วันเวลาปัจจุบัน 11 เม.ย. 2021, 19:07  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=2กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 ธ.ค. 2008, 00:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

อ า นิ ส ง ส์ อั ป ป มั ญ ญ า ๔
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


การเจริญ อัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔ นั้น เป็นกิจที่ควรกระทำโดยแท้
เพราะเป็นธรรมอันเย็นใจของสัตว์โลกทั่วไป
ตลอดถึงบิดามารดาวงศาคณาญาติ มิตรสหายและสัตว์ทุกจำพวก

อีกประการหนึ่งพรหมวิหารนี้ เมื่อทำให้เกิดในใจจริงๆ แล้ว
ย่อมระงับเวรภัยพยาบาทได้โดยเด็ดขาด
ฉะนั้นพระศาสดาจารย์จึงเตือนพระภิกษุทั้งหลายว่า

เมตฺตย ภิกฺขเว เตโตวิมุตฺติยา อาเสวิตาย ภาวิตาย
พหุลีกตาย ยานีกตาย วตฺถุกตาย อนุฏฺฐตาย ปิจิตาย
สุสมารทฺธาย เอกาทสานิสํสา ปาฏิกงฺขา


แปลเนื้อความว่า

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย (ในธรรมวินัยนี้)

ความหลุดพ้นวิเศษ (จากพยาบาทและเวรภัย)
ด้วยอำนาจแห่งจิตเมตตา ที่บุคคลซ้องเสพแล้วโดยชอบ
กระทำให้เกิดมีขึ้นแก่ตน และกระทำให้มากแล้ว
ทำกระแสจิตเดินเหมือนยาน (ที่ให้สำเร็จการไปในสถานที่ต้องการ)
ทำให้เป็นวัตถุแล้ว มิได้หยุดยั้งแห่งการทำจิตและได้สะสมขึ้นแล้ว
ปรารถให้สม่ำเสมอ (ไม่ให้เผลอตัวในอิริยาบถทั้ง ๔ แล้ว)

บุคคลผู้นั้นหวังอานิสงส์ได้ ๑๑ ประการ
มีหลับเป็นสุขเป็นต้น และย่อมได้ความเย็นใจ
คือ ทำการงานทางกายก็ดี พูดทางวาจาก็ดี คิดทางใจก็ดี
ให้มีเมตตาจิตอยู่ทุกเมื่อ ย่อมเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ดังนี้


ถ้าใครเจริญอยู่เป็นนิตย์ ย่อมมีอำนาจทำให้สัตว์ทั้งหลาย
รับความเย็นใจไปจากจิตของบุคคลที่มีเมตตานั้น

ด้วยเหตุนั้นผู้ทำสมาธิจำเป็นต้องทำโดยแท้
ที่จำต้องทำให้มีขึ้นพร้อมทั้งกายวาจาใจ

บางแห่งท่านให้เจริญแก่ท่านผู้มีโทสะจริต
แต่ในที่นี้จะเป็นจริตอะไรก็ตาม จำจะต้องทำก่อน
ถ้าจริตเป็นโทสะอยู่แล้วยิ่งจะสะดวกเข้าในการทำสมาธิจิต

พรหมวิหารนี้นัยหนึ่งท่านเรียกว่า พรหม ๔ หน้า
หรือกำแพงสี่ทิศ เป็นเครื่องล้อมจิตโดยรอบ
ถ้าใครทำให้มีขึ้นแล้ว จิตดวงนั้นย่อมไม่มีภัยเลย


ถ้าจะพูดถึงการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุแล้วก็ดีมาก
เป็นต้นว่าทำทานด้วยเมตตาจิต
รักษาศีลด้วยเมตตาจิต ทำสมาธิด้วยเมตตาจิต
เมื่อทำได้เช่นนี้ย่อมได้รับกุศลอันแรงกล้า

เมตตาจิตนี้เปรียบประหนึ่งว่า

เมล็ดฝนที่สะอาดตกลงมาจากท้องฟ้า
แล้วยังให้ผลแก่ติณชาติ รุกขชาติงอกงามแช่มชื่นเต็มที่
และเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทุกเหล่า

เหตุนั้นผู้แสวงบุญควรตรวจดูจิตขอตนอยู่เสมอๆ ว่า

เรามีเมตตาจิตหรือไม่
เพื่อจะได้กระทำบำเพ็ญให้มีขึ้นทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ให้ถูกทางแห่งความสุขต่อไป


ข้อสำคัญ เมตตานี้สำคัญมากที่จิต
ถ้าจิตไม่มีเมตตาแล้ว รักษากายวาจายาก
ถ้าหากจิตประกอบด้วยเมตตาจริงๆ แล้ว
ความเศร้าหมองย่อมไม่มีแก่กายและวาจา
กายวาจาเขาย่อมไม่รับ จิตจะเป็นผู้รับเอาผลชั่วทั้งหมด


เมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรทำสมาธิอบรมจิตให้เป็นสมาธิโดยลำดับ


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : หนังสือ จิตตสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา
โดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม สมุทรปราการ, พ.ศ.๒๕๓๙, หน้า ๑๐๓-๑๐๕)


:b50: :b47: รวมคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

:b50: :b47: ประวัติและปฏิปทา “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ธ.ค. 2008, 21:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 ก.ค. 2006, 06:25
โพสต์: 2058


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 21 ธ.ค. 2008, 21:51 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 28 ก.ค. 2006, 20:52
โพสต์: 1210

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


สาธุค่ะ ตอนนี้มีความเย็น สงบในใจมากขึ้นเพราะเจริญพรหมวิหาร 4 เมื่อก่อนจะโมโหร้าย ไม่ใช้โมโหง่ายนะคะ เดี๋ยวสงสาร และเมตตามากๆ จนคนรอบข้างแปลกใจ เห็นอกเห็นใจในความยากลำบากของชีวิตที่ต้องดิ้นรนกันในวัฏฏนี้ อย่างไม่รู้จุดหมาย สงสารทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนพบทางเจริญทางจิต ให้จิตได้พักจากกิเลสที่ล้อหลอก ให้หลงดิ้นรนขวนขวายจนต้องเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวแม้สิ่งเล็กๆ น้อยๆ

แผ่เมตตาให้แก่เพื่อนร่วมโลกบ่อยๆ ค่ะ จะเปลี่ยนพฤติกรรมของจิตได้ ต้องฝึกๆๆ

.....................................................
สัพเพ สังขารา อนิจจา
สัพเพ ธรรมา อนัตตา...


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ส.ค. 2009, 11:01 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 ธ.ค. 2008, 13:10
โพสต์: 43


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: ขออนุโมทนา สาธุครับ


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 ต.ค. 2015, 17:50 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2199

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ก.ค. 2018, 08:15 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ธ.ค. 2008, 09:34
โพสต์: 1339


 ข้อมูลส่วนตัว


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร