วันเวลาปัจจุบัน 19 พ.ค. 2024, 18:45  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 3017 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: มีวัดไหนสงบๆ อนุญาตให้เข้าพักถือศีล 8 ช่วงปีใหม่บ้างครับ

เมื่อ: 17 ก.พ. 2024, 17:57 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 16952


:b8: :b8: :b8:
เคยไปปฏิบัติที่นี่มาหลายครั้งเหมือนกันค่ะ ได้พบความสงบ ปีติสุขค่ะ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กาลเวลาผ่านไป รูปแบบก็เปลี่ยนไป

เมื่อ: 17 ก.พ. 2024, 17:54 

ตอบกลับ: 7
แสดง: 4960


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชีวิตมันเปราะบาง

 หัวข้อกระทู้: Re: ชีวิตมันเปราะบาง
เมื่อ: 17 ก.พ. 2024, 17:52 

ตอบกลับ: 35
แสดง: 11196


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: พระพุทธเจ้าตอนประสูติเดินได้เจ็ดก้าว และมีดอกบัวรองรับ

เมื่อ: 17 ก.พ. 2024, 17:52 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2707


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย)” วัดมหาธาตุ

เมื่อ: 17 ก.พ. 2024, 13:54 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 7230


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: พระอริยจริยาวัตร “สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ” ที่หาชมได้ยากมาก

เมื่อ: 17 ก.พ. 2024, 13:54 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 10331


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภาพทรงคุณค่า-ภาพกิจกรรม   หัวข้อ: ประมวลภาพ “ครูบาธรรมชัย ธมฺมชโย” วัดทุ่งหลวง จ.เชียงใหม่

เมื่อ: 17 ก.พ. 2024, 13:51 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 10164


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: พราหมณ์ใจบุญคนยาก ผู้ได้อานิสงส์ทันตาด้วยผ้าผืนเดียว

เมื่อ: 14 ก.พ. 2024, 22:17 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 4415


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: สามเณรสรณังกร ผู้ก่อกำเนิดพุทธศาสนานิกาย “สยามวงศ์”

เมื่อ: 14 ก.พ. 2024, 22:16 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 5013


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: ฉัตตปาณิอุบาสก อุบาสกผู้ทรงธรรม

เมื่อ: 14 ก.พ. 2024, 22:15 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2145


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: “บักงาลาก” ช้างพระโพธิสัตว์ที่ภูหลวง (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

เมื่อ: 14 ก.พ. 2024, 22:13 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2753


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: เกิดมาทำไม ? เกิดเพื่ออะไร ? (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

เมื่อ: 14 ก.พ. 2024, 22:11 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 4302


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำพระสารีบุตร) ณ เชิงเขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์

เมื่อ: 08 ก.พ. 2024, 20:46 

ตอบกลับ: 12
แสดง: 23909


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: สาญจี พระสถูปที่บรรจุพระธาตุแห่งพระอัครสาวก

เมื่อ: 08 ก.พ. 2024, 20:45 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 10987


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: “หลวงพ่อองค์ดำ” แห่งเมืองนาลันทา กรุงราชคฤห์

เมื่อ: 08 ก.พ. 2024, 20:45 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 40781


:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 202 [ พบ 3017 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร