วันเวลาปัจจุบัน 30 มี.ค. 2023, 19:26  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


Facebook ลานธรรมจักร - http://www.facebook.com/larndhammajak
ห้องแชดสนทนาธรรม - http://www.dhammajak.net/chat/กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.ค. 2014, 15:22 
 
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 8
สมาชิก ระดับ 8
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 มิ.ย. 2014, 09:57
โพสต์: 667

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


นวโกวาท : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48099

ธรรมวิจารณ์ : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48097

พระมงคลวิเสสกถา : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48269

ร.๔ พระราชนิพนธ์ ว่าด้วยลักษณะการเคารพพระรัตนไตรย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=48142

มงคลสูตรคำฉันท์ : สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=48262

ธรรมาธรรมะสงคราม : สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=48275

พระปฏิบัติสัทธรรม : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48083

พระไตรสรณาคมน์ และสมาธิวิธี : หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48078

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ : โดยพระมหาบัว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=48246

เทศน์อบรมพระ : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=48280

สีลานุสสติ : พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธมมฺธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=48248

พระอภิธัมมาติกาบรรยาย : พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=48249

อตฺตปวตฺต : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48080

กายนคร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48108

ธรรมย่อของอธาตุ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48089

พุทธรัตนกถา : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48115

ธรรมวิจยานุศาสน์ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48079

ไตรนิกาย : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48124

โลกวินิจฉัย : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48129

เขมสรณคมน์ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48135

ทสุตตรสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48100

วรรณนาสัลเลขสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48143

วรรณนาจูฬสาโรปมสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48155

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48156

อนัตตลักขณสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48163

อาทิตตปริยายสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48164

วรรณนาอุชชยสูตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=48218

วินิจฉัยเทศนา ทุลลภวัตถุและมารวิภาค : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48146

จักรแก้ว วิชาน่ารู้ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48172

เมตตสุตตกถา : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48148

ปกิณกเทศนา (๘ กัณฑ์) : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48165

นาถกรณกถา : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48166

บัณฑิตลักษณกถา : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48167

ธรรมรัตนกถา : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48175

อริยธนกถา : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48193

มหานุภาพ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48185

สัจจธรรมวิภาค : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48186

นิสสัยโกศลนวกานุศาสน์ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48189

ศีล ๑๐ ศีล ๘ ศีล ๕ และกรรมบถ ๑๐ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=48190

ร.๔ พระราชนิพนธ์ ว่าด้วยลักษณะการเคารพพระรัตนไตรย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=48142

แบบแสดงตนเป็นพุทธมามกะ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48192

เทศนาฌาปนกิจวิภาค : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48194

เทศน์ ๑๒ นักษัตร : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48195

สุภาษิตโลกานุวัตติธรรม : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48198

ปรวัชชทัสสนานุสาสน์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48197

เทศนาในวันวิสาขบุรณมี : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48196

นางยักษินีวัตถุ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48212

มหาโมรชาดก : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48216

มณฑลิโกวาท : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48219

สัปปุริสธรรม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48221

โพธิปักขิยธรรมวิภาค พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48222

วิปัสสนาภูมิ : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48223

ขันธวิภาค : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48230

ธรรมคุณกถา : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48232

พระมหาสิริจันทเถระ ปรารภการทำบุญแซยิด
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48233

สิริจันโทวาท ยอดคำสอน : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48258

สุจริตธรรม : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48282

หลักสูตรคนดี : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48283

พุทธอุทานคาถาต้น : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48284

วิธีไถ่ถอนกิเลส : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48285

พระพุทธคุณบรรยาย : พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48286


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.ค. 2014, 21:19 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2379

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: ขออนุโมทนานะคะ เอาธรรมะดีๆ หาอ่านได้ยาก
มามอบเป็นธรรมทานให้กับเพื่อนๆ ลานธรรมจักร rolleyes


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 ก.ค. 2014, 23:35 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 พ.ค. 2010, 13:34
โพสต์: 1654

งานอดิเรก: ฟังเพลง และฟังธรรมตามกาลเวลา
สิ่งที่ชื่นชอบ: อภัยทาน
อายุ: 39
ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร

 ข้อมูลส่วนตัว
การทำบุญ ทำทาน.jpg
การทำบุญ ทำทาน.jpg [ 24.79 KiB | เปิดดู 4008 ครั้ง ]
:b44: (♡✿◕‿◕✿♡) กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรม มีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรม รู้แจ้งในพระสัจจธรรม ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครอง ท่านใดมีทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ ท่านใดมีสุข ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ (♡✿◕‿◕✿♡) :b8: :b8: :b8: :b20:

.....................................................
ธรรมอำนวยพร
ขอให้.....มีจิตที่รู้ ที่ตื่น ที่เบิกบาน (พุทธะ)
ขอให้.....ทำการงานด้วยความสุข (อิทธิบาทสี่)
ขอให้.....ขจัดทุกข์ได้ด้วยปัญญา (อริยสัจสี่)
ขอให้.....มีดวงตาที่เห็นความจริง (ไตรลักษณ์)
ขอให้.....เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยไตรสิกขา (ศีล, สมาธิ, ปัญญา)
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 30 มี.ค. 2015, 07:53 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.พ. 2009, 20:49
โพสต์: 3979

แนวปฏิบัติ: พอง-ยุบ
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
ชื่อเล่น: นนท์
อายุ: 42
ที่อยู่: นครสวรรค์

 ข้อมูลส่วนตัว
สวัสดีครับ.jpg
สวัสดีครับ.jpg [ 28.07 KiB | เปิดดู 3688 ครั้ง ]
smiley smiley smiley

ยินดีต้อนรับท่านสมาชิกใหม่สู่ลานธรรมจักร

ณ ลานแห่งนี้มีธรรมมะและกัลยาณมิตรมากมาย

ขอให้ท่านพักผ่อนใจให้ร่มเย็น ณ. ลานธรรมจักรแห่งนี้

ขอท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตราบนานเท่านาน

tongue tongue tongue

.....................................................
แม้มิได้เป็นสุระแสงอันแรงกล้า ส่องนภาให้สกาวพราวสดใส
ขอเป็นเพียงแสงแห่งดวงไฟ ส่องทางให้มวลชนบนแผ่นดิน
แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร