วันเวลาปัจจุบัน 20 ก.ย. 2020, 12:36  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=28กลับไปยังกระทู้  [ 7 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 พ.ค. 2010, 21:23 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 02:43
โพสต์: 4467

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


คำบูชาพระรัตนตรัย
โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ,สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม,สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง,อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ,สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ,ปัจฉิมา ชะนะตานุกัมปะมานะสา,อิเม สักกาเรทุคคะตะปันนาการะภูเต ปฏิคัณหาตุ,อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ,
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา,พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ,(กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,ธัมมัง นะมัสสามิ,(กราบ)
สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,สังฆัง นะมามิ,(กราบ)

แปลแบบบทกลอน
พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด ทรง ดับไฟกิเลสเหตุทุกข์เข็ญ
ตรัสรู้เลิศล้ำธรรมบำเพ็ญ จึงร่มเย็นเห็นแจ้งประจักษ์องค์
อีกธรรมใดพระมุนีตรัสดีแล้ว อันชี้ แนวปฏิบัติขจัดหลง
สงฆ์สาวกเหล่าใดใจมั่นคง ที่ดำรงปฏิบัติวัตรดี งาม
ข้าพเจ้าทั้งหลายหมายบูชา น้อมวันทาอย่างยิ่งในสิ่งสาม
ด้วย ศรัทธาสักการะพยายาม ยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร
จึงพระพุทธพระธรรม แลพระสงฆ์ ข้าพระองค์บูชามั่นไม่หวั่นไหว
พระพุทธผู้ทรงคุณอบอุ่น ใจ ดำรงไว้นับแต่พระนฤพาน
ด้วยพระทัยการุณชนรุ่นหลัง ปวงข้า ยังได้ประโยชน์มหาศาล
ขอพระองค์ทรงรับบรรณาการ ของลูกหลานเหล่าคน ยากลำบากจน
ขอผลานิสงส์ความนอบน้อม ขจัดพร้อมปวงบาปวิบากผล
ขอ บุญจากสักการบันดาลดล สุขสธน1ผลประโยชน์โชติทวี.

สมเด็จพระผู้ มีพระภาคเจ้า ดับร้อนเร่าเพลิงกิเลสเหตุเสียดสี
ตรัสรู้โดยพระองค์ ทรงความดี จอมมุนีผู้รู้ตื่นชื่นเบิกบาน
(ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มี พระภาคเจ้า)
(กราบ)
พระธรรมนั้นเป็นธรรมที่ตรัสดีแล้ว ทรงชี้แนว นำสุขเกษมศานต์
ควรน้อมมาศึกษาสมาทาน สาธุการด้วยแจ้งประจักษ์คุณ
(ข้าพเจ้า นมัสการพระธรรม)
(กราบ)
สงฆ์สาวกของพระศาสดา เปี่ยมปัญญาสมาธิสี ละหนุน
ปฏิบัติดีชอบแล้วแนวการุณ เป็นนาบุญเลิศโลก มีโชคชัย


1อ่าน ว่า สะ-ทน แปลว่า มีเงิน,ร่ำรวย

.....................................................
แบ่งปันกันกิน,รักษาศีล คือ กาย วาจา
เจริญสมาธิภาวนา, กาย- วาจา-ใจอ่อนน้อม
ยอมตนรับใช้, แบ่งให้ความดี
มีใจอนุโมทนา, ใฝ่หาฟังธรรม
นำแสดงออกไม่ได้เว้น, ทำความเห็นให้ถูกต้อง


แก้ไขล่าสุดโดย ธรรมบุตร เมื่อ 04 พ.ค. 2010, 13:47, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 พ.ค. 2010, 21:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 02:43
โพสต์: 4467

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ
(ว่า ๓ จบ)

แปล

ขอนอบ น้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า องค์เหนือเกล้าไกลกิเลส เหตุทุกข์เข็ญ
ตรัสรู้ ชอบล้ำธรรมบำเพ็ญ สงบเย็นเป็นมิ่งขวัญอนันต์คุณ

.....................................................
แบ่งปันกันกิน,รักษาศีล คือ กาย วาจา
เจริญสมาธิภาวนา, กาย- วาจา-ใจอ่อนน้อม
ยอมตนรับใช้, แบ่งให้ความดี
มีใจอนุโมทนา, ใฝ่หาฟังธรรม
นำแสดงออกไม่ได้เว้น, ทำความเห็นให้ถูกต้อง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 พ.ค. 2010, 21:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 02:43
โพสต์: 4467

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


พุทธาภิถุติ
โย โส ตะถาคะโต อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง สัสสะมะณะพราหมะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญาสัจฉิกัตวา ปะเวทเสิ โย ธัมมัง เทเสสิ อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง
สาตถัง สะพยัญนะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พรหมะจะริยัง ปะกาเสสิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง อภิปูชะยามิ ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ

แปลกลอน
พระตถาคน เจ้านั้นพระองค์ใด เป็นผู้ไกลกิเลสเหตุถลำ
อรหัตตรัสรู้วิญญู ธรรม เป็นพระสัมมาสัมพุทธสุทธิ์อุดม
ทรงถือพร้อมด้วยวิชชา จรณะ เป็นผู้ละไปด้วยดีมีสุขสม
เป็นผู้รู้แจ้งโลกพ้นโศก ตรม บุรุษสมควรฝึกได้ดังฤทัย
ทรงเป็นยอดอุตมะศาสดา ของเทวา เหล่ามนุษย์สุดเลื่อมใส
เป็นผู้รู้ผู้ตื่นชื่นบานใจ จำแนกไว้ หมวดธรรมล้ำวิชชา
พระผู้มีพระภาคพระองค์ใด ทรงแจ้งใจดับทุกข์สิ้น ตัณหา
ด้วยกำลังแห่งญาณและปัญญา ธ เมตตาสอนโลกพ้นโศกตรม
ทั้งเทพ ไท้พรหมมารสังสารสัตว์ ผู้สงัดสมณะวนาศรม 1
เหล่ามนุษย์เทวดาสมา รมภ์ 2 ต่างชื่นชม รู้ตามปณามชัย
พระผู้มีพระภาคองค์ใด หนอ ธรรมลออไพเราะพิสมัย
ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางกระจ่าง ใจ ไพเราะในที่สุดหยุดวัฏฏา
ทรงประกาศพรหมจรรย์อันประเสริฐ วิถี เลิศปฏิบัติปวงสิกขา
บริสุทธิ์บริบูรณ์พูนพร้อมมา ด้วยอรรถะพจนา เนื้อหาธรรม์
พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ที่หม่อมฉันบูชายิ่ง เป็นมิ่งขวัญ
ขอนอบน้อมด้วยเศียรเกล้าบังคมคัล ระลึกมั่นกราบลงจำนงใจ1 ที่อยู่ในป่า
2 ความพยายาม,ความตั้งใจ

.....................................................
แบ่งปันกันกิน,รักษาศีล คือ กาย วาจา
เจริญสมาธิภาวนา, กาย- วาจา-ใจอ่อนน้อม
ยอมตนรับใช้, แบ่งให้ความดี
มีใจอนุโมทนา, ใฝ่หาฟังธรรม
นำแสดงออกไม่ได้เว้น, ทำความเห็นให้ถูกต้อง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 พ.ค. 2010, 21:25 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 02:43
โพสต์: 4467

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ธัมมาภิถุติ
โย โส สวากขาดต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ตะมะหัง ธัมมัง อภิปูชะยามิ ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ

แปลกลอน
ธรรมองค์ใดชิน สีห์ตรัสดีแล้ว ดั่งดวงแก้วส่องใสให้หายเขลา
โดยศึกษาปฏิบัติและขัด เกลา ด้วยตัวเราเห็นผลสากลกาล
เป็นสิ่งควรชวนท่านดูกัน เถิด ธรรมบรรเจิดเลิศดีศรีวิศาล
สอนตนให้ใจเกษมสุขสำราญ วิญญู ขานรู้ได้เหมาะเฉพาะตน
พระธรรมอันตรัสดีมีอยู่นั้น มวลหม่อมฉันบูชา ยิ่งยอดกุศล
ขอนอบน้อมค้อมเศียรเพียรกำนล สุดกมลกรานกราบเอิบอาบใจ

.....................................................
แบ่งปันกันกิน,รักษาศีล คือ กาย วาจา
เจริญสมาธิภาวนา, กาย- วาจา-ใจอ่อนน้อม
ยอมตนรับใช้, แบ่งให้ความดี
มีใจอนุโมทนา, ใฝ่หาฟังธรรม
นำแสดงออกไม่ได้เว้น, ทำความเห็นให้ถูกต้อง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 พ.ค. 2010, 21:25 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 02:43
โพสต์: 4467

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


สังฆาภิถุติ
โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะ ฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ
ตะมะ หัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ
ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ

แปลกลอน
สงฆ์ หมู่ใดในพระภควัต ปฏิบัติด้วยดีอดิศัย
สงฆ์สาวกภควันต์นั้นเหล่า ใด เที่ยงตรงในปฏิบัติเคร่งครัดมา
สงฆ์หมู่ใดเลื่อมใส ภควาน แสวงญาณผ่านพ้นทุกข์เปี่ยมสุขขา
สงฆ์หมู่ใดในพระ ศาสดา ทรงปัญญาจรรยาเลิศประเสริฐการ
ท่านเหล่านี้คือสี่คู่ วิสุทธิ์ แปดบุรุษเอกอุตม์นำธรรมวิสาร
เป็นสาวกโชดกสงฆ์องค์ พยาน กิดาการ 1 โลกนาถศาสดา
เป็นผู้ควรมวลบูชามาคำนับ ของต้อน รับทุกอย่างล้วนควรสรรหา
เป็นผู้ควรอภิรักษ์ทักษิณา ทั้งควรค่า อภินันท์อัญชลี
นี้จึงเป็นนาบุญคุณยิ่งใหญ่ ที่เกริกไกรให้ผลไพศาล ศรี
บุญญเขตเลิศโลกโชคทวี ธรรมภาคีอริยะสังฆะคุณ
หมู่สังฆัม ธรรมบดีเหล่านี้นั้น ที่หม่อมฉันบูชาเอื้อแลเกื้อหนุน
ขอนอบน้อม เศียรเกล้าอิ่มเอิบบุญ เทิดอดุลกรานกราบซาบซึ้งใจ


1 เสียงสรรเสริญ

เดี๋ยวภาค 2 ตามมาคับ กำลังรีบแต่งอยู่คับผม ภาค 2 จะเป็นทำวัตรเย็นนะคับ

.....................................................
แบ่งปันกันกิน,รักษาศีล คือ กาย วาจา
เจริญสมาธิภาวนา, กาย- วาจา-ใจอ่อนน้อม
ยอมตนรับใช้, แบ่งให้ความดี
มีใจอนุโมทนา, ใฝ่หาฟังธรรม
นำแสดงออกไม่ได้เว้น, ทำความเห็นให้ถูกต้อง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 พ.ค. 2010, 10:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.พ. 2009, 20:49
โพสต์: 3985

แนวปฏิบัติ: พอง-ยุบ
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
ชื่อเล่น: นนท์
อายุ: 42
ที่อยู่: นครสวรรค์

 ข้อมูลส่วนตัว
02.jpg
02.jpg [ 23.66 KiB | เปิดดู 3211 ครั้ง ]
:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาสาธุกับท่านธรรมบุตรด้วยครับ

:b8: :b8: :b8:

.....................................................
แม้มิได้เป็นสุระแสงอันแรงกล้า ส่องนภาให้สกาวพราวสดใส
ขอเป็นเพียงแสงแห่งดวงไฟ ส่องทางให้มวลชนบนแผ่นดิน
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 มี.ค. 2011, 22:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 5
สมาชิก ระดับ 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ธ.ค. 2010, 08:25
โพสต์: 326


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8: อนุโมทนาสาธุด้วยคนค่ะ tongue

.....................................................
สุดปลายฟ้า... เชื่อมั่นและสัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ผู้รู้แจ้ง เห็นจริง ยึดถือพระองค์เป็นสรณะ อย่างไม่มีสิ่งใดเหนือกว่า


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 7 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร