วันเวลาปัจจุบัน 29 ม.ค. 2020, 13:47  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 1768 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: อาการ ๓ ที่ทำให้อินทรีย์ ๕ แก่กล้า(หลวงปู่บุญจันทร์ จนฺทวโร)

เมื่อ: 09 ต.ค. 2019, 10:41 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1280


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: อย่าวุ่นวายเพราะความคิด (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)

เมื่อ: 09 ต.ค. 2019, 10:40 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 500


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ อทิฏฐสหายของพระเจ้าอโศกมหาราช

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 14:29 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 209


http://www.dhammajak.net/board/files/1___142.jpg ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเกลานิยาราชมหาวิหาร (อังกฤษ : Kelaniya Raja Maha Vihara or Kelaniya Temple) เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา :b50: :b50: ในภาพ... ปี พ.ศ.๒๓๖ พระสังฆมิตตาเถรี อัญเชิญกิ่งด้านขวาของพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ แล้วเ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: เวรัญชพราหมณ์ พรมหมณ์ผู้ขี้หลงขี้ลืม

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 14:28 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 219


เวรัญชพราหมณ์ พรมหมณ์ผู้ขี้หลงขี้ลืม :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b45: :b47: :b45: เมื่อครั้งพระพุทธองค์เสด็จออกประกาศพระพุทธศาสนาใหม่ๆ ยังมิได้วางกฎเกณฑ์หรือสิกขาบทให้พระปฏิบัติ เพราะยังไม่มีผู้ล่วงละเมิดทำสิ่งไม่ดีไม่งามอันไม่เหมาะสมแก่สมณะ (สิกขาบทจะบัญญัติขึ้นหลังจากมีการกระทำที่ไม่เ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: พราหมณ์ขี้ยัวะ ผู้ซึ่งกลับตัวกลับใจได้

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 14:27 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 208


พราหมณ์ขี้ยัวะ ผู้ซึ่งกลับตัวกลับใจได้ :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b45: :b47: :b45: พรหมณ์ผู้นี้ชื่อเสียงเรียงไรไม่ทราบ แต่เรียกกันว่า “ภารัทวาชะ” ตามชื่อ โคตร หรือตระกูล เขาเป็นคนหยิ่งทะนง ขี้โมโห ต่อมาพฤติกรรมได้เปลี่ยนแปลงไป เพราะเทคนิควิธีของพระพุทธเจ้า อันได้นาม (ตามภาษากำลังภายใน)...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: อุคคตสรีระ พราหมณ์โย่งผู้กลับใจ

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 14:19 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 202


อุคคตสรีระ พราหมณ์โย่งผู้กลับใจ :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b45: :b47: :b45: พราหมณ์มหาศาล (ระดับมหาเศรษฐี) คนหนึ่ง นาม “อุคคตสรีระ” (แปลว่า ผู้มีร่างกายสูงใหญ่) ต้องการทำบุญ บุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต คือ จัดการบูชายัญ นำสัตว์อย่างละร้อยมาเพื่อการนี้ คือ โคผู้ โคเมีย ลูกโคเมีย แพะ แกะ น...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: ชาวนานิรนาม ผู้รอดตายเพราะพระมหากรุณา

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 14:08 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 223


ชาวนานิรนาม ผู้รอดตายเพราะพระมหากรุณา :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b45: :b47: :b45: เหตุการณ์เกิดขึ้น ณ ทุ่งนาแห่งหนึ่ง แห่งเมืองสาวัตถี ชาวนาผู้ที่ตำนานไม่ได้จดชื่อไว้คนหนึ่ง กำลังไถนาเหย็งๆ อยู่ตั้งแต่เช้า พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระอานนนท์พุทธอนุชา เสด็จผ่านมาทางนั้น ขณะที่เขากำลังหยุดไถ ...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: อายุวัฒนกุมาร เด็กรอดตายเพราะต่ออายุ

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 13:40 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 227


อายุวัฒนกุมาร เด็กรอดตายเพราะต่ออายุ :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b45: :b47: :b45: พิจารณาตามเนื้อหาแล้ว เรื่องนี้น่าจะแต่งภายหลังพุทธกาล แต่พยายามโยงไปถึงพระพุทธองค์ เหตุผลง่ายๆ คือ สมัยพุทธกาลไม่มีการสวดพระปริตร การต่ออายุหรือสวดพระปริตร ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร ฝากนักปราชญ์พิจารณาด้วย...

 บอร์ด: ภิกษุ, ภิกษุณี, สามเณร, อุบาสก, อุบาสิกา   หัวข้อ: พระรูปนันทาเถรี ผู้บรรลุธรรมเพราะดูหนังชีวิต

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 12:45 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 230


พระรูปนันทาเถรี ผู้บรรลุธรรมเพราะดูหนังชีวิต :: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก :b45: :b47: :b45: พระนางรูปนันทา ออกบวชเพราะเห็นว่าคนอื่นๆ เขาออกบวชกันหมดแล้ว ไม่ว่าพระมารดา พระเชษฐา กระทั่งเจ้าชายศากยวงศ์ทั้งหลาย มีเจ้าชายอนุรุทธะ เป็นต้น ก็ออกบวชกันหมด พระนางจึงมิได้บวชด้วยศรัทธาจริงๆ หากบวชเ...

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: นิมิตและบุพกรรม ของ “หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล”

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 10:18 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 970


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: เคล็ดในการแก้เคราะห์ : ความผิดหวัง-อาภัพคู่-ตกงาน

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 10:17 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 5912


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: เทพธิดาปูทะเล (ตายจากคนอาชีพจับปูทะเลขาย) : หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 10:17 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1912


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: กรรมกิเลส การกระทำที่ทำให้เสื่อมเสีย ๕ ประการ

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 10:16 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 2514


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: เล่าเรื่อง คุณยายที่เห็นกายทิพย์ที่วัดหนองผือ (หลวงตามหาบัว)

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 10:16 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 2161


:b8: :b8: :b8:

 บอร์ด: กฎแห่งกรรม   หัวข้อ: แรงกรรมอุจจาระราดทางหลวงปู่มั่น

เมื่อ: 22 ก.ย. 2019, 10:14 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 3021


:b8: :b8: :b8:
เรียงตาม:  
หน้า 5 จากทั้งหมด 118 [ พบ 1768 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร