือนกัน แต่มันถูกน้อยที่สุด และว่าเอาเองด้วย แล้วก็ยังเป็นเรื่...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: ควรทำอย่างไรให้ปล่อยวางได้

เมื่อ: 26 ต.ค. 2009, 10:50 

ตอบกลับ: 11
แสดง: 4686


ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ บรรดาสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ จะเป็นพวกรูปธรรม คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หรือที่เป็นพวกนามธรรม เช่น ยศศักดิ์ สรรเสริญ ก็ดี ที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดรักนั้น เป็นเหมือนเหยื่ออันหุ้มเบ็ดไว้ ความสุขอันเกิดจากสิ่งนี้ จึง...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มีวิธีที่ทำให้ศัตรูกลับใจมาเป็นมิตรได้อย่างไร

เมื่อ: 21 ต.ค. 2009, 11:38 

ตอบกลับ: 23
แสดง: 12156


อัพพะยา ปัชฌัง สุขัง โลเก การไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลก ในทางพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าสอนให้เราถือว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น คือคิดว่า ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญ งดเว้นจากการคิดเบียดเบียนกัน ริษยากัน พยาบาทอาฆาตจองเวรกัน ไม่มีอารมณ์...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ความสุขซ่อนไว้ที่ไหน ?

เมื่อ: 21 ต.ค. 2009, 11:24 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 6310


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


ขอนำคำสอนของท่านพุทธทาสที่ว่า
อันทุกข์สุขอยู่ที่ใจมิใช่หรือ
ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุกใส
ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ
เราอยากได้ความทุกข์หรือสุขนา

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ................ tongue

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กราบพระหน้าคอมฯ

 หัวข้อกระทู้: Re: กราบพระหน้าคอมฯ
เมื่อ: 21 ต.ค. 2009, 07:39 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 4487


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ................. tongue

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: " ชะลอ " ความแก่ " ปลอดโรครุมเร้า

เมื่อ: 15 ต.ค. 2009, 12:19 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1698


อโรคยา ปรมา ลาภา
ความไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐ


การเบียดเบียนชีวิตปลิดชีพเขา
ทำให้เราอายุน้อยถอยลงตำ
ปราศจากอนามัยไข้ประจำ
ผู้ใดทำกรรมนี้ไว้ชีพไม่ยืน

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ................... tongue

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: ...8 วิธี คลายเครียด ทันใจ...

เมื่อ: 15 ต.ค. 2009, 12:07 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3159


โกธัง ฆัตตะวา สุขัง เสติ ฆ่าความโกรธได้มีความสุข โกรธอะไร?...โกรธกิเลสสิ ไอ้นี่แหละที่ควรจะโกรธ ควรจะฆ่า ควรจะโกรธความโลภ ความโกรธ ความหลง ความริษยาพยาบาท ความแข่งดี ความถือตัว เรียกว่า " กิเลส " ทุกประเภท เป็นเรื่องน่าโกรธ น่าเกลียด แล้วน่าฆ่ามันเสียเลย อย่าเอาไว้ กิเลสที่ควรฆ่ามันอยู่ที...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: ...สุขภาพดีได้ด้วยการตื่นเช้า...

เมื่อ: 15 ต.ค. 2009, 11:02 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3261


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

สุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยการหมั่นดูแลสุขภาพ
โดยการเน้นอาหารกายและอาหารใจ (ธรรมะ)

ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ............ tongue

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อิทธิบาท

 หัวข้อกระทู้: Re: อิทธิบาท
เมื่อ: 15 ต.ค. 2009, 07:51 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1438


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

อิทฺธิบาท ๔ คือ ทางไปสู่ความสำเร็จ
ซึ่งมี ฉันทะ ความพึงพอใจ รักในงานนั้นๆ
วิริยะ ความเพียรพยายาม ไม่ท้อถอย
จิตตะ ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
วิมังสา ใคร่ครวญ ตรึกตรอง ทบทวนดูปัญหาอุปสรรคเร่งแก้ไข


ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธุ... tongue

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: ...ชี้ความริษยาก่อโรคหัวใจ-เบาหวาน...

เมื่อ: 13 ต.ค. 2009, 11:04 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1630


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม อันทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือ ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุกใส ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ เราอยากได้ความทุกข์หรือสุขนา ในทางพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าสอนให้เราถือว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น คือคิดว่า ข...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: ...ศิลปะการดูแลอารมณ์....

เมื่อ: 07 ต.ค. 2009, 14:17 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4089


โกธัง ฆัตตะวา สุขัง เสติ ฆ่าความโกรธได้มีความสุข กิเลสที่ควรฆ่ามันอยู่ที่ไหน?.. อยู่ที่ตัวเรานี่แหละสำคัญนักหนา เราดูตัวเรามีอะไร ฆ่ามันเสีย ฆ่าความโลภ ฆ่าความโกรธ แล้วเราสบาย โกรธอะไร?.. โกรธกิเลสสิ ไอ้นี่แหละที่ควรจะโกรธ ควรจะฆ่า ควรจะโกรธความโลภ ความโกรธ ความหลง ความริษยาพยาบาท ความแข่งดี ความถื...

 บอร์ด: นานาสาระ   หัวข้อ: ...โรคนับร้อยมีที่มาจากอารมณ์...

เมื่อ: 07 ต.ค. 2009, 14:10 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4402


ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม สำหรับคนที่มี ปัญญา จะต้องมองเห็น อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า นรกก็ดี สวรรค์ก็ดี ทุกชนิด ทุกชั้น ทุกแบบนี้ มันอยู่ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดังนั้นเราควรจัดแจงปรุงแต่ง(อารมณ์) ให้ดีนั่นแหละ จะไม่ตกนรก แต่ว่าจะได้สวรรค์ ขอกราบอนุโมทนาบุญ สาธ...
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 47 [ พบ 700 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร