วันเวลาปัจจุบัน 30 พ.ค. 2023, 05:22  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


- สถานที่ปฏิบัติธรรม
แนะนำรายชื่อสถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานทั่วประเทศ
http://www.dhammajak.net/forums/viewforum.php?f=9

- รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า
http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=30กลับไปยังกระทู้  [ 17 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 ก.ค. 2010, 23:30 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

:b42: บารมี ๑๐ ทัศ :b42:
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ๑. ท า น บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงบำเพ็ญทานบารมีเถิด

อันว่าหม้อที่เต็มด้วยน้ำ
ที่เขาวางคว่ำปากลง
น้ำย่อมไหลออกหมด
ไม่ขังติดอยู่ในหม้อนั้น ฉันใด

ท่านเห็นยาจกทั้งหลาย
ทั้งชั้นต่ำ ชั้นกลาง และชั้นสูงแล้ว
จงให้ทานอย่าให้เหลือ
ดุจหม้อน้ำที่เขาคว่ำปากไว้
ฉันนั้นเหมือนกันเถิด


:b8: :b8: :b8:


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 01 ส.ค. 2010, 00:02, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 ก.ค. 2010, 23:40 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๒. ศี ล บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงบำเพ็ญศีลบารมีเถิด

อันว่าจามรีรักษาขนหางที่ติดอยู่ในที่ใด
ก็ยอมตายอยู่ในที่นั้น
ไม่ยอมให้ขนหางเสียไป ฉันใด

ท่านจงบำเพ็ญศีล
รักษาศีลทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์* ในกาลทุกเมื่อ
ดุจจามรีรักษาขนหางของตนฉันนั้น เหมือนกันเถิด


:b8: :b8: :b8:

* รักษาศีลทั้ง ๔ ให้บริบูรณ์
คือ ปาติโมกขสังวรศีล อินทรียสังวรศีล
อาชีวปาริสุทธิศีล ปัจจะเวกขณะนิจศีล


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 31 ก.ค. 2010, 23:43, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 ก.ค. 2010, 23:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๓. เ น ก ขั ม ม ะ บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเถิด

อันว่าคนถูกขังอยู่ในเรือนจำได้รับแต่ความทุกข์ ทรมาน
ย่อมไม่เกิดความยินดีในเรือนจำ
มีแต่จะหาช่องทางที่จะพ้นออกไป ฉันใด

ท่านจงเห็นภพทั้งปวงดุจเรือนจำ
จงมุ่งหน้าต่อเนกขัมมะ
เพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นำไปจากภพ ฉันนั้น
เหมือนกันเถิด


:b8: :b8: :b8:


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 01 ส.ค. 2010, 00:02, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 ก.ค. 2010, 23:58 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๔. ปั ญ ญ า บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงบำเพ็ญปัญญาบารมีเถิด

อันว่าภิกษุเมื่อบิณฑบาต
มิได้เลือกว่าจะเป็น ตระกูลชั้นต่ำ ปานกลาง หรือชั้นสูง
ย่อมได้อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปฉันใด

ท่านจงสอบถามบัณฑิต เรียนรู้กับคนมีปัญญา
โดยไม่เลือกว้นตลอดกาลทั้งปวง
เมื่อถึงฝั่งแห่งปัญญบารมีแ้ล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธญาณได้ฉัันนั้นเถิด


:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ส.ค. 2010, 00:08 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๕. วิ ริ ย ะ บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงบำเพ็ญวิริยะบารมีเถิด

อันว่าสีหมฤคราช
มีความเพียรไม่ย่อหย่อนในอิริยาบถยืน เดิน นอน
ประคองใจไว้ทุกเมื่อ ฉันใด

ท่านจงประคองความเพียรไว้ให้มั่นคงในภพทั้งปวง
เริ่มตั้งความเพียรให้ถึงฝั่งแห่งวิริยะบารมีแล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ฉันนั้น
เหมือนกันเถิด


:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ส.ค. 2010, 15:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๖. ขั น ติ บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงสมาทานขันติบารมี

มีใจแน่วแน่ในขันติบารมี
ในใจไม่เป็นสองในขันติบารมี
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้

อันว่าแผ่นดินย่อมอดทนต่อสิ่งของที่เขาทิ้งลงมา
ซึ่งมีทั้งที่สะอาดบ้าง และไม่สะอาดบ้าง
ไม่รู้สึกยินดียินร้ายฉันใด

ท่านจงอดทนต่อการยกย่อง
และการเหยียดหยามของชนทั้งปวง
ฉันนั้นเหมือนกัน

ถึงฝั่งแห่งขันติบารมีแล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้


:b8: :b8: :b8:


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 01 ส.ค. 2010, 15:32, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ส.ค. 2010, 15:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๗. สั จ จ ะ บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงสมาทานสัจจะบารมี มีวาจาแน่นอน
ไม่เป็นสองในสัจจะบารมีนั้น
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้

อันว่าดาวประกายพรึก
เป็นดาวนพเคราะห์ที่เที่ยงตรงในโลก พร้อมทั้งเทวโลก
ไม่มีโคจรออกนอกวิถีโคจร
ไม่ว่าฤดูฝน ฤดูร้อน หรือ ฤดูหนาว ฉันใด
ถึงท่านก็ฉันนั้นเหมือนกัน

จงอย่าเดินออกนอกวิถีทางแห่งสัจจะทั้งหลาย
ถึงฝั่งแห่งสัจจะบารมีแล้ว
ก็จะบรรลุสัมโพธิญาณได้


:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ส.ค. 2010, 15:22 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๘. อ ธิ ษ ฐ า น บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงสมาทานอธิษฐานบารมี
เป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีนั้นแล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้

อันว่าภูผาไม่หวั่นไหวตั้งมั่นดีแล้ว
ย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมแรงกล้า
ย่อมตั้งอยู่ในฐานของตนนั้นเองฉันใด
ท่านจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีทุกเมื่อ ฉันนั้น

ท่านบำเพ็ญอธิษฐานบารมีแล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้


:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ส.ค. 2010, 15:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๙. เ ม ต ต า บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงสมาทานเมตตาบารมี
จงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอด้วยเมตตา
ผิว่า ท่านปรารถนาจะบรรลุพระสัมโพธิญาณ

อันว่าฝนตกแล้วย่อมไหล
และแผ่ความเย็นไปเสมอกันไม่เลือกที่ฉันใด
ท่านจงเจริญเมตตาให้เสมอกัน
ทั้งในคนดีและคนชั่ว
ทั้งในศัตรูแลมิตร
ย่อมจะชำระล้างมลทินคือธุลีออกไป

ท่านจงแผ่เมตตาไปให้เสม่ำเสมอ
ให้คนที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล
และคนที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล

ท่านบำเพ็ญเมตตาบารมีแล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้


:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ส.ค. 2010, 15:28 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 เม.ย. 2007, 17:21
โพสต์: 4149

อายุ: 0
ที่อยู่: กทม.

 ข้อมูลส่วนตัว www


๑๐. อุ เ บ ก ข า บ า ร มี

ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
และพระอรหันต์เจ้าแล้วไซร้
ท่านจงสมาทานอุเบกขาบารมี
ท่านจงเป็นผู้มั่นคงดุจตราชูแล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้

ธรรมดาว่าแผ่นดินย่อมวางเฉยต่อสิ่งที่เขาทิ้งลง
ทั้งที่ไม่สะอาด และทั้งที่สะอาด ทั้งสองอย่าง
เว้นจากความยินดียินร้ายฉันใด

ท่านจงเป็นผู้มั่นคงดุจตราชู
ในสุขในทุกข์ในกาลทุกเมื่อ

บำเพ็ญอุเบกขาบารมีแล้ว
จักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้


:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : พระธุตังคเจดีย์แห่งพระอรหันต์ ทิพยมนต์ เกร็ดธรรมคำสอน ๒๘ พระอรหันต์ กรุงรัตนโกสินทร์ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, จัดพิมพ์ถวายโดย คณะศิษยานุศิษย์ท่านพ่อลี ธมมฺธโร พิมพ์ครั้งที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒, พิมพ์ที่ บริษัทศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, หน้า ๔๕-๕๐)

:b44: ประวัติและปฏิปทา “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

:b44: รวมคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

:b44: ประมวลภาพ “พระธุตังคเจดีย์-ท่านพ่อลี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42731


แก้ไขล่าสุดโดย กุหลาบสีชา เมื่อ 01 ส.ค. 2010, 15:30, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ส.ค. 2010, 00:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2005, 10:46
โพสต์: 12075

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 02 ส.ค. 2010, 04:51 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ม.ค. 2010, 02:43
โพสต์: 4467

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ
:b8: อนุโมทนา..สาธุ..ครับ..คุณโรส :b8:

.....................................................
แบ่งปันกันกิน,รักษาศีล คือ กาย วาจา
เจริญสมาธิภาวนา, กาย- วาจา-ใจอ่อนน้อม
ยอมตนรับใช้, แบ่งให้ความดี
มีใจอนุโมทนา, ใฝ่หาฟังธรรม
นำแสดงออกไม่ได้เว้น, ทำความเห็นให้ถูกต้อง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 พ.ย. 2011, 03:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 5
สมาชิก ระดับ 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 เม.ย. 2011, 01:57
โพสต์: 324

แนวปฏิบัติ: อริยสัจ4
อายุ: 27
ที่อยู่: USA

 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: ซาบซึ้งถึงใจจริงๆครับ ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันครับ

.....................................................
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือความจริง การฝืนความจริงทำให้เกิดทุกข์ การเห็นและยอมตามความจริงทำให้หายทุกข์

คนที่รู้ธรรมะ มักจะชอบเอาชนะผู้อื่น แต่คนเข้าใจธรรมะ มักจะเอาชนะใจตนเอง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ยะทา ปัญญายะ ปัสสะติ
เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า, ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา

อะถะ นิพพินทะติ ทุกเข เอสะ มัคโค วิสุทธิยา
เมื่อนั้น ย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ตนหลง,
นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจด

.....ติลักขณาทิคาถา.....


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 23 พ.ย. 2018, 10:02 
 
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ก.ย. 2013, 07:16
โพสต์: 2377

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 14 ก.ย. 2019, 09:44 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ธ.ค. 2008, 09:34
โพสต์: 1323


 ข้อมูลส่วนตัว


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 17 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร