วันเวลาปัจจุบัน 18 ส.ค. 2022, 14:18  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง

กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 31 ม.ค. 2016, 17:51 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 4
สมาชิก ระดับ 4
ลงทะเบียนเมื่อ: 21 ส.ค. 2012, 21:53
โพสต์: 235

สิ่งที่ชื่นชอบ: ใจต่อใจในการฝึกตน
ชื่อเล่น: เมฆ
อายุ: 43

 ข้อมูลส่วนตัว


รูปภาพ


Utopian
Modern society has created a problem that hardly heal because there is. The decline was caused by the human spirit. Men in this age all have mental basic mental disabilities release. Their minds are not prejudicial to the flow of passion precepts. Society has changed a lot, but not like the old days where people still know of. I was born a man, respect for the rights and duties of each other. Human potential in this era has gone down dramatically, a man who does not lack intelligence. The ability to selectively distinguish the good things to life its meaning as well. The less skill to use consciousness to keep the memory of goodness, which is the line. The man should choose a life of their own ideals. Graduates in this era, so there is nostalgia for a society with a good standard of life early on. Better days ahead
Utopian society means that all beings help each other build up on the theme that everyone has. Decided together to pick out your good works, as the pattern in action. Their life in society that they have lived together on. Ideal society ever appeared on this planet several times the mass immeasurable. Among men jointly planned with painstaking nature of the self-monitoring training. The human mind has a perfect regular. In human society, it is all but calm cozy lifestyle simple. I have enjoyed all of life to the fundamental need of. Life, but only just Schemes in an epiphytic lifestyle causes and factors as absolutely necessary. To keep body and soul of the human being nourished with pleasure. Conventionally, and as far as their ability to conduct it. A graduate of human life, these are all satisfied that need only food, clothing. Housing and medical care to heal their physical shape to endure Khan. Survive and be satisfied that you took good works reunited in spirit when everyone has their own ideals for the common good of society in a conservative society that has only. Peace does not cause any problems coming. Coexistence It is the nature of a true man when. Every act of goodness that they do not lack it appears. The agreement is the only man in the utopian society, a commitment to that. To live together in peace without regulatory law. Out even a single life for their oppression under no freedom of the mind.
At this semi-era society the human mind has projected fall downhill with a good tradition. Values were not fade with time people are unaware of their functions and use. Life without goals do not know what life is, why is the life that you did not have the intention to revolutionize human society to become better. "Ideal society" as it was to establish a modification, it is based on. Truth is as it should be. Moreover, the entire UN system in action in the worldly life has been a chronic problem. Long time to accumulate knowledge on a myriad of reasons is because every human in the worldly life. Separate ethnic group is characterized by a group that karma is divided into groups. This is a comparison of the merits that is better than the worse the impact. Even in rights and duties do not necessarily result in a human society. This universe was not real happy. Basic editing is required to manage one of norms. It is a pattern that had upheld the tradition of the virtues of the man was carrying. Successor to be displayed permanently ceased disappear like the past. To break away decisively from the original social problem and not to start new. In a related matter intricate ties of karma, so there is a great need to "open space" on earth, with a truly owned solely as a leader. In the utopian spirit of its own land in the sole. As well to accommodate the new society will thus be amended to the circumstances. Better sustain the social model is not accurate and does not form. Causing hardship to people in other societies. Gradually the land purchases for the pursuit to acquire land on the cheap. Justified as the acquisition of the faith of the people and the delimitation to demarcation. The total land to be sufficient for the needs of the population in case of necessity. The new society, at least half the total area of the world to make it clear. The secession of the existing social problems.
I do not understand the problems in their lives of men in this age take their own life in the south. The depressing problem does not leave even a Buddha is reputed. Are meritorious acts to seek the withdrawal. Bodhisattvas are purely spiritual upheaval in the Great Depression only to be sexually prejudiced. Their way of leading life cycle of birth and death in samsara. Many souls always look forward to going to the emperor satisfied just to have people respectfully. Respect their interests and not the correct way to merit such an encroachment life. Others with the power of their own so as to cause the oppression of others. Trouble all over the world Landscape The control of the situation to achieve peace and therefore need to deter such behavior. Away from the social world is split on the merits of views and the group. Improvement ideas visually impaired people in the group match against the truth, it is necessary. Particularly for the beginning of a sustainable society in new ways. When the group split all worldly life successfully control group and had to come down. Human beings need a new social space to accommodate up. Cut off from society beset with problems over the years to the extent that the border demarcation. Separate and clearly having a truly independent, with no connection with. Even the old society, it is only safe to resolve it. Concrete and is in progress, not regression back into the same problem again. When the area happens to share the land devoted to arable's. Population so happens that the need is not up to human life. Each person will need to have a better life in the future. Farm just 6 acres per family, it is sufficient for the cultivation of rice a year to keep. Into barns and to share some gardening planting vegetable gardens, fruit to eat. Within the family It is particularly necessary because a society is a society that has caused it. Economy adequate to the needs of individual human life, but only it. It is a life of graduates were satisfied with their own lives to lead the pace with. Spiritual center of their own to practice every moment. The need to stand by one's own effort without having to rely on others for their much so human. The new society, which could be called a traditional society that is based on the lifestyle. The nature and agriculture is the core of this society is that society requires. Living a life skills as well as rice is a must-do. There can be fed to livestock such as chickens eat duck eggs. Can grow vegetables and gardening products to consumers arising from their hands. When everyone is able to find food to feed their own society without difficulty. This is no longer a need to use the currency of shy and need. Some consumer appliance "good idea" as a host and as a spiritual leader must take responsibility. Take care to social existence can painlessly create a merit much power. Adequacy requirements for certain things needed to bring it into the public. So that everyone can contribute to the needs of individual consumers. Residential homes in the first was born with some form of creationism in the house. Thailand four regions to maintain their identity as a good idea has never occurred to Thailand. Organize the area of community groups that can help to population. Take care of each other, so it must be for beauty and proportion. Ruan was grown up and is located together in groups is therefore a good home. Beautiful in a unique traditional way of life in Bangkok Thailand. Capital City named "Indra city", a city founded by the name of a good idea is a leader in every municipality in the head. The city and the whole of space is filled with the ambrosia Parichat or Thong Lang. Scent drifted too far into a paradise plants that can be grown as a good idea. City Kanlapaphruek All people need to decorate the houses are decorated in natural beauty. House with flowers and ornamental plants, so the hands of homeowners who know the value. Of his house that was used as a shelter and shelter to shelter lifetime. Welcome, neighbors who have lived together in their good enough.
This society is a society that is independent Meritocracy really. There is no compulsion persecuted because everyone has fairly equal in rights and duties. Mutual A good idea is a good idea and all the owners are willing to share their land. Satellites are ideal for anyone who came together to share and ready to move. Grilled forward together in Mir division and the acquisition of land productivity, it is. Yes, it is divided and has a social democratic socialism or communism at all. Still, a basic necessity in a society where the state has a duty to take care of it. Possible difficulties with the authorities because there are very few people need to lighten. This burden is therefore necessary to have all public transport vehicles for their own use with no need. Led by others welfare of this state should not have to spend money to buy. But the health benefits are subject to state responsibility. Of course, because not everyone has the money to hoard safeguard the free health treatment. No charge Clothing for the cold and the heat, it's a shame to have a peace of mind. Everyone must wear a white shirt, black pants, Fisherman same as every state had designed. Both men and women can not make a difference and have a priest who achieve the highest fair. Then he decided to ordain priests lifelong robe black robe was all for it. In this one

Meritocracy of Indra city social capital of the world, people in this society are trained. To provide knowledge and practical training himself from suffering it. The fair will give everyone a fair mindful of the truth as it is. That will also give life to their progress in the way of a fair indication. The simple life Noble acts of injustice and wrong which is thirty views Stipaฏฐan four fairly. The main spiritual leaders was a good idea to teach people in their society. The spiritual formation and form a new revolutionary mass action subjective. Among mankind truly by the people in society they are determined to be more common. Help build a new society and a sustainable existence on this Earth for a long time without. The problems associated with the old society. People in society are willing to maintain a basic precepts of his life. People will live in peace with each other because we are all baptized people live. Equally, because everyone has an equal property in need of. The four basic factors when life can no shortages are already being used. Currency in society, this is no longer necessary for a society that is based on it. Appliance-based exchange system nor a monetary system or the system. But gold is a society where everyone has enough to eat is conventionally used and if it will make things. It is provided as a humanitarian goodwill that they have a man in this society. To live, not as a value to the economy. Personal artifacts dedicate their work to society at large without complaint for merit. True as he had intended, it is now the leader in this society. "Good idea" has merit and intends to participate as well, to give you a gold medal. To graduate them to keep me at a fairly good idea of where the statue is located. Peace and well-being at all, but everyone has their act of humanity in those with heart. Even so high, it indicates that all people can live their lives according to their own. Nature truly is natural that all have already joined together. Up until becoming customary moral culture without rules. Any regulations to keep control of this social oppression mind live together. Every man is only fair that society is therefore not necessary to enact any law, regulation, again on everyone to educate themselves in fairness it has become a regular in the. Naturally, then it becomes a society that is truly Meritocracy peace. Being therefore justified by not happen with the legislation is to come. Forcing people to walk Violation of rights and duties, such as physical violence, persecution lives of others. Theft of belongings The immoral sexual harassment Lying parlance jargon The abuse of alcohol, substance abuse, so it may not happen in this society. Were all but unknown word "kill" anyone who does not encroach on each other every kill life eating only vegetables. Eat Meat Do not steal other people's property, because everyone is equal and there is no monetary reward to anyone. What I would like to have as their own was not able to get out to the public. Creationism is already When not steal anyone's house without a key, you can come and go by the house. And leave them with a comfortable home. Everyone here has a fair say in your heart, so everybody is wrong, which is the truth all the time, everyone was respectful of each other's society closely and strictly maintain. Fair, no one to immorality of others to take their wives as their own. And when every sane firmly in favor of, but what is it with practice. Anytime anyone know not to drink alcohol and drug addictions which entail. Lack of consciousness
A good idea to build the prestige of this down permanently to his. And all parts of society remains not lost it indicates that this world is not lacking. Trrmtatu clan, which is the true nature anymore. Everyone has contributed to building a new society, everyone is the owner of this society, however. Indeed, it is a fairly pure reliance on each other and all. People were truly graduates, each of you willing to walk on the path of liberation, when in society as everyone appeared to break free and was not going to disappear. Willing to help care for the younger generation who are learning to walk on anyone. Each section also has graduate and walk on a path that is fair and equitable to continue it. Nor lost the need to rely on any one person who calls themselves. Bodhisattvas are enlightened and forward the dependence on these individuals is not necessary. But any longer This world is never a shortage of disengagement and lack Trrmtatu of the enlightened. It appears the new society is a long and lasting until Olktatu. This must cease dissipating lost by rotation of it.

The nature of humanity
Because of the nature of the infinite universe was created and there is a possibility of it. It is a region in space is infinite with this, it is a natural cause of this universe and our world. In the first, our world is not an organism occur only when there is a possible factor in unison and thus the creature up in the water as well as animal cells that have evolved in the. It was not until these animals have developed advanced forms of life on earth, which it is successfully earth and animal species that are extremely fortunate to have been naturally created a stand. Notable features and different from any other animal. Because this animal is an animal whose brain has extraordinary physical quality excellent, so it can improve the lives of its own to advance incontinence. The brains of these animals has the potential to make it ideally have a cause and effect is a subtle and complex meanings. This animal has developed a life of it until they look like other animals, they have the ability to set their own body parallel to the ground and can not keep his body in a vertical position. base of both legs with pace and fluency, as well as society. It is a social animal of class because of the social interaction in their own coexistence with each of them that animals can think in terms of cause and effect, it's good that it produces. The development in the possibility of "agreement" with each other with the acceptance of everyone on the interaction on it. Because of animal instinct, which is knowledge, but the origin of the animals that make sense and are acting on their own without anyone teaching it will live on as the happiness. They can be and should be done at least as much happiness to their lives, it has to survive as a prostitute to feed the body to sustain life. Adaptation to climate change is a constant in the heating and cooling of the atmosphere, land surface. Finding a place to live to escape their physical body to rest in the course of each day. Finding something to help Remedial body of the defect to be improved to the same extent that it acquired the reproduction of these things as basic pleasures that bring all the animals in the instincts. the ability of species to make a living and they have to survive on this planet. Social animals that were mentioned above, it's like they all have the instinct to make a race of their existence and presence on this planet for a long time with sustainability. Because of the potential they are very capable in terms of cause and effect, so it was kind of animal instinct that is now developed into a form of life on the theme of happiness. Basic itself "agreement" with each other with the acceptance of everyone on their interaction with each other, which is a joy to all existing naturally in the animal, and they reach out to each other. willingly; it was developed into a tradition established practice of the people and culture became firmly rooted, the symbol conveys represents the goodness in all kinds of animals. This already With the voluntary opt-out. "The great heart of their own, which is already naturally" is the norm in life has a pattern and practice of the people that never decays missing is the art of living their. With its lofty standards this animal called the races themselves that they are "human," which translated to a high-minded and noble animal more as it is. "The nature of humanity", which has already seen it.
Because "the nature of humanity" that contributes to the love, kindness, generosity, good will always come together, the human animal species can establish themselves on the world has come a long exist. If in the beginning that this animal did not choose the wrong decision classy as a norm in their social life, and this species would not be able to call their own that is man, by reason of the mind. villainous which has not always been like a different beast in general. The bad things would cause endless encroachment hard in all forms until finally the animal's life to persecution, killing themselves and their extinct species and do not appear in the world. Since then,

duty
Because all men who live together in society, they live on the basis of what is usually regarded as a function of these men is that they can train and learn in a virtuous life. that appeared in the culture, tradition and culture of the society in which they live. Soberness of mind, it is natural that all men are already in the story itself, which is not being forced by the unwillingness to equate the rules, regulations, or any oppression. I have succumbed to it and be very reluctant to agree to follow. Because every human being has all but intelligence is the ability to determine the cause and effect in the identity of their own to lead a selfish life and be clear about the value of life, the good foundation. The so all humans all have the "ideal", which is the goal of taking their own lives to live together in society very valuable, it is the nature of humanity truly is the duty of everyone. Willing to accept and walk on the path of good works with the well-being of those in his heart for a long time. A normal heart is pure, which means that it is in good works alone, it makes all human beings are all natural in perfect shape their lives according to their own. therefore, the desire to express themselves through body, speech and mind, both for themselves and others who interact with each other very well and proper.
But there may be a period of time due to "negligence" of humans who are unaware of their duties, these men have caused birth defects in the nature of an unusual set up. The human mind has emerged tarnished and a source of physical action, speech and mind improperly issued and worse than that every man in all but admitted that the poor have a refuge shelter of their lives. It has caused the decline of human society are all hurting each other until the situation threatening social collapse. Some of the men have been condemned sin in making a life of their own shall pass away with a result of retribution that occurs each time. It negligence shall therefore obscure the understanding of the human capacity to utterly human in the despicable use their lives to randomly and slavery of lust prejudge its always a man of that era, therefore inferior. The ability to distinguish the selective sorting things into their life, indicating that humans lack the wisdom which truly is the engine that will bring prosperity to their lives and their social outcomes.
Because the human person, which consists of aggregates of the five is a pity the fairest spirit to meetings together and cause a life properties of the aggregates, so these humans learn and live with an identity. its not like other animals. Experience of learning life skills that will make human contemplated to selectively distinguish one thing that they see a benefit to their lives and to learn in practice to all aspects of it. a thoroughgoing enough to think I imagined what it was fully in it with understanding and clear in their mind. Because the mind is indicative of an ideological values which have nourished the live life and live it, the man decided to choose one which has been the norm for themselves with. Always remember that it is always able to set it in his mind with the not moved by the perseverance and untiring efforts until then what has become a natural part of their own in the end. It is the process of using the intelligence, consciousness, concentration, determination and perseverance. As a feature of the human innate inborn because the aggregates them and training them and learning life skills. This capability that allows humans to realize the mistakes they have committed with negligence as "the conscience" in the depths of my heart that still recognize the value of their lives to be born and. should be solved by improving the performance of their return to a normal, natural to the original.
Acts intelligence
Because the man is qualified, which means the potential capabilities of the best animals other than humans, so the characteristics that exist only in their only race to develop life and living together. Because people can ideally be profound in meaning, which is located on the cause and effect, whatever the reality, the human experience in all fields of knowledge, which is knowledgeable about and committed to. More benefits to human life itself. Knowledge and skills to train themselves for the benefit occur as a result of the action. "The good thing is that utility maximization" the human sense of self-determined and taken as a norm among these are the ideals which is the principle that a pattern of life and human nature of a Wisdom. The least of which is intelligence that has considered the fact the causes and consequences of all things purely as no as suspicious, the rulers gave way to more "intellectual prestige" This makes. Human beings have a natural reach of all the empty futility of the ego identity, it is that which is perfect in the nature of identity that can bring life to step out of the suffering. all successful and live together in a peaceful, sustainable permanent.
give
The nature of the need to live to survive in every situation for the species of animal to their family lost at least instinctively, as a knowledge-based nature of the crimes committed up to life which can learn by itself. the behavior of all the animals, all living creatures, including humans, would have struggled in every way possible to seek something to nourish their life as a fundamental factor in the need for truly makes life continue to survive. Even following some humans have evolved ways of living up to a society whose culture is their right, but human life can still be enjoyed by appeal to the basic four food machine. clothing, housing, medicines which are blessed enough to live life to survive each day, which is not the overarching ambition to acquire more than necessary of life, but somehow it is a way. The disregard of human life, by nature of their coziness with the simple, uncomplicated things such as abundance along really well every human being should be sought as well as their ability. Coverage Still, with the depletion of mind that humans have done is hurting themselves and others in the basic factor of four, this would cause trouble on some of life's happiness of its almost not because they have to suffer retribution. which has resulted in the existence of life starve to wander homeless as a source of sickness when it harder to die because of the shortage, poverty is not essential to the comfort. Life has to go on. Men began to learn to take things to share with others the delegates had to wage that will lead to their not want these matters in the future and practice purifies his soul, that clinging on. The thing with the ego identity in a too greedy, too. Recognizing the necessity of life and the education to give something to others and become a natural part of their own with a normal "giving" full and then put in a human society. But there are plenty along the entirety of the four basic factors are not overlooked yet. In an era where humans have trained their minds on all sides until a lofty meritorious unilateral As a result, the natural act of self-nourished people in that era to survive "all life" eating it. Wheat is the nectar is poured in the more than a man who owns a benefactor, it serves only to pull his hand out of the ears of corn seeds, cook, eat enough to sustain life away from the suffering. hungry each day, each meal to eat in order to live a truly functional only. The observations caused by human wisdom, learning, enabling the invention to a garment woven clothing, heat, cold in the human animal has the ability to adapt to it. to the atmosphere, like other animals, and human society by creating interactions in extensive human society start up a clothing garment, thus covering some to shame each other in gender. Both men are still capable of producing apparel for themselves and the people in the society has the right climate and the culture of a society and of mankind when I have filled in. All aspects of the divine nature of merit, it will happen and it will inspire appliances, clothing and housing to shelter to shelter, according to the wishes of the people are of merit in that period. there It's the nature of the human mind as a mercy to all creatures that live in society with generosity towards each other is always ignored, persecuted mutual life with a purpose in life requires the existence and value. that everyone can recognize the merit of this. For human efforts to save his life longevity as long as their abilities are with the treatment of the mental state of a regular in nature is that it's because of the longevity of the old man. on the causes and factors of the mental state of man, but alone. When the time to merit a full-fledged aged man in that era can live up to a hundred years old and over to countless times is because a merit of the man who was determined to fully, it results in humans have long it will take. Life on Earth is in existence to take their merit as they have already done for a long time because of the accumulation of merit so many times in the past. I was determined to do well at all times to indicate the nature of the human mind, it is usually the treatment of human life to a truly sustainable nation in the world to be born.

Precept
The ideal man has goals in life, their experience is valuable due diligence to learn and educate themselves in the direction he has set forth the desire, then the righteous to be saved. in the heart of man, the graduates and expressed in the form of living together in society, it is an indication that the condition is usually not in the nature of man. Because human intelligence and deep access to a cause and effect of which is to forge a life of their ability to make these men know the meaning of the word "duty" where they are placed correctly. Because human beings have dignity and pride in their noble animals, thus making human compassion to another human being is to honor each other in the same race as these are traditions. the acceptance of the people, causing the right and duty of each person to each other in society. "Rights and Responsibilities" is symbolic in that it has the freedom of the human body and mind are willing to reach out and condition of living in this way for themselves and others around them. Freedom is the natural inclination of the human character is very long and it's a natural manner in which this self-made man, know their duties very well, so all have a mind of their nature do not fall. in conditions of forced and lack immunity to it. Sacrament of the restrictions made to do evil, which is what makes humans successfully defeats in all aspects of life and peace in coexistence Peace canon is not a rule or regulation that makes human birth. Similarly, the oppressed and feel reluctant to be treated contrary to the nature of their habits in any way. Because of the independent nature and the nature of their duties, making them aware of the value of the human mind and are willing to educate themselves provide the perfect finishing touches on the nature of humanity. that Because human beings are creatures who are very intellectual, human nature does not want to take any regulations or rules dictate itself to underscore forced to walk in their own way, with great reluctance to make human intelligence access. The cause and effect in the true meaning of the sacrament. Canon is a reminder to be vigilant and wise men composed the body, speech and mind in its normal state, according to the nature of the good works that are available with a plain on its own it is "Precept acts. "It is a merit that humans can be preserved in a human treasure their already baptized is the basis of life can make us fall into the doomed fate of the need to circulate that the death occurred in. The condition of the mind with worldly life seemed depressed.
True Glory
The intention is to educate themselves on the basis of pursuing education and learning to the real nature of the human being displayed in a clear understanding of their fine by me ambiguity or hesitate in the fair. The experience of learning life faced on the way of the truth of that good karma must have been the result of good karma of evil must have been the result of evil is not always like that otherwise. This makes it possible to graduate who would dedicate himself out on the path of life is worthy of the confidence that they can walk on the way to be truly. The truth is the fact that it acts directly on the causes and effects is that it is fairly wise men have adopted this as their refuge shelter for welfare benefits is to take place. life forever, it's fair that is "virtuous acts" This makes Graduate everyone was faith in what they have done well over the years that it is the cost of living has really to take the next step. In the days ahead, with a well-earned merit and in a way that will not go into recession again, the reality of it is fairly natural appearance that stands in the heart of a saint, it will not be. apprehension, even in a period of his life may be seen as a bad thing, but to bring retribution but former life and death, but it could be a danger. "The power of theology," it results in graduates who have the courage to face the fate of her with unshaken even less because the mind has been trained well, so life is suffused with the values and. The meaning of his breath until the last moment to be absent because of death were visited in front of it. The cause and effect of the fair has infused mind at all times that it is fundamental to have access to the nature of their course in the future and it is a representation of a mission statement, which is pledged. the promise he made to himself by the fairness of the conditions to sustain life with scrupulous fairness reality like this forever and will do its reliance on the life of those animals that have little merit together. as well as receive the reward is the happiness of a thorough and fair result in a society that dwells permanently held in a fairly large decline forever.
kindness Good works that man has chosen to come to a refined mind. "Tenderness" not aggressive beast-like behavior of the human mind, enabling spectacular. All human beings have created together cultural tradition, morality and culture of their own on the basis of an emotional value, which was indicative of a particular form of the evolved mind was well until making. their species coexist happily in society. Because it makes a gentle man with a great desire to love each other, help each other as soul consists of kindness to fellow humans, that compassion, the desire to make others happy, the animals. Humans learn to respect and honor as well as the individual should have in society, the human nature of sexual harassment, not persecution friendly life. Beast who can not develop their animals ahead of this life to these animals is that instinctive behaviors exist and it still has the aggressive use of force is a big lack of psychological evolution. Make every effort to live there and breed their animals to survive this life hurting each other so many species of animals have died from this world lost a lot already. But humans are creatures of intelligence, the man known to adapt itself together and result in animal survived to this day because of "inhumane acts" are putting mankind were common practice to make society at all. together created a pleasant place to live like heaven compared castles that were located on the planet Earth.
persistence
Life has endured on the law of karma, which is experienced in both the good and the evil that it is all but a lesson that teaches people to know the reality of their life, it is a testament to the heart of every human being. to be born on this earth, literally. This experience is all the misery they cause each graduate has realized the value more precious to bring their own stand at this point with pride to their duties to their fullest. Ultimately, not overlooked Because of the graduates, which means wise to consider the causes and effects of different fairly clearly understood perfectly well that the true meaning of a life that has happened is formed. What have the discipline to practice purifies his soul to a perfect, it will make all men all have aspirations, lofty a strong will which is your good works, valuable way. God has set a goal of life is to take them to graduate to their own obstacles against all dangers have. It was made with a strong heart indomitable graduates were unshaken and remained standing in the path of the nature of their normal firmly not moved on in some moment of their lives to fighting the forces karma retribution enormous. It is painstaking "Persistence acts", the monsoon current obstacles of life bring themselves to targets that are set by resolution of its success to raise the aspiration to one day.
patience The agenda of the pay action that has been done since times in the past to visit again one graduate who was asked to prepare to tackle the effect of their actions make it better. Karma is the law of the act which it acts directly on the content of its own, with no distortion even when the consequences are blessed because I was asked to remember that it is only temporary happiness is. Alas, not true, it is always a variation to be with us for a long, someday it'll get us to the end result and factor in the type of deed, and should remind themselves that they should act in a human. the best as long as its capacity is good do good for themselves and the person involved is always ever find a precaution composed body, speech and mind are willing to live with it. usually being in the simplicity of their own well trained graduates who do not go to appease their ambition in life was to become a passion prejudicial to the surplus in the necessities of life too much and when. ate suffering retribution to carry it to any consoles that action, it must result was suffering from oppression, our life based on the content of it is the action that we must persevere bear the consequences of it, it's because it is. It's human nature to want to make their life experiences, but the joy is gone, but when you play with the suffering retribution because it would have no man who can put up with the misery that for a long time. But karma because it serves its precise never slack lenient to one page and I can not negotiate anything with them at all times, it must show its contents to the result of karma, it will serve. It was "sufficiently confident" of those who have done them no good karma. Let it go, and let's face suffered with patience, tolerance adventures take effect when the misery of mind is. Tolerance of the " patience " will make us not stepping miss to act bad karma that repeatedly came up with another reason to have insight into their lives, literally, that life is born of every human being repulsed. but with deeds, both good and evil go, but with the knowledge of the graduates of their own to live with the valuable and willing to ignore the harassment of themselves and others through body, speech and mind, the wise men. There is a strong will to endure adversity and try to fix what had been a mistake of their own into the right things in order to live better lives in the future.
equanimity Studies to understand fully and fairly put such knowledge into practice to our own lives that have walked each day to consciously remember to do good deeds alone to graduate. Everyone has the desire to do it all, but is a change for the better for a memorial to the life of their nature as human beings to make it perfect, as it should be. Charity fair to recognize that their ability to educate well, it indicates that graduates who intend to purify their minds and have committed to lead their lives by moving forward. not back to the point where even more depressing is justified as a moral evil, sin evil party that has occurred within the mind of graduates that come along with that Anusai mental behavior of this kind is still not out of it. It was not ridden out with the delay in the sense of ego identity and accept these phlegmatic because apparently unaware at that time that it should have taken. Bland is the exception, the state fair that we choose, then it is not good and would not mind to interfere cooked up by jilt and shall consciously set in the virtues of Asturias. in so doing it is. " equanimity " that we must not fall into the path of sin with evil in mind that clinging is wrong. Bland is an indicator of the standard of living of graduates who are able to give his life on the path of goodness has steadily ever since. With organic, well trained and experienced in life that passed the exam, which is difficult for a person to be a weakness, but discouragement and carelessness in life, but a hard lesson, a lesson to all graduates who makes wise. perseverance, indomitable and secure the goal of life can bring their own passed the agenda of karma is that it has serious and successful in life with a graduate their true enough.

nekkhamma
Life is doomed fate that all men must die to atone for sin circular swimming as their spiritual and recorded with the natural flavor of ego identity is in itself a result of a mental condition. It brought to life a life cycle of birth and death endlessly. Fighting adversity to get away from it and it is not causing boredom in life who have come and oppression, that human minds to it, making it a struggle to escape from the chaotic. to seek peace of mind and real life. With passion, prejudice as sexual intercourse revengeful beast caught in existence, it is a suffering makes a man trying to use their wits seek to liberate themselves from this misery to the "battlefields" to bring their own. Out of erotic works, which are the light of life, thus enabling graduates to absolve themselves from society to retreat, seeking to make their own suffering in a day of contemplation or restful meditation is a tool that has existed since ancient make. Humans can stop the chaos in the mental distraction to their delicate mental condition, which is caused by the practice mindful of the prayer that set the plot in various forms of meditation that kind of treatment. In a normal state of mind and conduct, the precepts of virtue has nothing to do with sexual carnality training their minds in the four cardinal virtues of benevolence, justice, sympathy and equanimity. This is enough to make the wise men found the peace of life in one already. "Nekkhamma Glory" is the way that leads us to seek the truth will make out of carnality, it is THB base of life that everyone should yearn to practice a habit ingrained itself into all worlds, all the national and in the interim ahead merit. nekkhamma of the training to do it, then it will be the true causes and factors that will bring life to find a way to get out of the troubled entirely in one day.
writer : rachen simasumthorn (thailand)


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 ส.ค. 2018, 06:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-2
Moderators-2
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 มิ.ย. 2009, 10:51
โพสต์: 2710


 ข้อมูลส่วนตัว


:b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร