วันเวลาปัจจุบัน 08 ส.ค. 2020, 02:09  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


“อภิธรรม (สันสกฤต: abhidharma) หรืออภิธัมมะ (บาลี: abhidhamma) เป็นชื่อปิฎกศาสนาพุทธฉบับหนึ่งในปิฎกทั้งสามฉบับที่รวมเรียก "พระไตรปิฎก" อภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่ง ปิฎกฉบับอภิธรรมนั้นเรียก "พระอภิธรรมปิฎก" ซึ่งว่าด้วยประมวลหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลเลย”กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 เม.ย. 2011, 16:17 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 15 ก.ย. 2010, 23:17
โพสต์: 257

แนวปฏิบัติ: ดูจิต
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ
สิ่งที่ชื่นชอบ: ประเภทธรรมะ
ชื่อเล่น: หยุย
อายุ: 0
ที่อยู่: ห้วยขวาง

 ข้อมูลส่วนตัว


อารมณ์หรือองค์ของฌาน
1. วิตก การตรึก นึกถึงสิ่งที่กำลังภาวนา
2. วิจาร การตรองสิ่งที่กำลังทำว่าถูกต้องหรือไม่
3. ปีติ ความอิ่มเอิบใจ มีอาการคือ ขนพองสยองเกล้า , น้ำตาไหล , ร่างกายโยกโคลง , ตัวลอยขึ้นจากพื้น , ร่างกายซาบซ่านใหญ่โต
4. สุข เป็นความสุขละเอียด
5. เอกัคคตารมณ์ อารมณ์เป็นหนึ่งเดียวไม่คลาดเคลื่อน
6. อุเบกขา ความวางเฉย

ไตรวัฏ การวน 3 คือ กิเลส กรรม วิบาก
กิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุให้เกิดกรรม คือการกระทำอันถึงพร้อมด้วยเจตนา ก่อให้เกิดวิบาก คือผลของกรรม
เมื่อรับวิบากแล้วก็เกิดกิเลส แล้วก็สร้างกรรม เกิดวิบาก เกิดกิเลส วนกันไปไม่รู้จักจบจักสิ้นเรียกว่า
ไตรวัฏ

ภพ 3 ที่อยู่ของหมู่สัตว์ 3 ชั้น
1. กามภูมิ คือภพของผู้ยังเสพกาม ได้แก่ อบายภูมิ 4 , มนษย์ 1 , สวรรค์ 6
2. รูปภพ คือภพของผู้ที่พ้นจากกาม แต่อยู่ในขอบเขตของ รูปฌาน(ฌานที่มีรูปเป็นอารมณ์) ได้แก่ รูปพรหม 16 ชั้น
3. อรูปพรหม คือภพของผู้ที่พ้นจากกามและรูปฌาน แต่อยู่ในของเขตของ อรูปฌาน(ฌานที่ไม่มีรูปเป็นอารมณ์)
ได้แก่ อรูปพรหม 4 ชั้น

ภพ 31 หมายถึง อบายภูมิ 4 มนุษย์ 1 สวรรค์ 6 พรหม 20
พรหม 20 หมายถึง รูปพรหม 16 อรูปพรหม 4
อบายภูมิ 4 หมายถึง ภูมิอันเป็นที่อยู่ของผู้ไม่เจริญ ผู้ลำบากเดือดร้อน ได้แก่ นรก เปรต อสูรกายและสัตว์เดรัจฉาน
สวรรค์ 6 หมายถึง ภูมิของผู้มีบุญคือเทวดาซึ่งยังเกี่ยวข้องกับกามชนดที่ละเอียดกว่ากามของมนุษย์ ได้แก่
1. จตุมหาราชิกา 2. ดาวดึงส์ 3. ยามา 4. ดุสิต 5. นิมมานรดี 6. ปรนิมมิตวสวัตตี

รูปพรหม 16 หมายถึง ภูมิของพรหม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องด้วยกาม แต่อยู่ในขอบเขตของรูปฌาน
เขตของปฐมฌาน มีภูมิ 3 ชั้น 1. พรหมปาริสัชชา 2. พรหมปุโรหิตา 3. มหาพรหมา
เขตของทุติยฌาน มีภูมิ 3 ชั้น 4. ปริตตาภา 5. อัปปมาณาภา 6. อาภัสสรา
เขตของตติยฌาน มีภูมิ 3 ชั้น 7. ปริตตสุภา 8. อัปปมาณสุภา 9. สุภกิณหา
เขตของจตุตถฌาน มีภูมิ 2 ชั้น 10. เวหัปผลา 11. อสัญญสัตตา
เขตของพรหมอนาคามี (สุทธาวาส) มี 5 ชั้น 12. อวิหา 13. อตัปปา 14. สุทัสสา 15. สุทัสสี 16. อกนิฏฐา

อรูปพรหม 4 หมายถึง ภูมิของพรหมที่อยู่ในเขตของอรูปฌาน ได้แก่
1. อากาสานัญจายตนฌาน คือเขตของผู้ที่ได้บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน
2. วิญญาณัญจายตนะ คือเขตของผู้ที่ได้บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน
3. อากิญจัญญายตนะ คือเขตของผู้ที่ได้บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน
4. เนวสัญญานาสัญญายตนะ คือเขตของผู้ที่ได้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน


จากหนังสือ สันติรำลึก
โดย หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโญ :b42:

.....................................................
สัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรม
ทุกอย่างไม่ควรยึดถือ
อกุศลน้อยนิด อย่าคิดทำ
กุศลน้อยนิด ให้คิดทำ
ทำกุศลวันละนิด ดีกว่าคิดที่จะทำ

พระพุทธองค์ยังถูกนินทา
ประชาชนธรรมดามีหรือจะหนีพ้น

ไม่อยากทุกข์แต่ก็เป็นทุกข์ ถ้าไม่เรียนรู้ทุกข์ จะพ้นทุกข์ได้อย่างไร


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 เม.ย. 2011, 17:58 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 10
สมาชิก ระดับ 10
ลงทะเบียนเมื่อ: 04 พ.ย. 2008, 12:29
โพสต์: 810

ที่อยู่: กรุงเทพฯ

 ข้อมูลส่วนตัว


:b1: ดีดีครับ ที่แนะนำ ชอบๆๆ :b48:

.....................................................
"มีสติเป็นเรือนจิต ใช้ชีวิตเป็นเรือนใจ ใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางเดินไปเถิด จะได้ล้ำเลิศในชีวิตของท่าน มีความหมายอย่างแท้จริง"
ในการปฏิบัติธรรม หลวงพ่อท่านบอกว่า ให้ตัดปลิโพธกังวลใจทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ลูก สามี ภรรยา ความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวง อย่าเอามาเป็นอารมณ์ จากหนังสือ: เจริญกรรมฐาน7วันได้ผลแน่นอน หัวข้อ12: ระงับเวรด้วยการแผ่เมตตา


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 เม.ย. 2011, 21:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 5
สมาชิก ระดับ 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 29 ธ.ค. 2010, 08:25
โพสต์: 326


 ข้อมูลส่วนตัว
61.jpg
61.jpg [ 5.7 KiB | เปิดดู 2247 ครั้ง ]
:b8: :b8: :b8: ค่ะ :b45: :b45: :b45:

.....................................................
สุดปลายฟ้า... เชื่อมั่นและสัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ผู้รู้แจ้ง เห็นจริง ยึดถือพระองค์เป็นสรณะ อย่างไม่มีสิ่งใดเหนือกว่า
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 10 เม.ย. 2011, 21:54 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 4
สมาชิก ระดับ 4
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 มี.ค. 2011, 13:32
โพสต์: 245


 ข้อมูลส่วนตัว


มีประโยชน์จริงๆ ขอบคุณค้าบ :b41: :b8: :b48:

.....................................................
"องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน ตัดมูลเกลศมาร บ มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร"


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 เม.ย. 2011, 05:57 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7295

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


:b8: :b8: :b8: :b20:

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร