วันเวลาปัจจุบัน 08 ส.ค. 2020, 05:10  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 401 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รักษาไว้ไม่ให้อันตรธาน #3 - พระสัทธรรม

เมื่อ: 25 ก.ค. 2016, 10:27 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 980


http://f.ptcdn.info/663/044/000/oauopy350aDyYHd8xrR-o.jpg เหตุแห่งการอันตรธานของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้หลายประการ ดังที่เคยนำมาลงไว้ให้อ่านก่อนหน้านี้ “รักษาไว้ไม่ให้อันตรธาน – เหตุของการอันตรธานแห่งพระสัทธรรม” โดยสาเหตุต่างๆ เหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เกี่ยวเนื่องกับข้อปฏิ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รักษาไว้ไม่ให้อันตรธาน – เหตุการณ์สำคัญของวันอาสาฬหบูชา

เมื่อ: 19 ก.ค. 2016, 09:20 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 657


http://f.ptcdn.info/485/044/000/oajht8okfxp5d3wjN0d-o.jpg วันนี้เมื่อกว่า ๒๕๐๐ ปีที่แล้ว กงล้อแห่งธรรมได้เริ่มหมุน วันอาสาฬหบูชา พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนากับเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่เคยเฝ้าติดตามพระองค์ และได้ละทิ้งพระองค์ไปเพราะเห็นว่าพระองค์ได้ทรงละทิ้งการบำเพ็ญเพียรกลับมาทรงเสวยพระกระยาหารเ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รักษาไว้ไม่ให้อันตรธาน - อคติ 4

เมื่อ: 17 ก.ค. 2016, 13:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 514


การเสพอายตนะภายนอกด้วยอายตนะภายใน เช่น ข่าว, บทความ เป็นต้น อาจจะมีสิ่งที่ทำให้เกิดความชอบใจ-ไม่ชอบใจเกิดขึ้นได้ เพราะบางครั้งสิ่งที่เสพนั้นอาจจะถูกใจเรา ไม่ถูกใจเรา เนื่องจากกระทบคนที่เรารัก หรือสนับสนุนความคิดเห็นเรา จุดนี้เองเวลารับรู้ หรือก่อนจะแสดงออกไปเป็นกายกรรม-วจีกรรม ไม่ว่าจะผ่านสื่อใด พูด...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รักษาไว้ไม่ให้อันตรธาน - เหตุของการอันตรธานแห่งพระสัทธรรม

เมื่อ: 16 ก.ค. 2016, 20:42 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 863


:b8: ขอบคุณครับคุณ Rosarin ที่ยังจำผมได้ ขอโทษด้วยครับที่ไม่ได้เข้ามาเสียนาน ผมยังไม่ได้ละทิ้งและยังจำหลายๆ ท่านได้ พอดีผมมีภารกิจที่ไปทำตอนนี้พอจะมีเวลาแล้วครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: รักษาไว้ไม่ให้อันตรธาน - เหตุของการอันตรธานแห่งพระสัทธรรม

เมื่อ: 16 ก.ค. 2016, 10:07 

ตอบกลับ: 8
แสดง: 863


พระไตรปิฎก (ไทย) ฉบับหลวง 45 เล่ม - เล่มที่ 20 [๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแห่งสัทธรรม เหมือนความประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแห่งสัทธรรม ฯ [๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สอบถามพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับอานาปานสติ

เมื่อ: 23 ธ.ค. 2014, 14:44 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 738


สวัสดีและกราบนมัสการทุกท่านครับ ผมกำลังจะทำการรวบรวมสื่อสำหรับผู้เริ่มต้นปฏิบัติใหม่ หรือย้ายศาสนามาใหม่ไปลงเผยแผ่ โดยคัดแยกเนื้อหาในพระไตรปิฎก, วิสุทธิมรรค และคัมภีร์ชั้นอื่นๆ จนถึงหนังสือเฉพาะที่เกี่ยวกับการฝึกอานาปานสติ แบบคัดเฉพาะที่คิดว่าจำเป็นจริงๆ สำคัญจริงๆ ออกจากสื่อธรรมะที่มีมากมายนับไม่ถ้...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: ดาวน์โหลดฟรี !!..พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

เมื่อ: 05 ต.ค. 2014, 20:00 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 13778


:b8: :b8: :b8:

อนุโมทนาครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ขออนุญาตแนะนำพจนานุกรมพุทธศาสนาครับ

เมื่อ: 05 ต.ค. 2014, 17:41 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1058


การศึกษาพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็น ปริยัติ, ปฏิบัติ เช่น นักธรรม, ภาษาบาลี, อภิธัมมัตถสังคหะ, พระไตรปิฎก เป็นต้น ถ้ามีความเข้าใจในคำศัพท์ และความหมายของคำศัพท์อย่างถูกต้องจะช่วยให้ศึกษาได้ง่ายขึ้น ปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วนยิ่งขึ้น ซึ่งพจนานุกรมเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เข้ามาช่วยให้เข้าใจคำศัพท์และคว...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: วิปัสสนา ทำให้เกิดสมาธิอยู่แล้ว แล้วเราจะไปฝึกสมถะ ทำไมอะครั

เมื่อ: 03 มี.ค. 2011, 18:05 

ตอบกลับ: 14
แสดง: 5683


การต้องฝึกสมถกรรมฐานด้วย แม้ว่าการฝึกวิปัสสนากรรมฐานเพียงอย่างเดียว ก็สามารถทำให้เกิดสมาธิได้ เพราะเนื่องจากเป็นเทคนิคที่ช่วยให้จิตมีกำลัง อีกทั้งยังเป็นการพักจิตที่เหน็ดเหนื่อยจากการเจริญวิปัสสนา... การฝึกสมถกรรมฐานให้จิตมีกำลังก่อน ย่อมทำให้การเจริญวิปัสสนาเป็นไปได้ง่าย สภาวธรรมที่นำมาเจริญวิปัสสน...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ช่วยสั่งสอนหน่อยครับ

เมื่อ: 04 ม.ค. 2011, 18:18 

ตอบกลับ: 21
แสดง: 5474


ในทางพระพุทธศาสนามีวิธีการอยู่อย่างหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจว่าควรหรือไม่ควรทำสิ่งใดนั่นได้แก่ "การใช้โยนิโสมนสิการแบบคุณโทษและทางออก" คือ การรู้จักมองสิ่งต่างๆ อย่างรอบด้านว่ามีคุณโทษ และทางออกอย่างไร อย่างกรณีของคุณขอให้คุณลองตัดสินใจเอาว่า ทางของคุณมีอยู่ ๒ ทาง นั่นได้แก่ การมีลูก และกา...

 บอร์ด: การรักษาศีล-การบวช   หัวข้อ: มีวัดใหนเปิดบวชพระไม่เสียค่าใช้จ่ายบ้างครับ

เมื่อ: 04 ม.ค. 2011, 17:52 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 5773


เท่าที่ทราบ หากเป็นช่วงปกติจะหายากครับยิ่งวัดในกรุงเทพฯ ด้วย เพราะมีบางอย่างที่ต้องเสียเงินซื้อหามาเองครับ หากต้องการจะบวชแบบไม่เสียเงินจริงๆ อาจต้องรอช่วงที่เป็นโอกาสพิเศษต่างๆ ของบางวัดที่มีการจัดบวชอุปสมบทหมู่ต่างๆ อาจจะหาเจ้าภาพให้ฟรีได้ การบวชเป็นสิ่งดีครับ โดยหลักการแล้วทำให้ได้มีเวลา รวมทั้งส...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: กรณี...ภิกษุณีนันทญาณี (อดีตแม่ชีรุ้งเดือน สุวรรณ)

เมื่อ: 04 ม.ค. 2011, 15:32 

ตอบกลับ: 117
แสดง: 33039


ได้อ่านเรื่องนี้แล้วทำให้ระลึกถึงถ้อยคำของพระมหากัสสปะองค์ประธานแห่งการสังคายนาครั้งที่ ๑ ปฐมสังคายนาว่า... "...เอาเถิด ท่านทั้งหลาย พวกเราจงสังคายนาพระธรรมและพระวินัยเถิด ในภายหน้าสภาวะมิใช่ธรรมจักรุ่งเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาวะมิใช่วินัยจักรุ่งเรือง วินัยจักเสื่อมถอย ภายหน้าอธรรมวาทีบุคคลจะม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: นิพพาน ยังมีจิตอยู่ไหม

เมื่อ: 07 ธ.ค. 2010, 09:48 

ตอบกลับ: 15
แสดง: 3245


นิพพาน เป็น ธรรมารมณ์ รับรู้ได้ด้วยจิต แต่ไม่ใช่จิต จิต ประกอบขึ้นมาจากเหตุปัจจัย เป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นสังขตธรรม นิพพาน ไม่ประกอบขึ้นมาจากเหตุปัจจัย ไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นอสังขตธรรม ผู้เข้าถึงนิพพานแล้ว แต่ยังไม่ทำกาละ ยังดำรงขันธ์อยู่ มีจิตที่รับรู้นิพพานได้ ผู้เข้าถึงนิพพานแล้ว และทำกาละคื...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ไขปัญหาวิปัสสนาห้ามคิดหริอไม่?

เมื่อ: 29 ต.ค. 2010, 09:39 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1477


บทความ-ไขปัญหาวิปัสสนาห้ามคิดหริอไม่? ตอนที่ 5 (ตอนจบ) โยนิโสมนสิการคืออะไร เท่าที่กล่าวมา ผู้ปฏิบัติคงได้ทราบแล้วว่าโยนิโสมนสิการมีความสำคัญ และมีความสัมพันธ์อย่างมาก ต่อการเห็นแจ้งอันเป็นตัววิปัสสนา โยนิโสมนสิการช่วยให้สัมมาทิฐิเกิดขึ้น เมื่อสัมมาทิฐิเกิดขึ้น ชื่อว่ามีวิปัสสนาเกิดขึ้นด้วย ดังนั้น...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: ไขปัญหาวิปัสสนาห้ามคิดหริอไม่?

เมื่อ: 28 ต.ค. 2010, 09:15 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 1477


บทความ-ไขปัญหาวิปัสสนาห้ามคิดหริอไม่? ตอนที่ 4 หลักการเจริญวิปัสสนา หลักการเจริญวิปัสสนาที่ถูกต้อง สามารถศึกษาได้จากความหมายของคำว่าวิปัสสนา และจากคำศัพท์ย่อย แต่ละคำที่อยู่ในความหมาย ซึ่งในอรรถกถาได้ช่วยอธิบายขยายความเพิ่มเติมจากพระไตรปิฎกมาให้เข้าใจง่ายขึ้นชั้นหนึ่งแล้วว่า วิปัสสนา คือ “เห็น เห็น...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 27 [ พบ 401 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร