วันเวลาปัจจุบัน 26 ต.ค. 2021, 15:42  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


พบ 15 ผลลัพธ์
ผลจากการค้นหา:

เจ้าของ ข้อความ

 บอร์ด: พิธีกรรมทางศาสนา-วันสำคัญทางศาสนา   หัวข้อ: อานิสงส์ในการทำบุญ-ฟังเทศน์มหาชาติ (พระมหา ดร.ไสว เทวปุญฺโญ)

เมื่อ: 18 ก.พ. 2013, 20:13 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 11523


อานิสงส์ในการทำบุญของแต่ละกัณฑ์เทศน์ และอานิสงส์ในฟังเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์ http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%F1.%20%A1%D1%B3%B1%EC%B7%C8%BE%C3.jpg ๑. กัณฑ์ทศพร อานิสงส์ : ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ ถ้าเป็นชายจะได้...

 บอร์ด: วันออกพรรษา   หัวข้อ: อานิสงส์ในฟังเทศน์มหาชาติ (พระมหา ดร.ไสว เทวปุญฺโญ)

เมื่อ: 18 ก.พ. 2013, 20:13 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 1504


อานิสงส์ในการทำบุญของแต่ละกัณฑ์เทศน์ และอานิสงส์ในฟังเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์ http://www.dhammajak.net/gallery/albums/userpics/%F1.%20%A1%D1%B3%B1%EC%B7%C8%BE%C3.jpg ๑. กัณฑ์ทศพร อานิสงส์ : ผู้ใดบูชากัณฑ์ทศพร ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ ถ้าเป็นชายจะได้...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระสัทธรรมปรัชญาพุทธเจ้าที่แท้คือ....ใคร?

เมื่อ: 28 ก.ย. 2012, 16:54 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2767


[b][size=200][color=#4000FF] :b44: ข้อพิสูจน์ :b41: [/ b] พระภควัทธรรมผู้แปลมหากรุณาธารณีสูตร กล่าวว่า มหิทธานุภาพของพระโพธิสัตว์กวนอิมไม่อาจคำนึงถึงได้ ทั้งนี้เพราะพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อหลายมหากัปป์มาแล้วทรงพระนามว่า " พระสัทธัมปรัชญพุทธเจ้า" เนื่องจากพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณ ไ...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระสัทธรรมปรัชญาพุทธเจ้าที่แท้คือ....ใคร?

เมื่อ: 28 ก.ย. 2012, 16:51 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 2767


:b43: เรื่องราวของพระโพธิสัตว์กวนอิม มีอยู่หลายสำนักบ้างก็ว่ามีธรรมกายเป็นบุรุษ บ้างก็ว่าเป็นสตรี มีการวิจารณ์ไปต่างๆกัน ก็เพราะคนทั่วไปยังไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร (ฝ่าฮัวจิง) สรรพสัตว์ที่ทุกข์ยาก มีจิตศรัทธาสวดพระนาม พระโพธิสัตว์จะสดับฟังเสียงนั้น ล้วนจะได้รับการหลุดพ้นนั่นคือพร...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: เราศรัทธาพระโพธิสัตว์กวนอิมกันอย่างไร

เมื่อ: 28 ก.ย. 2012, 16:07 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1918


:b43: เราศรัทธาพระโพธิสัตว์กัน :b39: อย่างไร? ศาสนาในประเทศจีน มีศาสนาใหญ่ๆอยู่ 3ศาสนา อันได้แก่ เต๋า ขงจื๊อ และพุทธ ศาสนาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนเอง ส่วนศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เผยแผ่มาทางตะวันตก ศาสนาพุทธก็เป็นที่เคารพนับถือไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าขงจื่อและเต๋า ในแผ่นดินจีนจะมีภูเขาที่มีชื่อเสียงอยู่ 4 แ...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พระพุทธเจ้ากล่าวถึงแดนสุขาวดี

เมื่อ: 28 ก.ย. 2012, 15:52 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 3347


:b43: ในมหาสุขาวตีวยุหสูตร ได้กล่าวถึงการชุมนุมของพระสงฆ์และพระโพธิสัตว์หมู่ใหญ่ โดยมีพระเมตไตรโพธิสัตว์เป็นหัวหน้า ที่ภูเขาคิชฌกูฎในนครราชคฤห์ พระพุทธองค์ ได้กล่าวถึกำเนิดพระอมิตาภพุทธเจ้าและสวรรค์อันเลอเลิศสุดคือ ดินแดนสุขาวดี อันเกิดจากบุญบารมี ตามปณิธานของพระอมิตาภพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้ามีอา...

 บอร์ด: สนทนาธรรมทั่วไป   หัวข้อ: แดนสุขาวดี

 หัวข้อกระทู้: แดนสุขาวดี
เมื่อ: 19 ก.ย. 2012, 21:35 

ตอบกลับ: 0
แสดง: 1317


ในมหาสุขาวตีวยุหสูตร ได้กล่าวถึงการชุมนุมของพระสงฆ์และพระโพธิสัตว์หมู่ใหญ่ โดยมีพระเมตไตรโพธิสัตว์เป็นหัวหน้า ที่ภูเขาคิชฌกูฎในนครราชคฤห์ พระพุทธองค์ได้กล่าวถึกำเนิดพระอมิตาภพุทธเจ้าและสวรรค์อันเลอเลิศสุดคือ ดินแดนสุขาวดี อันเกิดจากบุญบารมีตามปณิธานของพระอมิตาภพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้ามีอายุและแสง...

 บอร์ด: พระพุทธเจ้า   หัวข้อ: พุทธจริยาประวัติ

 หัวข้อกระทู้: พุทธจริยาประวัติ
เมื่อ: 19 ก.ย. 2012, 21:09 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2287


:b43: Birth...การประสูติของผู้ยิ่งใหญ่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอดีตกาลพระพุทธเจ้าของเราบังเกิดเป็นสุเมธดาบส พบพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่า พระพุทธทีปังกร ได้ตั้งความปรารถนาไว้ขอให้เป็นพระพุทธเจ้า สมัยนั้นมหาชนต่างก็ทำกุศลมีการถวายทานแก่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งปวง สุเมธดาบสแลเห็นพระพุทธทีปังกรเสด็...

 บอร์ด: รวมคำสอนของครูบาอาจารย์   หัวข้อ: รวมคำสอน “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”

เมื่อ: 06 ก.ย. 2012, 14:12 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 38130


tongue ขออนุโมทนาสาธุ ธรรมทานค่ะ

 บอร์ด: หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (พระครูวินัยธร)   หัวข้อ: o*o o*o รวมคำสอน “พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต” o*o o*o

เมื่อ: 06 ก.ย. 2012, 14:12 

ตอบกลับ: 3
แสดง: 1608


tongue ขออนุโมทนาสาธุ ธรรมทานค่ะ

 บอร์ด: “อาจาริยธัมโมทยาน” กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มธ.   หัวข้อ: •• รวมคำสอน “พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ”

เมื่อ: 06 ก.ย. 2012, 14:12 

ตอบกลับ: 5
แสดง: 757


tongue ขออนุโมทนาสาธุ ธรรมทานค่ะ

 บอร์ด: ในหลวงกับพระสุปฏิปันโน   หัวข้อ: วันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อ: 07 เม.ย. 2012, 19:22 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 8459


smiley ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเปี่ยมด้วยพลังความดีงาม สถิตไว้ในโลกาตราบนานเท่านาน เทอญ สาธุ!!!!!!!!!! :b37: :b48: :b54:

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: "ไม่ประมาทในธรรม"

 หัวข้อกระทู้: "ไม่ประมาทในธรรม"
เมื่อ: 07 เม.ย. 2012, 19:13 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 2774


tongue ไม่ประมาท คือ มี สติพร้อม
คอยเหนี่ยวน้อม ธรรมคุณ ไม่ผลุนผลัน
ธรรมอันใด ไม่ดี หลีกหนีพลัน
ธรรมดีนั้น ยึดแน่น ไม่แคลนคลอน
:b41:

 บอร์ด: บทความธรรมะ   หัวข้อ: บารมี 10

 หัวข้อกระทู้: Re: บารมี 10
เมื่อ: 21 มี.ค. 2012, 21:30 

ตอบกลับ: 1
แสดง: 1240


rolleyes :b48:เกิดมาในชาตินี้ต้องหมั่นสร้างความดีให้มากที่สุด บารมีก็เริ่มจากศีลที่บริสุทธิ์ จนเกิดพลังความดีงาม และพัฒนาจิตให้ก้าวหน้าขึ้นไปที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น และปรารถนาให้โลกเกิดสันติสุขได้ในที่สุด /aus=false/">เกิดมาในชาตินี้ต้องหมั่นสร้างความดีให้มากที่สุด บารมีก็เริ่มจากศีลที่บริสุทธิ์ จนเกิดพลังความดีงาม และพัฒนาจิตให้ก้าวหน้าขึ้นไปที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น และปรารถนาให้โลกเกิดสันติสุขได้ในที่สุด /aus=false/" type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="120" wmode="transparent">

 บอร์ด: กวีธรรม   หัวข้อ: ชีวิตดั่งนาฬิกา...มีค่านัก

เมื่อ: 20 มี.ค. 2012, 09:06 

ตอบกลับ: 2
แสดง: 3659


rolleyes
เรียงตาม:  
หน้า 1 จากทั้งหมด 1 [ พบ 15 ผลลัพธ์ ]


เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร