วันเวลาปัจจุบัน 20 ม.ค. 2022, 11:12  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 20 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 ม.ค. 2012, 09:07 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2011, 17:22
โพสต์: 350

สิ่งที่ชื่นชอบ: พุทธธรรม,คู่มือมนุษย์
อายุ: 0
ที่อยู่: สิริชยรณํคาราเม บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 ข้อมูลส่วนตัว www


ขอเจริญพรญาติโยม เพื่อนสหธรรมิกผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมบริจาคหนังสือเรียน นิตยสาร วารสาร สารคดี วรรณคดีที่เห็นว่ามีประโยชน์สำหรับน้องๆในถิ่นทุรกันดาร อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
**************
เชิญร่วมบริจาคได้ที่ พระใบฎีกาดำรงเกียรติ ธีรวํโส(ลื้องอบ) เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐ โทร. ๐๘๔- ๕๕๕๖๒๐๗ หรือ หากท่านประสงค์จะร่วมเป็นปัจจัยสามารถร่วมบุญได้ที่ บัญชีธนาคาร กรุงไทย จำกัด สาขาปัว ประเภทออมทรัพย์ ชื่อ บช. "วัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ" เลขที่ ๙๘๐-๗-๐๕๘๙-๑๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพื่อที่จะได้นำไปมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆต่อไป ปัญญาประดุจดั่งอาวุธ การสร้างคนให้มีความรู้เป็นดั่งประตูสู่การพัฒนาประเทศชาติ
โรงเรียนเป้าหมายมีจำนวน ๑๒ โรงเรียนในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง โรงเรียนบ้านปอน โรงเรียนบ้านห้วยสะแตง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘(บ้านงอบ) โรงเรียนบ้านเวียงสอง โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง โรงเรียนบ้านน้ำสอด โรงเรียนบ้านปางแก โรงเรียนบ้านมณีพฤกษ์ โรงเรียนทุ่งช้างและโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา
****************
อานิสงส์สร้างหรือถวายหนังสือ

อนิสงส์สร้างหรือถวายหนังสือ ดั่งประทีปส่องทางให้เห็นนรกและสวรรค์ ผู้นั้นจะได้อานิสงส์เพิ่มพูน กุศลจริยาเป็นเอนกอนันต์ ได้รับชัยชนะต่อจิตใจตนเอง และผู้อื่น มีความรู้ การศึกษาสูง บังเกิดผลบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลทั้งในชาตินี้ และชาติหน้า

เรื่องเล่าอานิสงส์ในสมัยพุทธกาล

ดังมีใจความว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถี ในเวลานั้นพระสารีบุตรเถระเจ้า มีความประสงค์ว่า จักทูลถามพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมประกาศอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก ให้ทราบทั่วถึงกันแก่พุทธบริษัทพระเถระเจ้าก็เข้าเฝ้าทูลถาม แก่พระผู้มีพระภาคเจ้า ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าชนทั้งหลายให้พุทธศาสนายืนยาวถึง ๕ พันวัสสา จะมีอานิสงส์เป็นประการใด พระพุทธเจ้าข้า


พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ดูกรท่านสารีบุตร ถ้าชนทั้งหลายมีจิตรศรัทธาเลื่อมใสเช่นนั้นแล้ว เมื่อตายไปแล้วก็จักได้ เสวยราชสมบัติ เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชถึง ๘ หมื่น ๔ พันกัลป์ ใช่แต่เท่านั้น เมื่อเคลื่อนจากความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว ก็จะได้เป็นพระราชา มีอนุภาพอีก ๙ อสงไขย ต่อจากนั้น ก็ได้เสวยสมบัติ ในตระกูลต่าง ๆ เป็นลำดับไป คือตระกูลพราหมณ์มหาศาล ตระกูลเศรษฐีคฤหบดี และเป็นภูมิเทวดาอากาศเทวดา อย่างละ ๙ อสงไขย ต่อแต่นั้นก็จะได้เสวย ในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น เป็นลำดับไปชั้นละ ๘ อสงไขย เมื่อจุติจากชั้นเทวโลกแล้ว มาถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมีร่างกายบริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นที่รักใคร่ แก่คน ทั้งหลาย ที่ได้พบเห็นทั้งน้ำใจก็บริสุทธิ์สุจริต ปราศจากบาปธรรมอกุศลทั้งปวง และเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด รอบรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม ดังนี้เป็นต้น

ดูกรท่านสารีบุตรเมื่อตถาคตสร้างบารมีอยู่ได้เกิดเป็นอำมาตย์ของพุทธบิดา แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ปุราณโคดม ได้สร้าง พระไตรปิฎก ไว้ให้สืบองค์ได้ตั้งความปรารถนา ขอตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งเถิดในอนาคตกาลโน้น สมเด็จพระปุราณโคดมบรมศาสดา ทรงพยากรณ์ไว้ว่า อำมาตย์ผู้นี้ต่อไปภายภาคหน้า จะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระนามว่า พระสมณโคดมก็คือพระตถาคต เรานี้เองดังนี้ แลก็สิ้นสุด พระกระแสธรรมเทศนา ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่พระสารีบุตรเถระเจ้าแต่เพียงเท่านี้

ที่มา ::: เรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาล จาก http://www.84000.org

.....................................................
ตถาตา มันเป็นเช่นนั้นเอง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 ม.ค. 2012, 09:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2011, 17:22
โพสต์: 350

สิ่งที่ชื่นชอบ: พุทธธรรม,คู่มือมนุษย์
อายุ: 0
ที่อยู่: สิริชยรณํคาราเม บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 ข้อมูลส่วนตัว www


อนุโมทนาในทานที่โยมพัชรินทร์ เจริญวงค์ ร่วมทำบุญ ๓,๐๐๐ บาท โยมชรากร ประเทศเดนมาค ร่วมทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท อาตมาจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือต่อไป
ส่วนญาติโยมที่มีความประสงค์บริจาคหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งมาตามที่อยู่ที่ประกาศบุญไว้ ขออนุโมทนาสาธุ สร้างคนสร้างชาติด้วยนักปราชญ์ เยาวชนที่มีคุณธรรม

.....................................................
ตถาตา มันเป็นเช่นนั้นเอง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 11 ม.ค. 2012, 14:31 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2011, 17:22
โพสต์: 350

สิ่งที่ชื่นชอบ: พุทธธรรม,คู่มือมนุษย์
อายุ: 0
ที่อยู่: สิริชยรณํคาราเม บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 ข้อมูลส่วนตัว www


ขออนุโมทนา โยมธัญญ์นรี เอกณรงค์พันธ์ (โยมกบ)ร่วมทำบุญ จำนวน 1,000 บาท 11 ม.ค. 2555 เวลา 13.35 น. :b8: :b8: :b8:

.....................................................
ตถาตา มันเป็นเช่นนั้นเอง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 ก.พ. 2012, 19:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2011, 17:22
โพสต์: 350

สิ่งที่ชื่นชอบ: พุทธธรรม,คู่มือมนุษย์
อายุ: 0
ที่อยู่: สิริชยรณํคาราเม บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 ข้อมูลส่วนตัว www


อนุโมทนาโยม นพ.จักรพงศ์ ไพบูลย์ - พญ.ใจทิพย์ ไพบูลย์ ถวายหนังสือธรรมะ 100 เล่ม โยมสุรีย์ ฉิมรุ่งเรือง บริจาคหนังสือธรรมะ 3 กล่อง โยมลักษิกา เทพจันตา 3 กล่อง โยมต้อย สิงโตทอง 2กล่อง :b8: :b8: :b8:

.....................................................
ตถาตา มันเป็นเช่นนั้นเอง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มิ.ย. 2012, 21:59 
 
ออฟไลน์
สมาชิกใหม่
สมาชิกใหม่
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มิ.ย. 2012, 14:29
โพสต์: 2


 ข้อมูลส่วนตัว


สาธุ!! :b8: :b8: :b8:
------------------------

royal1688 , holiday palace , genting


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มิ.ย. 2012, 22:09 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2011, 17:22
โพสต์: 350

สิ่งที่ชื่นชอบ: พุทธธรรม,คู่มือมนุษย์
อายุ: 0
ที่อยู่: สิริชยรณํคาราเม บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 ข้อมูลส่วนตัว www


++ขออนุโมทนาสาธุโยมพี่รัชฎาภรณ์ วงค์อรุณ Ratchadaporn Wongarun และครอบครัว ประเทศสิงคโปร์ ที่ได้ร่วมถวายปัจจัยเป็นจำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมบุญในโครงการหนังสือดีนี้เพื่อน้อง ขอความเจริญในธรรมพรสี่ประการ จงบังเกิดมีแก่โยมและครอบครัวญาติมิตร เทอญ
· 5 มิถุนายน เวลา 6:44 น.

.....................................................
ตถาตา มันเป็นเช่นนั้นเอง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มิ.ย. 2012, 22:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2011, 17:22
โพสต์: 350

สิ่งที่ชื่นชอบ: พุทธธรรม,คู่มือมนุษย์
อายุ: 0
ที่อยู่: สิริชยรณํคาราเม บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 ข้อมูลส่วนตัว www


ขออนุโมทนาสาธุ หนังสือธรรมะจากโยมวรางค์ฉัตร ธิตะสิรินันต์ บางรัก กทม. ที่ได้ร่รมบริจาคในโครงการหนังสือดีเพื่อน้อง
25 เมษายน เวลา 6:40 น

.....................................................
ตถาตา มันเป็นเช่นนั้นเอง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มิ.ย. 2012, 22:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2011, 17:22
โพสต์: 350

สิ่งที่ชื่นชอบ: พุทธธรรม,คู่มือมนุษย์
อายุ: 0
ที่อยู่: สิริชยรณํคาราเม บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 ข้อมูลส่วนตัว www


+++ขออนุโมทนาโยมวิลาสินี พิมพ์ไพบูลย์และเพื่อนๆกทม. และโยมสุวัชรา จุ่นพิจารณ์ เชียงใหม่ ได้ร่วมบริจาคหนังสือธรรมะสำหรับเข้าห้องสมุดของวัดและร่วมบริจาคโครงการหนังสือดีเพื่อน้อง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ คู่คุณธรรมของเยาวชน พร้อมบริจาคปัจจัยชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท ขอความเจริญในธรรมพรสี่ประการ จงบังเกิดมีแก่โยมและครอบครัวญาติมิตร เทอญ
8 เมษายน เวลา 13:47 น.

.....................................................
ตถาตา มันเป็นเช่นนั้นเอง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มิ.ย. 2012, 22:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2011, 17:22
โพสต์: 350

สิ่งที่ชื่นชอบ: พุทธธรรม,คู่มือมนุษย์
อายุ: 0
ที่อยู่: สิริชยรณํคาราเม บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 ข้อมูลส่วนตัว www


+++ขออนุโมทนาคุณโยมจักรพันธ์ - คุณโยมณัฐยา โกสีหเดชและครอบครัว คุณโยมฐิดารินทร์ แสงรัตนเสฏฐ์และครอบครัวที่ได้ถวายถวายหนังสือธรรมะ วรรณกรรมต่างๆในโครงการหนังสือดีนี้เพื่อน้อง จึงขออำนวยพรให้คุณโยมจงเจริญไปด้วยพรชัยทั้งสี่ประการ ถึงพร้อมด้วยด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิธาน คุณสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติทุกประการเทอญ
6 เมษายน เวลา 14:40 น.

.....................................................
ตถาตา มันเป็นเช่นนั้นเอง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มิ.ย. 2012, 22:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2011, 17:22
โพสต์: 350

สิ่งที่ชื่นชอบ: พุทธธรรม,คู่มือมนุษย์
อายุ: 0
ที่อยู่: สิริชยรณํคาราเม บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 ข้อมูลส่วนตัว www


+++ขออนุโมทนาโยมแม่สิริวิมล อาโอยางิและเพื่อนๆ ได้ร่วมทำบุญในทานแห่งปัญญาถวายหนังสือธรรมะ "พระพุทธเจ้าชนะมาร พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)" จำนวน ๒๐๐เล่ม จึงขอนุโมทนาให้โยมแม่และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป
21 มีนาคม เวลา 15:47 น.

.....................................................
ตถาตา มันเป็นเช่นนั้นเอง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มิ.ย. 2012, 22:18 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2011, 17:22
โพสต์: 350

สิ่งที่ชื่นชอบ: พุทธธรรม,คู่มือมนุษย์
อายุ: 0
ที่อยู่: สิริชยรณํคาราเม บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 ข้อมูลส่วนตัว www


ขออนุโมทนาโยมกมลกรณ์ ราชอำไพ Mam Molly Rajumpai ได้ร่วมทำบุญในทานแห่งปัญญาถวายหนังสือธรรมะ จำนวน ๑ กล่อง จึงขอนุโมทนาให้โยมพี่และครอบครัวมีความสุข ความเจริญตลอดไป
14 มีนาคม เวลา 14:06 น.

.....................................................
ตถาตา มันเป็นเช่นนั้นเอง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มิ.ย. 2012, 22:19 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2011, 17:22
โพสต์: 350

สิ่งที่ชื่นชอบ: พุทธธรรม,คู่มือมนุษย์
อายุ: 0
ที่อยู่: สิริชยรณํคาราเม บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 ข้อมูลส่วนตัว www


ขออนุโมทนาโยมพี่ อารีย์ รักในหลวง ร่วมถวายทานปัจจัยในโครงการ เป็นจำนวน ๒,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาโยมพี่ Atipa Kasemwattana ร่วมถวายทานปัจจัยในโครงการ เป็นจำนวน ๑,๐๐๐ บาท
12 มีนาคม เวลา 10:11 น.

.....................................................
ตถาตา มันเป็นเช่นนั้นเอง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มิ.ย. 2012, 22:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2011, 17:22
โพสต์: 350

สิ่งที่ชื่นชอบ: พุทธธรรม,คู่มือมนุษย์
อายุ: 0
ที่อยู่: สิริชยรณํคาราเม บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 ข้อมูลส่วนตัว www


ขออนุโมทนาในทานอันเป็นกุศลแห่งปัญญาของโยมผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมถวายหนังสือในโครงการหนังสือดีนี้เพื่อน้องบนดอยสูง จ.น่าน เป็นหนังสือ 65 เล่ม มูลค่า 10,000 บาท และขออนุโทนาบริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด ร่วมถวายหนังสือสมทบอีก 62 เล่ม มูลค่า10,000 บาท
ขออนุโมทนาบุญ ด.ช. ศุภมงคล - ด.ญ. ศุภาวลัย อรุณศักดิ์ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ร่วมทำบุญหนังสือ จำนวน 25 เล่ม ขออนิสงส์แห่งการสร้างดวงปัญญานี้ จงอำนวยพรให้โยมประสบแต่ความสุขความเจริญในพรสี่ประการเทอญ

.....................................................
ตถาตา มันเป็นเช่นนั้นเอง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มิ.ย. 2012, 22:20 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2011, 17:22
โพสต์: 350

สิ่งที่ชื่นชอบ: พุทธธรรม,คู่มือมนุษย์
อายุ: 0
ที่อยู่: สิริชยรณํคาราเม บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 ข้อมูลส่วนตัว www


ขอสาธุอนุโมทนาโยม Goy Rujibha ร่วมทำบุญ 1,500 บาท

.....................................................
ตถาตา มันเป็นเช่นนั้นเอง


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 19 มิ.ย. 2012, 22:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับสูงสุด
สมาชิกระดับสูงสุด
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มี.ค. 2011, 17:22
โพสต์: 350

สิ่งที่ชื่นชอบ: พุทธธรรม,คู่มือมนุษย์
อายุ: 0
ที่อยู่: สิริชยรณํคาราเม บ้านงอบ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 ข้อมูลส่วนตัว www


ขออนุโมทนาโยมนาถยา สังขสัญญา จ.กระบี่ ร่วมถวายหนังสือ จำนวน 1 กล่องใหญ่ ขอความปราถนาในกุศลทานแห่งปัญญานี้ จงสัมฤทธิ์ผลเทอญ
3 มีนาคม เวลา 9:29 น.

.....................................................
ตถาตา มันเป็นเช่นนั้นเอง


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 20 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร