วันเวลาปัจจุบัน 24 ก.ค. 2024, 04:46  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


แสดงกระทู้ที่ยังไม่มีการตอบ

   หัวข้อ   เจ้าของ   ตอบกลับ   แสดง   โพสต์ล่าสุด 
หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ทำบุญแล้ว คำอวยพรจึงตามมา (สมเด็จพระสังฆราชเจริญ สุวฑฺฒโน)

ใน บทความธรรมะ

Hanako

0

2343

23 ธ.ค. 2023, 20:03

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ภาวนา กรรมฐาน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

2226

23 ธ.ค. 2023, 05:24

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความอิสระ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

2389

23 ธ.ค. 2023, 05:16

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน นิพพานหายไป | ผู้มีอิสระในธรรม

ใน คลิปวิดีโอ

phy

0

2277

22 ธ.ค. 2023, 21:47

phy ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความสงบ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

2337

22 ธ.ค. 2023, 05:50

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ละชั่วทำดี ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

2207

22 ธ.ค. 2023, 05:30

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไม่ส่งเสริมไสยศาสตร์-ติรัจฉานคาถาใดๆ (หลวงปู่หล้า)

ใน บทความธรรมะ

Hanako

0

2141

21 ธ.ค. 2023, 21:11

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน บุญ และ บาป

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

2292

21 ธ.ค. 2023, 05:51

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "การทำบุญทำทานที่มีผลมาก" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

2177

21 ธ.ค. 2023, 05:20

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน พระสูตรที่พูดถึงสภาวะ นิพพาน

ใน พระไตรปิฎก

หนวดเต่า

0

2120

21 ธ.ค. 2023, 04:53

หนวดเต่า ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน จงรู้ทุกอย่างที่จิตรู้ แต่อย่าติดในรู้นั้น

ใน บทความธรรมะ

หนวดเต่า

0

2174

21 ธ.ค. 2023, 04:51

หนวดเต่า ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเป็นอิสระทั้งหมด

ใน บทความธรรมะ

หนวดเต่า

0

2019

21 ธ.ค. 2023, 04:50

หนวดเต่า ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน นิพพานชิมลอง - อย่าเป็นไก่ได้พลอย นิพพานเกิดอยู่บ่อย ๆ แต่ไม

ใน บทความธรรมะ

หนวดเต่า

0

1968

21 ธ.ค. 2023, 04:46

หนวดเต่า ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

2230

20 ธ.ค. 2023, 05:39

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "เป็นสุขตลอด สม่ำเสมอไปเลย" (หลวงปู่เหรียญ วรลาใภ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

2053

20 ธ.ค. 2023, 05:22

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน นิพพาน เรื่องราวที่หมดลง | ผู้มีอิสระในธรรม

ใน คลิปวิดีโอ

phy

0

1863

19 ธ.ค. 2023, 08:11

phy ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความสุข ความทุกข์

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

2177

19 ธ.ค. 2023, 05:42

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ โลกยิ่งเรียนยิ่งกว้าง ธรรมยิ่งรู้ยิ่งแคบ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

2075

19 ธ.ค. 2023, 05:19

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ปฏิบัติเพื่อรู้ทันอย่างเดียว

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

2011

19 ธ.ค. 2023, 05:00

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หน้าที่ของลูกเราทำถึงที่สุดแล้ว (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

ใน บทความธรรมะ

Hanako

0

1874

18 ธ.ค. 2023, 21:10

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

1955

18 ธ.ค. 2023, 11:31

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน วจีกรรมบริสุทธิ์

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

1913

18 ธ.ค. 2023, 05:38

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ท่านแจกตามนิสัยวาสนา" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

1769

18 ธ.ค. 2023, 05:20

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อาศัยปัญญา อาศัยสมาธิ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

2133

17 ธ.ค. 2023, 09:13

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "จิตเรานี้แหละเป็นตัวกุศล อกุศล" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

1846

17 ธ.ค. 2023, 05:09

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน คุณสมบัติของพระสงฆ์ (หลวงพ่อชา)

ใน บทความธรรมะ

Hanako

0

1764

16 ธ.ค. 2023, 21:35

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ที่พึ่งทางจิตใจ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

2056

16 ธ.ค. 2023, 06:35

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ความไม่ยั่งยืน" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

1870

16 ธ.ค. 2023, 05:24

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน หมดทุกข์ง่ายนิดเดียว | ผู้มีอิสระในธรรม

ใน คลิปวิดีโอ

phy

0

1788

15 ธ.ค. 2023, 09:58

phy ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ภาวนาดูใจ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

2063

15 ธ.ค. 2023, 07:56

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "การภาวนาเป็นอริยทรัพย์ภายใน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

1731

15 ธ.ค. 2023, 05:20

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน แผ่เมตตาให้เสือ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

ใน การสวดมนต์ คาถา และฟังธรรม

Hanako

0

3225

14 ธ.ค. 2023, 21:56

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ความหมั่นเพียร

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

2080

14 ธ.ค. 2023, 07:59

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ชีวิตนี้ฝากไว้กับความตาย" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

1870

14 ธ.ค. 2023, 05:14

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ในความคิดไม่มีเรา

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

2206

13 ธ.ค. 2023, 18:37

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ตัดกรรม

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

muisun

0

1955

13 ธ.ค. 2023, 18:37

muisun ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ความดี ดีอย่างไร" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

1897

13 ธ.ค. 2023, 05:16

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน การทำบุญให้ทาน

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

2160

13 ธ.ค. 2023, 04:51

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ผลปัจจุบันและผลอนาคตของการสละให้ทาน (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

ใน กฎแห่งกรรม

Hanako

0

2052

12 ธ.ค. 2023, 20:11

Hanako ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน อดทนต่อกิเลส

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

2273

12 ธ.ค. 2023, 05:49

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "ละความชั่ว ทำความดี" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

2085

12 ธ.ค. 2023, 05:21

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน เครื่องนำความเจริญ

ใน สนทนาธรรมทั่วไป

รสมน

0

2256

11 ธ.ค. 2023, 09:41

รสมน ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน รู้เหมือนไม่รู้ มีเหมือนไม่มีคือ% | ผู้มีอิสระในธรรม

ใน คลิปวิดีโอ

phy

0

1897

11 ธ.ค. 2023, 07:48

phy ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ "หนักเข้าจะฆ่าตัวตายหนา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

ใน บทความธรรมะ

ธรรมโฆษ

0

2033

11 ธ.ค. 2023, 05:12

ธรรมโฆษ ดูข้อความล่าสุด

หลายโพสที่ยังไม่ได้อ่าน ดูโพสต์ที่ยังไม่ได้อ่าน ไฟล์แนบ การไม่ให้ ไม่ได้เป็นมัจฉริยะเสมอไป

ใน พระอภิธรรม

ลุงหมาน

0

1598

11 ธ.ค. 2023, 04:19

ลุงหมาน ดูข้อความล่าสุด

แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม:  
หน้า 3 จากทั้งหมด 23 [ พบมากกว่า 1000 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร