วันเวลาปัจจุบัน 27 พ.ย. 2020, 21:43  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=7กลับไปยังกระทู้  [ 41 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3  ต่อไป  Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 พ.ย. 2012, 20:33 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


:b42: อมตะเถระพจนา

คำนำ

มีพระบาลีบทหนึ่งกล่าวไว้แปลเป็นไทยว่า...
"ดูกร เธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย!
ขอเธอทั้งหลายจงรักษาตนให้บริบูรณ์
ด้วยความไม่ประมาทเถิด
การที่จะได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลก
เป็นสิ่งที่หาได้โดยยากยิ่ง
การที่จะได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์
ก็เป็นสิ่งที่หาได้โดยยาก
การที่เป็นมนุษย์แล้วถึงพร้อมด้วยศรัทธา
ก็เป็นสิ่งที่ทำได้โดยยาก
การที่เป็นผู้มีศรัทธาจะได้มีโอกาสบรรพชาอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนา ก็เป็นสิ่งยากยิ่ง
และการที่จะได้มีโอกาสสดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนา
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
ก็เป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลก"

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 พ.ย. 2012, 20:43 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


เราเป็นมนุษย์ผู้โชคดี ที่ได้เกิดมาในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาและได้ฟังธรรมะจากพระเถระผู้เปี่ยมไปด้วยปัญญาและเมตตา นำคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศแก่เหล่าสาธุชนทั้งหลาย

ธรรมสภารวบรวม อมตะเถระพจนา เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระเถรานุเถระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ อันเป็นแนวทางให้ชาวพุทธทั้งหลาย ได้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อตนเองและสังคม รวมถึงมวลมนุษยชาติให้เกิดสันติสุขโดยทั่วกัน

ขออุทิศบุญกุศลจากการจัดพิมพ์ อมตะเถระพจนา ในครั้งนี้ถวายแด่พระมหาเถระที่ละสังขารไปแล้วและที่ยังมีชีวิตอยู่ ตลอดถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อส่งเสริมสัมมาทัศนะและสัมมาปฏิบัติ ให้บังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ขอให้ท่านจงได้รับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่คณะผู้จัดพิมพ์ได้อุทิศให้แล้วนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ

ด้วยความสุจริต หวังดี
ธรรมสภาปรารถนาให้โลกพบกับความสงบสุข

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 พ.ย. 2012, 20:47 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดในโลก

แม้อำนาจของกรรมดี
ก็ไม่อาจทำลายอำนาจของกรรมชั่ว
และอำนาจของกรรมชั่ว
ก็ไม่อาจทำลายอำนาจของกรรมดี
มีเมตตาต่อเขาผู้เป็นทุกข์นั้นดีนัก
แต่...อย่าลืมเมตตาตน

:b8: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 พ.ย. 2012, 20:53 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


หลักธรรมะทั้งหมดเป็นธรรมะที่ครองใจทั้งนั้น

เพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องของนามจริงๆ
แม้จะตรัสสอนเรื่อง...รูปธรรม
แต่ก็เป็นคำสอนที่จะนำไปครองใจ
เอาไปเก็บไว้ในใจ
ธรรมะทั้งหมดจึงเป็นธรรมที่...ครองใจ

:b8: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


แก้ไขล่าสุดโดย ปาริชาต เมื่อ 15 พ.ย. 2012, 20:59, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง

โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 15 พ.ย. 2012, 20:56 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


กาย...นี้คือก้อนทุกข์

กายนี้เป็นที่หมายให้พ้นเสียจากทุกข์
ฝึกปัญญาให้ดี แล้วมาพิจารณา
กายนี้ให้แจ้ง...ก็จะพ้นทุกข์ได้

:b8: พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม
วัดป่าสาลวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ย. 2012, 20:04 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


ไม่มีความสุขใดๆ ที่จะไม่มีความทุกข์แทรกซ้อนอยู่
ทำอะไรไม่ผิดเลย...ก็คือไม่ทำอะไรเลย

:b8: เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต (ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ)
วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ย. 2012, 20:10 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


ผู้มีปัญญา ไม่ควรประมาทความตาย
อันตัวที่ไม่ตายนั้น ท่านให้ชื่อว่า "โพธิสัตว์"
พึงสันนิษฐานได้ว่า สัตว์นั้นแล คือตัวเรา
เป็นผู้ไม่ตาย เหมือนอย่างพระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นต้น

:b8: พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท)
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ย. 2012, 20:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


ถ้ารู้ธรรม...
ก็นำธรรมะนั้นมาฟอกซัก...ชำระเสียให้สะอาด
ใจเรามันสกปรกมานาน
ต้องล้างเสียที...อวิชชามันเยอะ
เอาความดีใส่มาแทน
จังรับไปปฏิบัติซี!
เอามาแล้วก็มาวางไว้เฉยๆ
มันจะได้ประโยชน์อะไรเล่า!

:b8: พระอาจารย์จวน กุลเชฎฺโฐ
วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก) อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ย. 2012, 20:21 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


การปฏิบัติทางจิต ถือเป็นเรื่องสำคัญ
การทำจิตให้สงบ ถือเป็นกำลังการพิจารณา
การปฏิบัติข้อวัตร มีการฉันหนเดียว
เป็นทางพระอริยะ ผู้คนเดินทางผิด
ย่อมไม่ถึงที่หมาย...คือ...พระนิพพาน

:b8: พระอาจารย์จันทร์ เขมปัตโต
วัดจันทราราม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ย. 2012, 20:27 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


ลูกเอ๋ย...
ความเมตตาปรานี พรหมวิหารธรรม
ย่อมต้องมีอยู่ในจิตใจของทุกคนนั่นแหละนะ
แต่บางคราว...เจ้ากิเลสตัวเชื้อโรคนี้
มันก็ฝังตัว ฝังหัว ลงบนจิตใจมนุษย์เข้าไปแล้ว
จะไม่ไล่มันบ้างเลยนั้น ต่อไปมันจะเคยตัวนะ!

:b8: พระอาจารย์คำพอง ติสฺโส
วัดป่าพัฒนาธรรม อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ย. 2012, 20:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


ในทางพระพุทธศาสนา
ท่านแนะนำให้เรา ปรุงแต่งความสุข
ท่านสอนวิธีทำใจ หรือฝึกจิตฝึกใจ
และบอกวิธีใช้ปัญญามากมาย
อย่างเช่น...การบำเพ็ญสมาธิต่างๆก็คือ
วิธีปรุงแต่งจิตนั่นเอง....
แต่เป็นการปรุงแต่งให้เป็นสุข ในการมองโลก
แม้แต่สิ่งเดียวกัน....
ถ้าเรามองไม่เป็นก็เป็นเรื่องร้ายแรง เกิดทุกข์
แต่ถ้ามองเป็น ก็กลายเป็นเรื่องดี เป็นสุขไปได้

:b8: พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
วัดญาณเวศกวัน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 16 พ.ย. 2012, 20:42 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


ลูกเอ๋ย
ก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใด
เจ้าจะต้องมีทุนของตัวเอง
คือบารมีของตนลงทุนไปก่อน
เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย
จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า
หมั่นสร้างบารมี ทำบุญกุศลไว้
แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง
จงจำไว้นะ...อย่างไปเร่งเทวดา ฟ้าดิน

:b8: สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 พ.ย. 2012, 19:08 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


ทางไปสู่ความไม่เกิด

ทาสให้แก่ใครไม่ทราบ? ที่เรียกว่าทำทาน
ท่านทำทานของท่าน...จบแล้วหรือยัง?
ท่านรักษาศีลของท่าน...จบแล้วหรือยัง?
ท่านเจริญสมาธิของท่าน...แล้วหรือยัง?
ปัญญาของท่านเกิดแล้วหรือยัง?

:b8: หลวงปู่โต๊ะอินทสุวัณโณ (พระราชสังวราภิมณฑ์)
วัดประดู่ฉิมพลี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 พ.ย. 2012, 19:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


เมื่อบวชเข้ามา
ก็ต้องเอาดีให้ได้...แล้วไม่คิดจะสึก
ถ้าบวชแล้วคิดจะสึก ก็ไม่ควรบวชให้เปลืองผ้าเหลือง!

:b8: พ่อท่านคลิ้ง จ้นทสิริ
วัดถลุงทอง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 20 พ.ย. 2012, 19:16 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 1
สมาชิก ระดับ 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2012, 21:15
โพสต์: 44


 ข้อมูลส่วนตัว


พระพุทธเจ้าเข้าพระนิพพาน
ก็มีอยู่ในพระนิพพานนั้นแล
เหมือนกับพระจันทร์ พระจันทร์ไม่มีวันแก่
พระจันทร์ไม่มีวันเจ็บ
พระจันทร์ไม่มีร้อน...ไม่มีหนาว
ดาวไม่มีเกิด...ไม่มีตาย

:b8: หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
วัดป่าอรัญวิเวก ตำบลบ้านป่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

.....................................................
สัพเพ สังขารา อะนิจจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 41 โพสต์ ]  ไปที่หน้า 1, 2, 3  ต่อไป

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 5 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร


cron