วันเวลาปัจจุบัน 31 มี.ค. 2020, 14:01  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.ค. 2017, 09:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7201

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งสิ้น ๒๐ ฉบับ
แต่มีเพียง ๕ ฉบับเท่านั้น
ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดเป็น
“พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต


(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕

ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒ แห่งราชอาณาจักรไทย
แต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรก
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๗
ต่อมาได้กลายเป็น “วันรัฐธรรมนูญ” มาจนถึงปัจจุบัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/529.PDF

(๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๓ แห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๘

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/030/318.PDF

(๓) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕
แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๙๕

ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๖ แห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๙

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/015/1.PDF

(๔) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๘ แห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๙

http://dep.go.th/sites/default/files/files/law/20.pdf

(๕) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐ แห่งราชอาณาจักรไทย
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๑๐
ซึ่งตรงกับ “วันจักรี” อันเป็นวันที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็น
องค์ปฐมพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์
และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.ค. 2017, 09:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7201

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รัชกาลที่ ๗ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางอุดมสันนิบาต พระบรมวงศานุวงศ์ และทูตานุทูตผู้แทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝ้าเบื้องบาทบงกชพรั่งพร้อมกันโดยอนุกรม

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.ค. 2017, 09:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7201

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รัชกาลที่ ๘ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางอุดมสันนิบาต พระบรมวงศานุวงศ์ และทูตานุทูตผู้แทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝ้าเบื้องบาทบงกชพรั่งพร้อมกันโดยอนุกรม


:b44: หมายเหตุ : พระบรมฉายาลักษณ์นี้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ (ภาพจากหนังสือพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์กับประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๕)

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.ค. 2017, 09:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7201

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รัชกาลที่ ๙ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๙๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางอุดมสันนิบาต พระบรมวงศานุวงศ์ และทูตานุทูตผู้แทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝ้าเบื้องบาทบงกชพรั่งพร้อมกันโดยอนุกรม

รูปภาพ

รัชกาลที่ ๙ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางอุดมสันนิบาต พระบรมวงศานุวงศ์ และทูตานุทูตผู้แทนนานาประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนามาตยราชบริพาร เฝ้าเบื้องบาทบงกชพรั่งพร้อมกันโดยอนุกรม

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 08 ก.ค. 2017, 09:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7201

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

รูปภาพ

รัชกาลที่ ๑๐ ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ท่ามกลางพระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน ตามตำแหน่งเป็นมหาสมาคม

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 01 เม.ย. 2019, 08:13 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ธ.ค. 2008, 09:34
โพสต์: 1175


 ข้อมูลส่วนตัว


4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 6 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร