วันเวลาปัจจุบัน 29 ก.ย. 2020, 21:40  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 23 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัจจุบันอารมณ์ เป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งปวง

เมื่อ: 11 ก.ค. 2011, 14:03 

ตอบกลับ: 125
แสดง: 20811


สร้างเหตุให้ตรง ผลจะมาเอง : ธรรมไหลไปสู่ธรรม 59.(ค่ำวันเสาร์ 25 ต.ค.51) http://www.pobbuddha.com/buddhawaj/music/sat59.wav http://www.pobbuddha.com/buddhawaj/music/sat59.wav “ดูก่อนพรหม ประตูทั้งหลายแห่งอมตนคร เราเปิดสำหรับท่านแล้วล่ะ ขอเหล่าสัตว์ที่มีโสตประสาท จงปล่อยศรัทธาออกมาเถิด แต่ก่อนเราสำคั...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อิอิ

 หัวข้อกระทู้: Re: อิอิ
เมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 16:14 

ตอบกลับ: 71
แสดง: 14185


:b8: ปุณณะ ! รูปที่เห็นด้วยตาก็ดี, เสียงที่ฟังด้วยหูก็ดี, กลิ่นที่ดมด้วยจมูกก็ดี, รสที่ลิ้มด้วยลิ้นก็ดี, โผฏฐัพพะที่สัมผัสด้วยกายก็ดี, ธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจก็ดี อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่ น่าพอใจ เป็นที่ยวนตายวนใจให้รัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อม...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อิอิ

 หัวข้อกระทู้: Re: อิอิ
เมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 12:13 

ตอบกลับ: 71
แสดง: 14185


คุณ Hana สัมผัสใจ ที่นอกเหนือเจตสิกด้วยตนเองแล้วหรือครับ rolleyes ฮ๊าฮา เมื่อ ไม่มี รูป นาม ใน ใจ นี้ จะมี ฮานะ ที่ไหน ไป สัมผัส ละเจ้าข๊า :b4: :b13: :b8: อนุโมทนากับคุณฮานะ นะครับ ที่มีธรรมะดีๆ มาแบ่งปันให้กับเพื่อนกัลญาณมิตร แต่อย่าลืมให้กับตัวเองหละครับ กรรมที่เกิดจากใจไหนก็ให้ผลไปตามชนิดนั้นๆ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อิอิ

 หัวข้อกระทู้: Re: อิอิ
เมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 12:03 

ตอบกลับ: 71
แสดง: 14185


:b4: เอาล่ะ ดู ให้ดี นะเจ้าข๊ะ ใจ ก็คือ พุทโธ ... ผู้รู้ จิต เจตสิก รูป นิพพาน ทัศนะ พระไตรปิฏก ฯลฯ เป็น สิ่งที่ถูกรู้ แม้แต่ ความเข้าใจ ความรู้ ความกระจ่าง อย่างที่ ท่านอนัตตาธรรม ต้องการจะได้ เหล่านั้น ก็ล้วนแล้ว แต่เป็นเพียง สิ่งที่ถูกรู้ เท่านั้นเอง :b13: แม้แต่ องค์ของ การตรัสรู้ ก็เป็นเพียง เ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อิอิ

 หัวข้อกระทู้: Re: อิอิ
เมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 11:54 

ตอบกลับ: 71
แสดง: 14185


ดูปัจจุบันอารมณ์...ของสด ๆ นี้มันหอมหวานหากมีสติปัญญา หากใครมาว่ากบฯ ว่าคนกระจอก...นะ...ฮึ่ม...ฮึ่ม... :b33: ..มึ....ง..แล..กระจอก...กอ..สะระอู..รู้ธรรมะตั้งหลายข้อ...นะโว้ยย..สวนแบบไม่ทันหยั่ง แล้วทำงั้ยละ.... อู้ยยย...ไอ้กบโง่เอ๋ยย...แค่คำว่ากระจอก..ใจมึ..ง...กระเพื้อมถึงขนาดนี้รึ??..อ้ายยโง่ :b3...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อิอิ

 หัวข้อกระทู้: Re: อิอิ
เมื่อ: 09 ก.ค. 2011, 11:41 

ตอบกลับ: 71
แสดง: 14185


:b6: คุณวลัยพรกำลังสื่ออะไรครับเนียะ :b10: :b10: :b10: :b10: :b10: :b10: :b10: :b10: :b10: :b32: ก็สื่อ ให้เห็น ปัจจุบัน อารมณ์ ไงละ เจ้าข๊า rolleyes :b13: ส่วนคำปรามาส ว่า คนกระจอก นั้น ขอส่งคืนกลับไปให้ท่านฮานะนะครับ ผมไม่รับ เพราะกลัววิบากแห่ง มิจฉาวาจานี้จะมาทำให้ให้คุณฮานะ กลายเป็น กระจง กระแต...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ปัจจุบันอารมณ์ เป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งปวง

เมื่อ: 07 ก.ค. 2011, 13:58 

ตอบกลับ: 125
แสดง: 20811


คุณ Hana สัมผัสใจ ที่นอกเหนือเจตสิกด้วยตนเองแล้วหรือครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชาวพุทธ ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

เมื่อ: 06 ก.ค. 2011, 07:50 

ตอบกลับ: 151
แสดง: 27404


:b8:

ของจริงนิ่งเป็นใบ้ ของพูดได้ไม่จริง

ของจริงสงบ สว่าง ว่าง รู้จักกาล
ของไม่จริงฟุ้งซ่าน โอ้อวด

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชาวพุทธ ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

เมื่อ: 05 ก.ค. 2011, 07:40 

ตอบกลับ: 151
แสดง: 27404


รู้เท่าทันสิ่งที่เข้ามากระทบสัมผัสตามความเป็นจริง หรือ การพิจารณาผัสสะอารมณ์ หรือ เห็นจริงตามจริงเท่าทันปัจจุบันอารมณ์ ... เหล่านี้ เรียก วิปัสสนาภาวนา แปลว่า การฝึกเพื่อเจริญปัญญา ทำปัญญาที่มีอยู่แล้วให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ให้ปัญญากว้างขวางดังแผ่นดิน อารมณ์ คือ อารมณ์ทั้ง ๖ ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผ...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: ชาวพุทธ ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้

เมื่อ: 26 มิ.ย. 2011, 11:20 

ตอบกลับ: 151
แสดง: 27404


นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี ราโค โทโส มโท โมโห ยตฺถ ปญฺญา น คาธติ ราคะ โทสะ ความมัวเมาและโมหะเข้าที่ไหน ปัญญาย่อมเข้าไม่ถึงที่นั้น ปญฺญาสหิโต นโร อิธ ทุกฺเข สุขานิ วินฺทติ คนมีปัญญา ถึงแม้ตกทุกข์ ก็ยังหาสุขพบ อนฺโธ ยถา โชติมธฺฏฺฐเหยฺย ขาดตาปัญญาเสียแล้ว ก็เหมือนคนตาบอด เหยียบลงไป...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: เรื่องราว

 หัวข้อกระทู้: Re: เรื่องราว
เมื่อ: 25 มิ.ย. 2011, 11:28 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1267


ไปที่บอร์ดไหนก็เจอคุณรสมน มีจิตที่ตั้งมั่น

อนุโมทนาครับ

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: หาเพื่อนสนทนาธรรมที่มีความรู้ระดับอริยบุคคล

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2011, 01:37 

ตอบกลับ: 134
แสดง: 23770


" ท่านจงเปลื้อง (อาลัย) ในก่อนเสีย
จงเปลื้อง (อาลัย) ข้างหลังเสีย,
จงเปลื้อง (อาลัย) ในท่ามกลางเสีย,
จึงเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ มีใจหลุดพ้นในธรรมทั้งปวง จะไม่เข้าถึงชาติและชราอีก."

 บอร์ด: พระอภิธรรม   หัวข้อ: อันเนื่องด้วยเรื่องของ “จิต” : สมเด็จพระญาณสังวรฯ

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2011, 01:35 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 5454


อนุโมทนาครับ

 บอร์ด: สมเด็จพระสังฆราชไทย   หัวข้อ: การเจริญอนุสสติต่างๆ : สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2011, 01:25 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 2534


อนุโมทนาครับ

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: การเจริญอนุสสติต่างๆ : สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)

เมื่อ: 22 มิ.ย. 2011, 01:25 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 4987


อนุโมทนาครับ
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 [ พบ 23 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร