วันเวลาปัจจุบัน 18 เม.ย. 2021, 18:01  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 พ.ค. 2012, 18:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 4
สมาชิก ระดับ 4
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.ค. 2009, 16:10
โพสต์: 298

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว


ทำไมนอนหลับ ชอบฝันค่ะ ความฝันเกิดจากเราคิดมากหรอค่ะ
พอตื่นมาเหมือนคนนอนไม่เต็มอิ่มค่ะ แย่จัง อยากทราบวิธีทำให้นอนหลับสนิทจังค่ะ :b20: :b20:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 04 พ.ค. 2012, 21:59 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 มี.ค. 2010, 19:57
โพสต์: 1014

โฮมเพจ: http://www.vitwong.blogspot.com
อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


พระอนาคามี กับพระอรหันต์ไม่ฝัน

.....................................................
ยังงมงาย...
เมื่อเห็นว่าพระไตรปิฏก มีส่วนถูก มีส่วนจริงแค่ 20 ถึง 30 เปอร์เซนต์ เท่านั้น

เลิกงมงาย..
เมื่อเห็นว่า พระไตรปิฏก มีส่วนถูก ส่วนจริง เกินกว่า 80 ถึง กว่า 90 เปอร์เซนต์

http://www.youtube.com/user/govit2554#g/u


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 05 พ.ค. 2012, 11:34 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิก ระดับ 5
สมาชิก ระดับ 5
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 พ.ย. 2009, 13:38
โพสต์: 376

ชื่อเล่น: ต้น
อายุ: 0
ที่อยู่: นครสวรรค์

 ข้อมูลส่วนตัว


เหตุแห่งการฝัน ๔ หน้า ๖๔๐

ก็แล บุคคลเมื่อเห็นสุบิน (ฝัน) นั้น ๆ ย่อมฝันเห็นด้วยเหตุ ๔ ประการ คือ

โดยธาตุกำเริบ

โดยเคยประสพมา

โดยเทวดาดลใจ

โดยบุพนิมิต


ใน ๔ อย่างนั้น บุคคลมีธาตุกำเริบ เพราะประกอบด้วยปัจจัยทำ
ให้ผิดปกติของน้ำดีเป็นต้น จึงชื่อว่าย่อมฝันไปเพราะธาตุกำเริบ. จริงอยู่ เมื่อ
ฝันไปต่าง ๆ ย่อมเป็นราวกะว่า กำลังตกลงไปจากภูเขา ราวกะว่ากำลังเดินไป
ทางอากาศ และเป็นราวกะว่าถูกเนื้อร้าย ช้างร้ายและโจรเป็นต้นติดตามแล้ว.

ว่าโดยเคยประสพมา บุคคลเมื่อฝัน ย่อมฝันเห็นอารมณ์อันตนเคย
ประสพมาแล้วในกาลก่อน.

ว่าโดยเทวดาดลใจ เทวดาย่อมน้อมอารมณ์มีอย่างต่าง ๆ เข้าไป
เพราะความเป็นผู้ใคร่จะให้ประโยชน์ หรือเพราะความประสงค์จะให้เกิดความ
เสื่อม หรือเพื่อให้เกิดความเจริญ หรือเพื่อให้เกิดความพินาศแก่บุคคลผู้ฝันนั้น.
บุคคลนั้น ย่อมฝันเห็นอารมณ์เหล่านั้น ด้วยอานุภาพแห่งเทวดาเหล่านั้น.

ว่าโดยบุพนิมิต บุคคลเมื่อฝันเห็น ย่อมฝันเห็นสุบินอันเป็น
บุพนิมิต (ลางที่บอกเหตุขึ้นก่อน) แห่งความเจริญ หรือความพินาศ ด้วย
สามารถแห่งบุญและบาปย่อมเป็นดุจพระมารดาของพระโพธิสัตว์ ทรงสุบินนิมิต
ในการได้เฉพาะซึ่งพระราชบุตร ย่อมเป็นดุจพระโพธิสัตว์ ทรงมหาสุบินนิมิต
๕ ข้อ และย่อมเป็นดุจพระเจ้าโกศลทรงสุบินนิมิต ๑๖ ข้อ.

ในเหตุ ๔ เหล่านั้น บุคคลย่อมฝันเห็นสิ่งใดโดยธาตุกำเริบ
และโดยการกินก่อนนอน สิ่งนั้นมิใช่ความจริง. บุคคลย่อมฝันเห็น
สิ่งใดโดยเทวดาดลใจ สิ่งนั้นเป็นจริงก็ได้ ไม่จริงก็ได้ เพราะว่า
เทวดาโกรธแล้ว ใคร่เพื่อจะให้ถึงความพินาศด้วยอุบายของตน จึง
กระทำการดลใจแสดงสิ่งนั้นให้วิปริตไปก็ได้.
ได้ยินว่า ในมหาวิหารอันประเสริฐในพระนครโรหนะ พระมหาเถระ
ไม่ขออนุญาตพระภิกษุสงฆ์ สั่งให้ตัดต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง เทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้น
ไม้โกรธพระเถระแล้ว ครั้งแรกนั่นแหละทำประเล้าประโลม (ชื่นชม) พระเถระ
ภายหลังบอกในสุบินนิมิตว่า "พระราชาผู้เป็นอุปัฏฐากของท่านจักสวรรคตภาย
ใน ๗ วัน นับแต่วันนี้" ดังนี้. พระเถระนำเรื่องนั้นไปบอกแก่นางสนมของ
พระราชา. เทวดานั้นก็แกล้งร้องเสียงดังราวกะว่าถูกประหารครั้งหนึ่ง.
พระราชาทรงถามว่า "นั่นอะไรกัน". เทวดานั้นทูลว่า พระเถระกล่าวอย่างนี้.
พระราชาให้ราชบุรุษนับจำนวนวัน ครั้นพระชนม์ชีพของพระองค์เกิน ๗ วัน
แล้ว ทรงกริ้วจึงให้ราชบุรุษตัดมือและเท้าของพระเถระเสีย.
ก็บุคคล ย่อมเห็นสิ่งใดโดยบุพนิมิต สิ่งนั้น ย่อมเป็นจริง
โดยส่วนเดียว. และประเภทแห่งความฝันย่อมมีแม้เพราะความแตกต่างกันไป
ตามการเกี่ยวข้องด้วยมูลเหตุทั้ง ๔ เหล่านั้นทีเดียว.
อนึ่ง พระเสกขะและปุถุชนเท่านั้น ย่อมฝันเห็นสุบินนิมิต.
แม้ทั้ง ๔ อย่าง เพราะความที่ตนยังมิได้ละวิปัลลาส ๔.
สำหรับพระอเสกขบุคคล ย่อมไม่ฝัน เพราะท่านมีวิปัลลาส ๔
อันละได้แล้ว.
http://www.thepalicanon.com/91book/book78/601_650.htm

อันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับความฝันนะ ถ้าใครถามจะได้ตอบได้. :b41:


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 07 พ.ค. 2012, 16:58 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
สมาชิกระดับ 19
สมาชิกระดับ 19
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ก.พ. 2012, 12:27
โพสต์: 2372

แนวปฏิบัติ: ปฏิจจสมุปบาท และกรรมฐาน
งานอดิเรก: สวดมนต์รภาวนา
อายุ: 27

 ข้อมูลส่วนตัว


ดิฉันเคยนอนหลับแล้วไม่ฝันก็มี ยังเคยสงสัยเลยนะว่า อาการหลับแบบไม่ฝันจะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานหรือเปล่านะ :b10: บางครั้งเคยฝันว่าตัวเองเหาะเหินเดินอากาศ แถมมีอิทธิฤทปราบ ผี ปีศาจที่เจอในฝัน :b5: สงสัยคงจะเป็นภวังจิตส่วนลึกที่เราเก็บสะสมมานาน บางครั้งก็เคยฝันแบบเป็นลางบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า แล้วมันก็เกิดขึ้นจริง ดิฉันเคยเอาเรื่องที่ฝันก่อนสามีเสียชีวิตประสบอุบัติเหตุ
ดิฉันฝันว่า โดนผีอำ แต่ดิฉันมีสติแถมลืมตามองดูเพดานเห็นทุกอย่างแต่ขยับไม่ได้ แล้วในหูได้ยินเสียงสวดอะไรไม่รู้ รู้แต่เป้นเสียงสวดหลายๆคนประสานเสียงกัน ซักพักกะสะดุ้งตื่นและคิดว่าโดนผีอำ ไปเล่าให้สามีฟัง บอกอยากไปวัดโสธรเราไปทำบุญกัน แล้วไปแก้คำสาบานด้วยดีกว่า เพราะช่วงหนึ่งชอบทะเลาะมีปากเสียงกัน แต่บ้านอยู่ปทุมแถว ลำลูกกา จะไปแปดริ้วก็ไกลเลยขอยืมรถแม่สามี แต่แกหวงรถเลยไม่ยอมให้ไปบอกให้ไปวัดใกล้ๆแถวนี้ก็พอ เลยได้แค่ทำบุญถวายสังฆทาน ต่อมาก็ฝันประหลาด ฝันว่า ดิฉันกับลูกและสามี กำลังจะเดินลงไปในเรือ แต่ในเรือดันมีไฟลุกระเบิดผู้คนพากันแตกตื่นวิ่งหนีออกจากเรือ แต่ในเรือมีคนมาจับตัวผู้คนไป ดิฉันกับสามีวิ่งออกมาทันเพราะยังไม่ได้ลงไปในเรือแค่กำลังจะก้าวเหยียบสะพานที่เชื่อมต่อเรือ แต่มีคนวิ่งมาจะจับตัวดิฉันและสามี ดิฉันกลับสามีวิ่งหนีตายพลัดหลงกันไปคนละทิศคนละทาง ในฝันดิฉันคิดในใจว่า ตายแน่ถ้าโดนจับไปเลยวิ่งเอาลูกไปฝากคนอื่นไว้ก่อน ถ้ามันจับได้ จับแค่ดิฉันไปคนเดียวหลังจากดิฉันวิ่งหลบพวกมันที่มาตามจับดิฉัน ดิฉันรอดจากการถูกจับ ดิฉันได้สติวิ่งกลับมาเอาลูกชายดิฉันคืนจากใครก็ไม่รู้ไปฝากเขาไว้มั่ว :b5: แต่ส่วนสามีนั้นดิฉันไม่รู้เลย ว่าในฝันเค้าหนีรอดหรือโดนจับตัวไป แล้วดิฉันก็ตื่นจากความฝัน โดยที่สงสัยความฝันนี้มาก ไปเล่าให้พ่อกับแม่สามีฟัง ก็หัวเราะดิฉันว่าดิฉันเพ้อเจ้อหลังจากนั้นพอดิฉันกลับต่างจังหวัดได้แค่ 2เดือน สามีรถคว่ำเสียชีวิตเลย บางครั้งดิฉันคิดว่าฝันแบบนี้น่าจะเป็น เทวดาดลใจให้เราฝันหรือเปล่า ก็ไม่มีใครสามารถตอบคำถามหรืออธิบายได้ :b24:


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 4 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 9 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร