วันเวลาปัจจุบัน 29 ก.ย. 2023, 19:49  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=22กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 28 พ.ค. 2017, 20:02 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7733

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่ “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ”
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ณ วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ (Wat Buddharangsee Stanmore)
นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย

:b50: :b49: ในภาพ : องค์ที่ ๓ จากขวา คือ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระปริยัติกวี”

:b47: :b44: :b47:

ปฐมสกลมหาสังฆปริณายกในแผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปฐมสกลมหาสังฆปริณายกในแผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐ ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระปริยัติกวี” ได้เป็นหัวหน้าพระธรรมทูตรุ่นแรกนำพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทไปเผยแผ่ที่นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖ ตามความประสงค์ของพุทธสมาคมแห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์ (Buddhist Society of NSW) โดยทางพุทธสมาคมฯ ได้มีหนังสือถึงมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนเชิญให้นำพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทไปเผยแผ่ และเชิญให้มาสร้างวัดเพื่อเป็นศาสนสถานที่เคารพบูชาสักการะและปฏิบัติธรรมของชาวพุทธทั่วไปในเครือรัฐออสเตรเลีย

ครั้งนั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “สมเด็จพระญาณสังวร” เป็นนายกกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ จึงได้ส่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และพระขันติปาโล ชาวอังกฤษ จากวัดบวรนิเวศวิหาร มาในโอกาสนี้ ต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดไทยแห่งแรกในเครือรัฐออสเตรเลีย นามว่า วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ (Wat Buddharangsee Stanmore)

การเป็นผู้บุกเบิกนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในคราวนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ ได้ทรงวางรากฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดถึงเป็นเนติให้สหธรรมิกที่มาภายหลังได้เผยแผ่อย่างมีรูปแบบ ทำให้พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมีความมั่นคงในไพรัชประเทศ (ต่างประเทศ) มีวัดและพระสงฆ์ไทยอยู่ประจำที่เครือรัฐออสเตรเลียหลายแห่ง ก่อนขยายไปยังเมืองใหญ่อีกหลายเมือง อาทิ กรุงแคนเบอร์รา นครเมลเบิร์น และเมืองดาร์วิน เป็นต้น

ในช่วงเวลานั้น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่ “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ” ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระอักษร ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๓ ที่โรงเรียนคิงส์สคูล (King’s School) นครซิดนีย์ และทรงเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยวิชาการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕

วิทยาลัยวิชาการทหารดันทรูนแห่งนี้ได้แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น ๒ ภาค คือ ภาคหนึ่งนักเรียนที่เรียนสำเร็จตามหลักสูตรจะได้รับยศร้อยโท ส่วนอีกภาคหนึ่งเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ (University of New South Wales) รับผิดชอบหลักสูตร วิชาในหลักสูตรได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พระองค์ทรงเลือกเรียนทางด้านอักษรศาสตร์ วิชาที่ทรงสนพระราชหฤทัยคือประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ และทรงสำเร็จการศึกษาโดยได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิตและปริญญาวิชาการทหารพร้อมกัน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๘

วาระโอกาสนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสนทนาธรรม ณ วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ อยู่เป็นประจำ...นี่จึงเป็นปฐมเหตุที่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีและมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


รูปภาพ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “พระปริยัติกวี”
ทรงเวียนเทียนในการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา
เมื่อครั้งเสด็จไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
ณ วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ (Wat Buddharangsee Stanmore)
นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘


รูปภาพ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่
“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร” ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ “สมเด็จพระญาณสังวร” ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในพิธีเปิดวัดพุทธรังษี สแตนมอร์ (Wat Buddharangsee Stanmore)
นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา

----------

:b8: :b8: :b8: รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหามาจาก ::
(๑) หนังสือพระประวัติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
(๒) ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช [สมเด็จพระมหามุนีวงศ์]
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕ ข, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(๓) พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=53651

• สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ กับ พระองค์ที่ ๒๐
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=53671

• ความหมายของพระนาม
“สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=53668

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 ธ.ค. 2017, 06:52 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2375

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มิ.ย. 2018, 09:21 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 9
สมาชิก ระดับ 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 เม.ย. 2015, 09:43
โพสต์: 702

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ขออนุโมทนาสาธุนะครับ
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 มิ.ย. 2021, 12:09 
 
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 ก.ย. 2012, 15:32
โพสต์: 2744


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร