วันเวลาปัจจุบัน 30 ต.ค. 2020, 03:17  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 8 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอุปปะคุต

 หัวข้อกระทู้: Re: พระอุปปะคุต
เมื่อ: 02 ม.ค. 2013, 15:03 

ตอบกลับ: 6
แสดง: 10400


ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ผู้เสด็จไปดีแล้ว ผู้รู้แจ้งโลก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นสารถีฝึกนรชน เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ เป็นผู้จำแนก แม้ด้วยประการฉะนี้...............จาก...นิรันตราย ดิถีศรีวรกุล.

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: เรื่อง “พุทธภูมิ” ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า

เมื่อ: 28 ธ.ค. 2012, 17:39 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 5082


นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.....ขอความนอบน้อม จงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ พระองค์นั้น

 บอร์ด: พระอสีติมหาสาวก   หัวข้อ: พระอัญญาโกณฑัญญะ

 หัวข้อกระทู้: Re: พระอัญญาโกณฑัญญะ
เมื่อ: 23 ม.ค. 2012, 00:00 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 4943


สาธุ.๙๙๙๙๙๙๙๙๙ พระอัญญาโกณฑัญญะ แม้จะบรรลุความเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ยังเกิดความเบื่อหน่ายในภิกษุผู้ว่ายาก สอนยาก เฮ้อ.........จาก...นิรันตราย ดิถี.....

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: ทำไมจึงมีผู้หญิงมาปฏิบัติธรรมมากกว่าผู้ชายมากนักเจ้าคะ !?!

เมื่อ: 19 ม.ค. 2012, 17:05 

ตอบกลับ: 17
แสดง: 15963


อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น. 1.ผู้หญิงมีความเก็บกดจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มาก เช่น.ครอบครัว เพื่อนฝูง การทำงาน การเลี้่ยงลูก เป็นต้น ดังนั้น.ผู้หญิงเมื่อวันหนึ่งเกิดความเบื่อหน่าย จึงต้องแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่า เช่นการปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิ การอ่านหนังสือธรรมะ เป็นต้น 2. ผู้หญิงไม่ค่อยได้คลุกคลีกั...

 บอร์ด: นิทานธรรมะ-นิทานชาดก-การ์ตูนธรรมะ   หัวข้อ: พระเจ้าสีวิราชบรมโพธิสัตว์

เมื่อ: 19 ม.ค. 2012, 16:25 

ตอบกลับ: 4
แสดง: 3245


ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้น ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระพุทธเจ้า ผู้ประกอบด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระพุทธเจ้า ผู้ประกอบด้วยพระมหาปุริสลักขณะ 32 ประการ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระพุทธเจ้า ผู้มีปัญญาเป็นเลิศในโลก ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระพุทธเจ้า ผู้มี...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: อยากบวชมาก แต่ยังมีหนี้

เมื่อ: 15 ม.ค. 2012, 23:03 

ตอบกลับ: 9
แสดง: 5485


หากคุณจะบวช หากมีหนี้ไม่เยอะก็คงไม่เท่าไรหรอก แต่หนี้เยอะก็คงเป็นปัญหาอีก อาจจะทำให้ผ้าเหลืองร้อนได้ ภาระก็อาจจะเป็นของทางบ้านคุณก็คือครอบครัวนั่นเอง งั้นคุณก็ตั้งใจไว้ว่า อีก 1 ปี หรือ 2 ปีข้างหน้าค่อยบวชก็ได้ ไม่รู้ว่าจะรอไหวหรือเปล่า เวลาบวชก็ต้องดูวัดที่บวชด้วย เพราะบางวัดวุ่นวายมาก หากอยู่สำนัก...

 บอร์ด: ความรัก-ผูกพัน-พลัดพราก   หัวข้อ: คนอาภัพรัก

 หัวข้อกระทู้: Re: คนอาภัพรัก
เมื่อ: 15 ม.ค. 2012, 22:40 

ตอบกลับ: 65
แสดง: 28522


ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ สิ่งนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นเรื่องจริงแท้แน่นอน ทุกข์เพราะเราไปยึดถือในสิ่งนั้นว่าเป็นของของเรา ไม่อยากพลัดพราก ไม่อยากให้จากไป แต่เมื่อใดเราเกิดมาแล้ว มีทุกข์ผิดหวังเพราะความรัก เราก็จะได้มีภูมิคุ้มกันสำหรับความผิดหวังสักที แต่หากผิดหวังบ่อย ๆ ชีวิตเราก็แย่มากเลย ดังนั้น...

 บอร์ด: สมาธิ, สติ   หัวข้อ: "สัมมาสติ"กับ "สติ" แตกต่างกันอย่างไร

เมื่อ: 31 ธ.ค. 2011, 19:26 

ตอบกลับ: 90
แสดง: 34440


ข้อแตกต่าง ระหว่าง "สติ กับ สัมมาสมาธิ" เป็นอย่างไร สติ ก็คือ ความระลึกได้โดยทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นนามธรรมรูปธรรม ทั้งที่สิ่งที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต หากกล่าวว่าเราจะระลึกได้มากบ้างน้อยบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสติ เพราะอยู่ที่กำลังปัญญา สัญญา ซึ่งเป็นองค์ประกอบของสติในแต่ละคน เช่น.กา...
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 1 [ พบ 8 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร