วันเวลาปัจจุบัน 24 มิ.ย. 2021, 00:25  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


“อภิธรรม (สันสกฤต: abhidharma) หรืออภิธัมมะ (บาลี: abhidhamma) เป็นชื่อปิฎกศาสนาพุทธฉบับหนึ่งในปิฎกทั้งสามฉบับที่รวมเรียก "พระไตรปิฎก" อภิธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่ง ปิฎกฉบับอภิธรรมนั้นเรียก "พระอภิธรรมปิฎก" ซึ่งว่าด้วยประมวลหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นหลักวิชาล้วนๆ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และบุคคลเลย”กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 03 ก.ค. 2014, 19:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6595


 ข้อมูลส่วนตัว
คลิกดูด้านล่างนี้ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=yD9oTkN_YoQ

https://keep.line.me/s/Bm6f9KEL5SHUZwDw ... llkR-PrV5Q

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ม.ค. 2017, 06:14 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6595


 ข้อมูลส่วนตัว
20170822_121120.jpg
20170822_121120.jpg [ 146 KiB | เปิดดู 2172 ครั้ง ]
มูลวารนิทฺเท
๑. กุสลปท นยจตุกฺก

[๕๐] เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูลาติ: ตีเณว กุสลมูลานิ อวเสสา กุสลา
ธมฺมา น กุสลมูลา ฯ เยวา ปน กุสลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ: อามนฺตา ฯ

[๕๑] เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลาติ: อามนฺตา ฯ เย วา ปน
กุสลมูเลน เอกมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ: กุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ กุสลมูเลน เอกมูลํ น กุสลํ
กุสลํ กุสลมูเลน เอกมูลญฺเจว กุสลญฺจฯ

[๕๒] เยเกจิกุสลมูเลน เอกมูลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลาติ:
มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ กุสลมูลานิ เอกมูลานิ เจว อญฺญมญฺญมูลานิ จ อวเสสา
กุสลมูลสหชาตา ธมฺมา กุสลมูเลน เอกมูลา น จ อญฺญมญฺญมูลา ฯ เยวา ปน กุสลมูเลน
อญฺญมญฺญมูลา สพฺเพ เต ธมฺมากุสลาติ: อามนฺตา ฯ

[๕๓] เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูลมูลาติ: ตีเณว กุสลมูลมูลานิ อวเสสา
กุสลา ธมฺมา น กุสลมูลมูลา ฯ เยวา ปน กุสลมูลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ: อามนฺตา ฯ

[๕๔] เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลมูลาติ: อามนฺตา ฯ เย วา ปน
กุสลมูเลน เอกมูลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ: กุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ กุสลมูเลน เอกมูลมูลํ
น กุสลํ กุสลํ กุสลมูเลน เอกมูลมูลญฺเจว กุสลญฺจ ฯ

([๕๕] เยเกจิกุสลมูเลน เอกมูลมูลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลาติ:
มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ กุสลมูลานิ เอกมูลมูลานิ เจว อญฺญมญฺญมูลมูลานิจอวเสสา
กุสลมูลสหชาตา ธมฺมา กุสลมูเลน เอกมูลมูลา น จอญฺญมญฺญมูลมูลา ฯ เยวา ปน กุสลมูเลน
อญฺญมญฺญมูลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ: อามนฺตา ฯ

[๕๖] เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูลกาติ: อามนฺตา ฯ เย วา ปน กุสลมูลกา
สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ: กุสลสมุฏฺฐานํรูปํ กุสลมูลกํน กุสลํกุสลํ กุสลมูลกญฺเจว กุสลญฺจฯ

[๕๗] เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลกาติ: อามนฺตา ฯ เย วา ปน
กุสลมูเลน เอกมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมากุสลาติ: กุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ กุสลมูเลน เอกมูลกํ น กุสลํ
กุสลํ กุสลมูเลน เอกมูลกญฺเจว กุสลญฺจฯ

[๕๘] เยเกจิกุสลมูเลน เอกมูลกา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลกาติ:
มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติกุสลมูลานิเอกมูลกานิ เจว อญฺญมญฺญมูลกานิจ อวเสสากุสลมูลสหชาตา ธมฺมา
กุสลมูเลน เอกมูลกา น จ อญฺญมญฺญมูลกา ฯ เยวา ปน กุสลมูเลน
อญฺญมญฺญมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมากุสลาติ: อามนฺตา ฯ

[๕๙] เยเกจิกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูลมูลกาติ: อามนฺตา ฯ เยวา ปน กุสลมูลมูลกา
สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ: กุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ กุสลมูลมูลกํ น กุสลํ สพฺเพ เต กุสลมูเลน
เอกมูลมูลกาติ:

[๖๐] เยเกจิกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูเลน เอกมูลมูลกาติ: อามนฺตา ฯ เยวา ปน
กุสลมูเลน เอกมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา กุสลาติ: กุสลสมุฏฺฐานํ รูปํกุสลมูเลน เอกมูลมูลกํ
น กุสลํ กุสลํกุสลมูเลน เอกมูลมูลกญฺเจว กุสลญฺจฯ

[๖๑] เยเกจิกุสลมูเลน เอกมูลมูลกา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลกาติ:
มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ กุสลมูลานิเอกมูลมูลกานิเจวอญฺญมญฺญมูลมูลกานิจอวเสสา
กุสลมูลสหชาตา ธมฺมา กุสลมูเลน เอกมูลมูลกา น จ อญฺญมญฺญมูลมูลกา ฯ เย วา ปน
กุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมากุสลาติ: อามนฺตา ฯ

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ม.ค. 2017, 06:24 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6595


 ข้อมูลส่วนตัว
20170822_115117.jpg
20170822_115117.jpg [ 151.93 KiB | เปิดดู 2172 ครั้ง ]
๒. อกุสลปท นยจตุกฺก

[๖๒] เยเกจิอกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูลาติ: ตีเณว อกุสลมูลานิอวเสสา อกุสลา
ธมฺมา น อกุสลมูลา ฯ เย วา ปน อกุสลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ: อามนฺตา ฯ

[๖๓] เยเกจิอกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูเลน เอกมูลาติ: อเหตุกํอกุสลํอกุสลมูเลน
น เอกมูลํ สเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูเลน เอกมูลํฯ เย วา ปน อกุสลมูเลน เอกมูลา สพฺเพ เต
ธมฺมา อกุสลาติ: อกุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ อกุสลมูเลน เอกมูลํ น อกุสลํ อกุสลํ อกุสลมูเลน
เอกมูลญฺเจว อกุสลญฺจฯ

[๖๔] เยเกจิ อกุสลมูเลน เอกมูลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลาติ:
มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อกุสลมูลานิ เอกมูลานิเจว อญฺญมญฺญมูลานิ จ อวเสสา
อกุสลมูลสหชาตา ธมฺมา อกุสลมูเลน เอกมูลา น จ อญฺญมญฺญมูลา ฯ เยวา ปน อกุสลมูเลน
อญฺญมญฺญมูลา สพฺเพ เต ธมฺมาอกุสลาติ: อามนฺตา ฯ

[๖๕] เยเกจิอกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูลมูลาติ: ตีเณว อกุสลมูลมูลานิ อวเสสา
อกุสลา ธมฺมา น อกุสลมูลมูลา ฯ เย วา ปน อกุสลมูลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ:
อามนฺตา ฯ

[๖๖] เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูเลน เอกมูลมูลาติ: อเหตุกํ อกุสลํ
อกุสลมูเลน น เอกมูลมูลํ สเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูเลน เอกมูลมูลํฯ เย วา ปน อกุสลมูเลน
เอกมูลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมาอกุสลาติ: อกุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ อกุสลมูเลน เอกมูลมูลํ น อกุสลํ
อกุสลํ อกุสลมูเลน เอกมูลมูลญฺเจว อกุสลญฺจฯ

[ม๖๗] เยเกจิอกุสลมูเลน เอกมูลมูลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลาติ:
มูลานิยานิเอกโต อุปฺปชฺชนฺติอกุสลมูลานิ เอกมูลมูลานิ เจว อญฺญมญฺญมูลมูลานิ จ อวเสสา
อกุสลมูลสหชาตา ธมฺมา อกุสลมูเลน เอกมูลมูลา น จ อญฺญมญฺญมูลมูลา ฯ เย วา ปน
อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมาอกุสลาติ: อามนฺตา ฯ

[๖๘] เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูลกาติ: อเหตุกํ อกุสลํ น อกุสลมูลกํ
สเหตุกํอกุสลํ อกุสลมูลกํฯ เย วาปน อกุสลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ: อกุสลสมุฏฺฐานํรูปํ
อกุสลมูลกํ น อกุสลํ อกุสลํ อกุสลมูลกญฺเจว อกุสลญฺจฯ

[๖๙] เยเกจิอกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูเลน เอกมูลกาติ: อเหตุกํอกุสลํ อกุสลมูเลน
น เอกมูลกํ สเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูเลน เอกมูลกํฯ เย วา ปน อกุสลมูเลน เอกมูลกา สพฺเพ
เต ธมฺมา อกุสลาติ: อกุสลสมุฏฺฐานํ รูปํ อกุสลมูเลน เอกมูลกํ น อกุสลํ อกุสลํ อกุสลมูเลน
เอกมูลกญฺเจว อกุสลญฺจ ฯ

[๗๐] เยเกจิ อกุสลมูเลน เอกมูลกา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลกาติ:
มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อกุสลมูลานิ เอกมูลกานิเจวอญฺญมญฺญมูลกานิ จ อวเสสา
อกุสลมูลสหชาตา ธมฺมาอกุสลมูเลน เอกมูลกา น จอญฺญมญฺญมูลกา ฯ เยวา ปน อกุสลมูเลน
อญฺญมญฺญมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ: อามนฺตา ฯ

[๗๑] เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูลมูลกาติ: อเหตุกํอกุสลํน อกุสลมูลมูลกํ
สเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูลมูลกํ ฯ เย วา ปน อกุสลมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ:
อกุสลสมุฏฺฐานํรูปํ อกุสลมูลมูลกํ น อกุสลํ อกุสลํ อกุสลมูลมูลกญฺเจว อกุสลญฺจฯ

[๗๒] เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูเลน เอกมูลมูลกาติ: อเหตุกํ อกุสลํ
อกุสลมูเลน น เอกมูลมูลกํ สเหตุกํ อกุสลํ อกุสลมูเลน เอกมูลมูลกํฯ เยวา ปน อกุสลมูเลน
เอกมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ: อกุสลสมุฏฺฐานํรูปํอกุสลมูเลน เอกมูลมูลกํ น อกุสลํ
อกุสลํ อกุสลมูเลน เอกมูลมูลกญฺเจว อกุสลญฺจฯ

[๗๓] เยเกจิ อกุสลมูเลน เอกมูลมูลกา ธมฺมา สพฺเพ เต อกุสลมูเลน
อญฺญมญฺญมูลมูลกาติ: มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อกุสลมูลานิ เอกมูลมูลานิ เจว
อญฺญมญฺญมูลมูลกานิ จ อวเสสา อกุสลมูลสหชาตา ธมฺมา อกุสลมูเลน เอกมูลมูลกา น จ
อญฺญมญฺญมูลมูลกา ฯ เย วา ปน อกุสลมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อกุสลาติ:
อามนฺตา ฯ

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ม.ค. 2017, 06:30 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6595


 ข้อมูลส่วนตัว
20170822_051843.png
20170822_051843.png [ 163.46 KiB | เปิดดู 2172 ครั้ง ]
๓. อพฺยากตปท นยจตุกฺก

[๗๔] เยเกจิอพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตมูลาติ: ตีเณว อพฺยากตมูลานิอวเสสา
อพฺยากตา ธมฺมา น อพฺยากตมูลา ฯ เย วา ปน อพฺยากตมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ:
อามนฺตา ฯ

[๗๕] เยเกจิ อพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน เอกมูลาติ: อเหตุกํอพฺยากตํ
อพฺยากตมูเลน น เอกมูลํ สเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูเลน เอกมูลํฯ เยวา ปน อพฺยากตมูเลน
เอกมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ

[๗๖] เยเกจิอพฺยากตมูเลน เอกมูลา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน อญฺญมญฺญมูลาติ:
มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อพฺยากตมูลานิ เอกมูลานิเจว อญฺญมญฺญมูลานิจ อวเสสา
อพฺยากตมูลสหชาตา ธมฺมา อพฺยากตมูเลน เอกมูลา น จ อญฺญมญฺญมูลา ฯ เย วา ปน
อพฺยากตมูเลน อญฺญมญฺญมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ

[๗๗] เยเกจิ อพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตมูลมูลาติ: ตีเณวอพฺยากตมูลมูลานิ
อวเสสา อพฺยากตา ธมฺมา น อพฺยากตมูลมูลา ฯ เย วา ปน อพฺยากตมูลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา
อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ

[๗๘] เยเกจิอพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลาติ: อเหตุกํ อพฺยากตํ
อพฺยากตมูเลน น เอกมูลมูลํ สเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลํ ฯ เย วา ปน
อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ

[๗๙] เยเกจิ อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน
อญฺญมญฺญมูลมูลาติ: มูลานิ ยานิเอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อพฺยากตมูลานิ เอกมูลมูลานิเจว
อญฺญมญฺญมูลมูลานิ จ อวเสสา อพฺยากตมูลสหชาตา ธมฺมา อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลา น จ
อญฺญมญฺญมูลมูลา ฯ เยวา ปน อพฺยากตมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมาอพฺยากตาติ:
อามนฺตา ฯ

[๘๐] เยเกจิ อพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตมูลกาติ: อเหตุกํ อพฺยากตํ น
อพฺยากตมูลกํ สเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูลกํฯ เยวา ปน อพฺยากตมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา
อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ

[๘๑] เยเกจิ อพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน เอกมูลกาติ: อเหตุกํ
อพฺยากตํ อพฺยากตมูเลน น เอกมูลกํ สเหตุกํ อพฺยากตํ อพฺยากตมูเลน เอกมูลกํฯ เย วา ปน
อพฺยากตมูเลน เอกมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ

[๘๒] เยเกจิ อพฺยากตมูเลน เอกมูลกา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน
อญฺญมญฺญมูลกาติ: มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อพฺยากตมูลานิ เอกมูลกานิ เจว
อญฺญมญฺญมูลกานิ จ อวเสสา อพฺยากตมูลสหชาตา ธมฺมา อพฺยากตมูเลน เอกมูลกา น จ
อญฺญมญฺญมูลกา ฯ เยวา ปน อพฺยากตมูเลน อญฺญมญฺญมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมาอพฺยากตาติ:
อามนฺตา ฯ

[๘๓] เยเกจิอพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตมูลมูลกาติ: อเหตุกํอพฺยากตํ น
อพฺยากตมูลมูลกํสเหตุกํอพฺยากตํอพฺยากตมูลมูลกํฯ เย วา ปน อพฺยากตมูลมูลกา สพฺเพ เต
ธมฺมา อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ

[๘๔] ยเกจิอพฺยากตา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลกาติ: อเหตุกํอพฺยากตํ
อพฺยากตมูเลน น เอกมูลมูลกํสเหตุกํอพฺยากตํ อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลกํฯ เย วา ปน
อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ

[๘๕] เยเกจิ อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลกา ธมฺมา สพฺเพ เต อพฺยากตมูเลน
อญฺญมญฺญมูลมูลกาติ: มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ อพฺยากตมูลานิ เอกมูลมูลกานิ เจว
อญฺญมญฺญมูลมูลกานิ จ อวเสสา อพฺยากตมูลสหชาตา ธมฺมา อพฺยากตมูเลน เอกมูลมูลกา
น จ อญฺญมญฺญมูลมูลกา ฯ เยวา ปน อพฺยากตมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา
อพฺยากตาติ: อามนฺตา ฯ

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 ม.ค. 2017, 06:36 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
Moderators-1
Moderators-1
ลงทะเบียนเมื่อ: 24 พ.ค. 2011, 14:20
โพสต์: 6595


 ข้อมูลส่วนตัว
20170817_210316.jpg
20170817_210316.jpg [ 380.35 KiB | เปิดดู 2172 ครั้ง ]
๔. นามปท นยจตุกฺก

[๘๖] เยเกจิ นามา ธมฺมา สพฺเพ เต นามมูลาติ: นเวว นามมูลานิ อวเสสา นามา
ธมฺมา น นามมูลา ฯ เยวา ปน นามมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ: อามนฺตา ฯ

[๘๗] เยเกจิ นามา ธมฺมา สพฺเพ เต นามมูเลน เอกมูลาติ: อเหตุกํ นามํ นามมูเลน
น เอกมูลํ สเหตุกํ นามํ นามมูเลน เอกมูลํฯ เยวา ปน นามมูเลน เอกมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา
นามาติ: นามสมุฏฺฐานํรูปํนามมูเลน เอกมูลํ น นามํ นามํ นามมูเลน เอกมูลญฺเจว นามญฺจฯ

[๘๘] เยเกจินามมูเลน เอกมูลา ธมฺมา สพฺเพ เต นามมูเลน อญฺญมญฺญมูลาติ: มูลานิ
ยานิเอกโต อุปฺปชฺชนฺตินามมูลานิ เอกมูลานิเจว อญฺญมญฺญมูลานิจอวเสสา นามมูลสหชาตา
ธมฺมา นามมูเลน เอกมูลา น จ อญฺญมญฺญมูลา ฯ เย วา ปน นามมูเลน อญฺญมญฺญมูลา
สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ: อามนฺตา ฯ

[๘๙] เยเกจินามา ธมฺมา สพฺเพ เต นามมูลมูลาติ: นเวว นามมูลมูลานิอวเสสา นามา
ธมฺมา น นามมูลมูลา ฯ เยวา ปน นามมูลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ: อามนฺตา ฯ

[๙๐] เยเกจินามา ธมฺมา สพฺเพ เต นามมูเลน เอกมูลมูลาติ: อเหตุกํนามํนามมูเลน
น เอกมูลมูลํ สเหตุกํ นามํ นามมูเลน เอกมูลมูลํฯ เย วา ปน นามมูเลน เอกมูลมูลา สพฺเพ
เต ธมฺมา นามาติ: นามสมุฏฺฐานํ รูปํ นามมูเลน เอกมูลมูลํ น นามํ นามํ นามมูเลน
เอกมูลมูลญฺเจว นามญฺจฯ

[๙๑] เยเกจิ นามมูเลน เอกมูลมูลา ธมฺมา สพฺเพ เต นามมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลาติ:
มูลานิ ยานิเอกโต อุปฺปชฺชนฺติ นามมูลานิ เอกมูลมูลานิเจว อญฺญมญฺญมูลมูลานิจ อวเสสา
นามมูลสหชาตา ธมฺมา นามมูเลน เอกมูลมูลา น จ อญฺญมญฺญมูลมูลา ฯ เยวา ปน นามมูเลน
อญฺญมญฺญมูลมูลา สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ: อามนฺตา ฯ

[๙๒] เยเกจิ นามา ธมฺมา สพฺเพ เต นามมูลกาติ: อเหตุกํนามํ น นามมูลกํ สเหตุกํ
นามํนามมูลกํฯ เย วา ปน นามมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ: นามสมุฏฺฐานํรูปํนามมูลกํ
น นามํ นามํ นามมูลกญฺเจว นามญฺจฯ

[๙๓] เยเกจิ นามา ธมฺมา สพฺเพ เต นามมูเลน เอกมูลกาติ: อเหตุกํ นามํนามมูเลน
น เอกมูลกํสเหตุกํ นามํ นามมูเลน เอกมูลกํฯ เย วา ปน นามมูเลน เอกมูลกา สพฺเพ เต
ธมฺมา นามาติ: นามสมุฏฺฐานํรูปํ นามมูเลน เอกมูลกํ น นามํ นามํ นามมูเลน เอกมูลกญฺเจว
นามญฺจฯ

[๙๔] เยเกจินามมูเลน เอกมูลกา ธมฺมา สพฺเพ เต นามมูเลน อญฺญมญฺญมูลกาติ: มูลานิ
ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนฺติ นามมูลานิ เอกมูลกานิ เจว อญฺญมญฺญมูลกานิ จ อวเสสา
นามมูลสหชาตา ธมฺมา นามมูเลน เอกมูลกา น จ อญฺญมญฺญมูลกา ฯ เยวา ปน นามมูเลน
อญฺญมญฺญมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ: อามนฺตา ฯ

[๙๕] เยเกจินามา ธมฺมา สพฺเพ เต นามมูลมูลกาติ: อเหตุกํ นามํ น นามมูลมูลกํ
สเหตุกํ นามํ นามมูลมูลกํฯ เยวา ปน นามมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ: นามสมุฏฺฐานํ
รูปํ นามมูลมูลกํ น นามํ นามํ นามมูลมูลกญฺเจว นามญฺจฯ

[๙๖] เยเกจินามา ธมฺมา สพฺเพ เต นามมูเลน เอกมูลมูลกาติ: อเหตุกํนามํนามมูเลน
น เอกมูลมูลกํ สเหตุกํ นามํ นามมูเลน เอกมูลมูลกํฯ เย วา ปน นามมูเลน เอกมูลมูลกา
สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ: นามสมุฏฺฐานํ รูปํ นามมูเลน เอกมูลมูลกํ น นามํ นามํนามมูเลน
เอกมูลมูลกญฺเจว นามญฺจฯ

[๙๗] เยเกจินามมูเลน เอกมูลมูลกา ธมฺมา สพฺเพ เต นามมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลกาติ:
มูลานิยานิเอกโต อุปฺปชฺชนฺตินามมูลานิเอกมูลมูลกานิเจว อญฺญมญฺญมูลมูลกานิ จ อวเสสา
นามมูลสหชาตา ธมฺมา นามมูเลน เอกมูลมูลกา น จ อญฺญมญฺญมูลมูลกา ฯ เย วา ปน
นามมูเลน อญฺญมญฺญมูลมูลกา สพฺเพ เต ธมฺมา นามาติ: อามนฺตา ฯ
___________
๒ – ๑๐. เหตุวาราทินิทฺเทส
[๙๘] เยเกจิ กุสลา ธมฺมา สพฺเพ เต กุสลเหตู .. กุสลนิทานา กุสลสมฺภวา กุสลปฺปภวา
กุสลสมุฏฺฐานา กุสลาหารา กุสลารมฺมณา กุสลปจฺจยา กุสลสมุทยา .. ฯ

[๙๙] เยเกจิ อกุสลา ธมฺมา .. เยเกจิ อพฺยากตา ธมฺมา .. เยเกจิ นามา ธมฺมา
สพฺเพ เต นามเหตู .. นามนิทานา นามสมฺภวา นามปฺปภวา นามสมุฏฺฐานา นามาหารา
นามารมฺมณา นามปจฺจยา นามสมุทยา .. ฯ
มูลํเหตุนิทานญฺจ สมฺภโว ปภเวน จ
สมุฏฺฐานาหารารมฺมณา ปจฺจโย สมุทเยน จาติฯ
มูลยมกํนิฏฺฐิตํฯ
___________

.....................................................
พระธรรมคำสอน บัญญัติ ตรัส ไว้ดีแล้ว ไม่ต้องลด ไม่ต้องเพิ่ม ไม่ต้องแก้ไข ใดๆ ทั้งสิ้น
แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 5 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร