วันเวลาปัจจุบัน 05 มี.ค. 2024, 10:28  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 4491 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: กำหนดการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ ๓ ต.ค.

เมื่อ: 19 ก.ย. 2012, 16:14 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 3342


http://watbowon.com/news/55/3oct/001.gif :b8: :b8: :b8: กำหนดการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา ๙๙ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันจันทร์ที่ ๑ - วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา :b8: :b8: :b8: http://watbowon.com/...

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ๒๖ มิถุนายน : อั น เ นื่ อ ง ใ น วั น สุ น ท ร ภู่

เมื่อ: 26 มิ.ย. 2012, 03:39 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2967


http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/553890_383195228407977_307212888_n.jpg :b44: ๒๖ มิถุนายน : อั น เ นื่ อ ง ใ น วั น สุ น ท ร ภู่ :b44: :b8: :b8: :b8: :b44: คือรูปรสกลิ่นเสียงไม่เที่ยงแท้ ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร ความตายหนึ่งพึงให้เห็นเป็นประธาน หวังนิพพานพ้นทุกข์สนุกสบาย :b44: ซึ่งบ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ตอบ..ปัญหาธรรม (ดร.สนอง วรอุไร)

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2012, 23:05 

ตอบกลับ: 1520
แสดง: 265794


:b8: :b8: :b8: ขออนุโมทนายิ่งค่ะ :b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: อ ริ ย วั ฑ ฒิ ธ ร ร ม ะ (พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ)

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2012, 22:42 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 2767


http://www.dhammajak.net/board/files/1_371.jpg Ajahn Pasanno at Abhayagiri Buddhist Monastery อ ริ ย วั ฑ ฒิ ธ ร ร ม ะ ปสนฺโน ภิกขุ (พระอาจารย์ปสันโน) วัดป่าอภัยคิรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ...ถ้าจะหาหลักการที่ดี นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแ้ล้ว ค ง จ ะ ห า ไ ด้ ย า ก คำสอนของพระพุทธเจ้า...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: "จักร ๔"

 หัวข้อกระทู้: "จักร ๔"
เมื่อ: 22 มิ.ย. 2012, 22:32 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1256


http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/c0.0.300.300/p403x403/579884_380685671992266_1283966023_n.jpg :b42: "จั ก ร ๔" :b42: (ธรรมนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อนำรถไปสู่ที่หมาย - virtues wheeling one to prosperity) ๑. ป ฏิ รูป เ ท ส ว า ส ะ (อยู่ในถิ่นที่ดี มีสิ่งแวดล้อมเหมา...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: จุดประสงค์ของการเจริญวิปัสสนา

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2012, 22:00 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2033


จุดประสงค์ของการเจริญวิปัสสนา มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา "...จุดประสงค์ของการเจริญวิปัสสนานั้นไม่ใช่ความสงบ แต่เพื่อดับความเห็นผิด แัละดับกิเลสได้หมดในที่สุด ผลที่ว่านี้ดูเหมือนอยู่ห่างไกล แต่ว่า แต่ละขณะเล็กๆ น้อยๆ ที่สติเกิดระลึกรู้นามธรรม และรูปธรรมนั้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะ...

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: ติเหตุกกุศล (มหากุศลญาณสัมปยุตจิต ๔ ทำกุศลที่ไม่มีโลภะเจือ)

เมื่อ: 19 มิ.ย. 2012, 19:21 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 9884


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: การให้ที่เป็นกุศล (มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา)

เมื่อ: 17 มิ.ย. 2012, 20:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2658


http://www.minimalwall.com/wp-content/themes/imageriver/thumb.php?src=http://www.minimalwall.com/wp-content/uploads/minimal-desktop-wallpaper-give-2.png&w=590&zc=1&q=85 ก า ร ใ ห้ ที่ เ ป็ น กุ ศ ล มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เราอยากจะให้กุศลจิตเกิดบ่อยขึ้น เราอาจคิดว่าเหตุการณ์ใ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ค ว า ม เ พี ย ร : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

เมื่อ: 16 มิ.ย. 2012, 00:09 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2641


http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/c0.0.350.350/p403x403/481294_375955815798585_372498939_n.jpg [ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ "พระมหาชนก" วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย] ค ว า ม เ พี ย ร พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ความเพียรของมนุษย์ เทวดาก็...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: รากเหง้าของความยึดติด : พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

เมื่อ: 16 มิ.ย. 2012, 00:01 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2342


http://www.dhammajak.net/board/files/_145_970.jpg ร า ก เ ห ง้า ข อ ง ค ว า ม ยึ ด ติ ด พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ "รากเหง้าของความยึดติดทั้งปวง คือความยึดติดหรือยึดมั่นสำคัญหมายว่า เ ป็ น ตั ว กู ข อ ง กู ยึดติดยึดถือว่าเป็นตัวตน เป็นตัวเราของเรา อันนี้คือรากเหง้าของความทุก...

 บอร์ด: หนังสือธรรมะ   หัวข้อ: "ธัมมะ อกาลิโก - ธรรม ไม่จำกัดกาล"

เมื่อ: 15 มิ.ย. 2012, 23:48 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 2484


http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/292108_308217042596467_2011958479_n.jpg :b8: :b8: :b8: "ธัมมะ อกาลิโก - ธรรม ไม่จำกัดกาล" รวบรวมหลักคิด แนวธรรมะ ของ :- ๑. ท่านพุทธทาสภิกขุ ๒. ท่านปัญญานันทภิกขุ ๓. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ๔. พระไพศาล วิสาโล ๕. ท่าน ว.วชิรเมธี :...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: สุ ข ทุ ก ข์ อ ยู่ ที่ ใ จ : พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

เมื่อ: 15 มิ.ย. 2012, 23:24 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3097


http://www.dhammajak.net/board/files/_145_970.jpg สุ ข ทุ ก ข์ อ ยู่ ที่ ...ใจ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ "...สุขทุกข์นี่ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกนะ แต่มันอยู่ใจของเราเป็นสำคัญเลย อยู่ที่เราจะมองอย่างไร เราจะวางใจอย่างไร ได้อะไรมามากมายก็เป็นทุกข์ได้ ถ้าหากว่าใจเรา มันยังอยากไ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ไม่พึงมัวหวนละห้อยความหลัง... ไม่มัวเพ้อหวังอนาคต

เมื่อ: 15 มิ.ย. 2012, 23:16 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1736


http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/251866_373869279340572_534830330_n.jpg ไม่พึงมัวหวนละห้อยความหลัง... ไ ม่ มั ว เ พ้ อ ห วั ง อ น า ค ต พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม "...ไม่พึงมัวหวนละห้อยความหลัง ไม่มัวเพ้อหวังอนาคต สิ่งใดล่วงแล้วก็ผ่านไป สิ่งใดยังไม่ถึง ส...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: อ า นุ ภ า พ ข อ ง ก า ร ทำ บ่ อ ย ๆ

เมื่อ: 15 มิ.ย. 2012, 23:06 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1190


http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/556851_373320802728753_1124547741_n.jpg ["จินตภาพใหม่ของสังสารวัฏ ๕" โดย อภิชัย ภิรมย์รักษ์, ศิลปนิพนธ์ (ศิลปะไทย) พ.ศ. ๒๕๓๔ มหาวิทยาลัยศิลปากร] อ า นุ ภ า พ ข อ ง ก า ร ทำ บ่ อ ย ๆ "...กสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆ ฝนย่อมตกบ่อยๆ ชาวนาย่อมไถนาบ...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: การเคารพพระรัตนตรัยและการเคารพครูอาจารย์ : อาจารย์สุจินต์

เมื่อ: 13 มิ.ย. 2012, 12:29 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 4694


http://www.dhammajak.net/board/files/_11_318.jpg [จิตรกรรมพุทธศิลป์ "พระพุทธเจ้าและพระสาวก (Lord Buddha and His Disciples)" : ผลงานสร้างสรรค์โดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์] ก า ร เ ค า ร พ พ ร ะ รั ต น ต รั ย และ ก า ร เ ค า ร พ ค รู อ า จ า ร ย์ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มูลนิธิศึกษา...
เรียงตาม:  
หน้า 2 จากทั้งหมด 300 [ พบ 4491 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร