วันเวลาปัจจุบัน 01 มิ.ย. 2023, 05:17  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 211 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จุนทะ ! สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา)

เมื่อ: 29 มี.ค. 2016, 17:30 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1412


http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/normal_e55b.jpg จุนทะ ! สัลเลขธรรม (ความขูดเกลา) เมื่อผู้อื่นเป็นผู้เบียดเบียน เราจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียน เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ตระหนี่ เราจักเป็นผู้ไม่ตระหนี่ เมื่อผู้อื่นกระทำปาณาติบาต เราจักเว้นขาดจากปาณาติบาต เมื่อผู้อื่นเป็นผู้โอ้อวด เราจัก...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ

เมื่อ: 27 ธ.ค. 2015, 22:39 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3522


บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ๑๐. ทิฎฐูชุกัมม์ บุญเกิดจากการทำความเห็นให้ถูกตรง กล่าวคือเป็นบุญที่มีความสำคัญที่สุดในบุญกิริยาวัตถุ เพราะหากมีความเห็นผิดไปจากความเป็นจริงแล้วก็จะสามารถกระทำบาปอกุศลได้ทั้งทางกาย วาจาและใจโดยที่ไม่รู้สึกผิดเลย คนบางคนทำผิดแล้วจิตยังไม่สำนึกก็เป็นเพราะยังมีความเห็นที่ผิดอย...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ

เมื่อ: 27 ธ.ค. 2015, 08:31 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3522


บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ๙. ธรรมเทศนามัย บุญเกิดจากการแสดงธรรม อะไรคือพระธรรมและพระธรรมคืออะไร หากใครก็ตามที่พูดเรื่องที่เป็นหลักของความจริงตามกฏของธรรมชาติไม่ใช่เป็นเรื่องสมมติที่เติมแต่งขึ้นมาเองตามความรู้สึกของมนุษย์แล้วนั่นแหละคือเรากำลังแสดงธรรมอยู่ ไม่ได้เจาะจงว่าผู้นั้นจะเป็นใคร อาชีพอะไร วั...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ

เมื่อ: 26 ธ.ค. 2015, 23:34 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3522


บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ๘. ธรรมสวนมัย บุญเกิดจากการฟังธรรม เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจให้กิเลสทั้งหลายนั้นเบาบางลงเกิดปัญญาเห็นแจ้งตามความจริง ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือธรรมะ การฟังพระธรรมเทศนา ทำให้ได้รู้ธรรมะในสิ่งที่ยังไม่รู้ก็จักได้รู้ สิ่งที่ยังไม่เคยฟังก็ได้ฟัง ที่รู้แล้วก็ยิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้น...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ

เมื่อ: 26 ธ.ค. 2015, 06:32 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3522


บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ๗. ปัตตานุโมทนามัย บุญเกิดจากการอนุโมทนาบุญ คำพูดที่ว่า "เอาบุญมาฝาก" เป็นคำพูดของคนที่ได้ไปทำบุญมาแล้วต้องการที่จะให้ผู้อื่นได้มีส่วนร่วมในบุญที่เราทำด้วยนี้ เป็นการสร้างให้ผู้อื่นได้มีมุทิตาจิตร่วมยินดีในการทำความดีหรือบุญนั้นด้วย ทำให้ผู้นั้นได้รับบุญกุศลตามไปด...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ

เมื่อ: 26 ธ.ค. 2015, 00:09 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3522


บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ๖. ปัตติทานมัย บุญเกิดจากการให้ส่วนบุญ หลายคนเข้าใจผิดว่าการที่เราอุทิศส่วนบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พี่น้องหรือญาตินั้นจะทำให้เราได้บุญน้อยลง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมาก แท้จริงการอุทิศบุญให้ทุกครั้งที่เราได้ทำบุญหรือเกิดบุญขึ้นช่วยให้เราได้บุญเพิ่ม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ

เมื่อ: 26 ธ.ค. 2015, 00:06 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3522


บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ๕. เวยยาวัจจมัย บุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ การบำเพ็ญประโยชน์ จะเป็นการสละแรงกายเพื่อช่วยส่วนรวมเป็นหลัก แต่อีกนัยหนึ่งก็เป็นการเจริญทางจิตใจให้กับผู้ที่ลงมือทำ ซึ่งการเสียสละเพื่อส่วนรวมนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมเพื่อองค์กรใหญ่โตเท่านั้น แต่การเก็บขยะตามข้างทาง ช่วยค...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ

เมื่อ: 24 ธ.ค. 2015, 22:30 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3522


บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ๔. อปจายนมัย บุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตน คือการปล่อยวางจากความเป็นตัวเราของเรา ไม่ยึดตนเป็นที่ตั้งไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม เพื่อลดความยึดมั่นถือมั่น เกิดเป็นความสบายใจให้แก่ตนเอง และอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้อื่นทั้งคนที่อายุมากกว่า ด้อยกว่า และคนที่เห็นแตกต่าง และบุญในข้อนี้ยังช่วยลด...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ

เมื่อ: 24 ธ.ค. 2015, 22:29 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3522


บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ๓. ภาวนามัย บุญเกิดจากการภาวนา มิได้หมายถึงการสวดมนต์เพียงเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการดูจิตของตนเองอยู่ทุกขณะลมหายใจ เข้า-ออก ก็รู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้องอาศัยสติเข้ามาช่วยจนจิตสงบเป็นสมาธิ ช่วยให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริง ไม่ใช้อารมณ์เป็นเครื่องตัดสิน จะช่วยพัฒนาจิตใจให้ม...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ

เมื่อ: 24 ธ.ค. 2015, 22:27 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3522


บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ๒. สีลมัย บุญเกิดจากการรักษาศีล บุญในข้อนี้ทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ต้นทุนเลย เพียงแค่ประพฤติทั้งกาย วาจาและใจให้เป็นปกติสุข ไม่สร้างความเดือดร้อน เบียดเบียนต่อตนเองและผู้อื่น และยังเป็นการ "ลดละเลิก" จากกิเลสต่าง ๆ ก็เป็นผลมาจากการรักษาศีลนี้ด้วย ทำให้คุณภาพชีวิตของ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: จะชนะความขี้เกียจภาวนา..ได้ด้วยอะไร?

เมื่อ: 23 ธ.ค. 2015, 21:58 

ตอบกลับ: 19
แสดง: 4127


เรื่องแบบนี้เราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าจะขึ้เกียจหรือไม่ จะอยากหรือไม่อยากก็ตาม แต่ขอให้เราภาวนาไปตามเรื่องเป็นปกติอยู่เป็นประจำให้เกิดความเคยชิน บางครั้งอาจจะสงบ สว่างในจิตหรืออาจจะฟุ้งซ่านไป ในบางครั้ง แต่สุดท้ายถ้าจิตเกิดเห็นธรรมข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาแล้ว ความศรัทธาก็จะเพิ่มขึ้นและจะ ช่วยให้จิตมีพลั...

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ

เมื่อ: 21 ธ.ค. 2015, 22:57 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 3522


บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ๑. ทานมัย บุญเกิดจากการให้ทาน เพื่อลดความตะหนี่ถี่เหนียว และการให้มิใช่จะต้องเป็นเงินเสมอไปและส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าต้องทำบุญกับพระเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว เพียงแค่เรามีเจตนาที่จะ " ให้ " ด้วยความตั้งใจจริงไม่ว่าใครจะเป็นผู้รับก็ตาม ทั้งผู้พิการ ผู้ยากไร้ หรือแม้กระ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: สอบถามเรื่องการเดินจงกรม

เมื่อ: 18 มิ.ย. 2015, 22:36 

ตอบกลับ: 68
แสดง: 10995


แสดงว่าทำไปด้วยความเกร็งมากเกินไปจนทำให้จิตเป็นกังวลกลัวว่าจะผิดพลาดขึ้น ถ้าเป็นเช่นนี้สมาธิจะเกิดขึ้นยาก ต้องทำไปด้วยความเป็นปกติไปตามธรรมชาติของเราเอง เพราะจริตทุกคนย่อมแตกต่างกันครับ เพียงแต่ตอนที่เราไปฝึกนั้นก็เป็นแค่เพื่อให้ได้รู้หลักการปฏิบัติเดินจงกรมว่าเดินแบบไหน มีจังหวะยังไง แต่พอเข้าใจแล้...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: อริยสัจจ์สี่ มรรคมีองค์แปด

เมื่อ: 18 มิ.ย. 2015, 22:15 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1866


อริยสัจ ๔ และมรรค ๘ ในเมื่อสภาวะตามธรรมชาติของสรรพสิ่งคือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน สรรพสัตว์ทั้งหลายจึงถูกบีบคั้นให้ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เป็นทุกข์อยู่เนืองๆ พระพุทธเจ้าจึงทรงบอกวิธีจัดการกับความทุกข์ และวิธีออกจากทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์ไว้ ดังนี้ อริยสัจ ๔ ทุกข์ ภาวะบีบคั้น แ...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระพุทธศาสนาหลังยุคพุทธกาล รักษาพระธรรมด้วยการทำสังคายนา

เมื่อ: 06 มิ.ย. 2015, 14:56 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2556


พระพุทธศาสนาหลังยุคพุทธกาล รักษาพระธรรมด้วยการทำสังคายนา ขณะที่หมู่สงฆ์ส่วนใหญ่พากันเศร้าโศกกับการจากไปของพระศาสดา สุภัททวุฑฒบรรพชิต ผู้บวชเมื่อชรากลับกล่าวในเชิงยินดีที่พระพุทธองค์ปรินิพพานไปเสียได้ ต่อจากนี้พวกตนจะได้เป็นอิสระ อยากทำอะไรก็ทำได้ตามใจ ไม่เกรงใจใครอีก ทำให้พระมหากัสสปะเกิดความสลดใจว...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 15 [ พบ 211 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร